โรงเนย มรภ.สวนดุสิต..ที่สุพรรณบุรี

 

   จากความชำนาญด้านอาหารที่มีมายาวนานกว่า 70 ปี ตั้งแต่สมัยยังเป็นโรงเรียนการเรือน จวบจนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) ในปัจจุบัน ส่งผลให้ มสด.มีพัฒนาการด้านอาหารไทยและเบเกอร์รีมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้ง "โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย" ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นแหล่งสร้างสรรค์และรวบรวมองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

     อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา รวมทั้งผลิตเนยคุณภาพสูง เพื่อใช้สนับสนุนกิจการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตอาหาร เบเกอรี และจัดจำหน่าย เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และมุ่งมั่งนสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตเนยที่มีคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

     ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เนยสวนดุสิต ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เนยในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นและแตกต่าง พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และยังเป็นเนยที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันเนยที่ดีที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ 

     "เราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต รวมถึงผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 เรื่องเนย คือ ไม่มีกลิ่นหืน มีไขมันเนยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และมีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่เกินร้อยละ 2 เกลือโซเดียมคลอไรด์ไม่เกินร้อยละ 4 มีน้ำไม่เกินร้อยละ 16 และไม่มีวัตถุกันเสีย นอกจากนี้ยังปราศจากไขมันชนิดทรานส์" 

     คณบดีฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้โรงเนยของ มสด.สามารถพัฒนาสูตรเนยคุณภาพดีชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีทั้งหมด 3 สูตร

     เนยสูตร 1 คือเนยสดแท้ที่มีกลิ่นรสของเนยเฉพาะตัวเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความนุ่ม ความฉ่ำ เช่น เค้กสปองจ์ ชิฟฟอน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เนยเหลวหรือเนยละลาย

     เนยสูตร 2 คือ เนยผสม ที่มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องสูง ละลายช้า มีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมของเนย แต่น้อยกว่าสูตร 1 เล็กน้อย สามารถใช้กับเบเกอรีได้หลากหลายชนิด เนื่องจากการตีฟูของเนยค่อนข้างดี 

     และเนยสูตรที่ 3 คือ เนยผสม ที่มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้องสูงสุด เป็นเนยที่มีกลิ่นรสของเนยไม่เข้มข้นเท่าเนยสูตร 1 และสูตร 2 เมื่อนำไปใช้แล้วให้ลักษณะเนื้อของเบเกอรีใกล้เคียงกับสูตร 2

     ...นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของประเทศไทย  

     "มสด.ศูนย์สุพรรณบุรี ได้กลายเป็นสถาบันการศึกษา ทางเลือกของเยาวชนในพื้นที่สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีการเปิดสอนในหลายสาขาวิชาที่เป็นทางเหลือใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน และยังแสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้นสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพและรายได้เมื่อจบออกไปในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการเรียนการสอนด้านอาหารผ่านการปฏิบัติจริง ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไป" นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มสด. กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

Credit   http://203.146.129.175