แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2558,2559

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 58,59 หลัก ๆ จะมี 2 วิธีดังนี้

 รับตรง โควตา โดยใช้ผลของคะแนน สอบตรง โควตา + 9 วิชาสามัญ GAT/PAT + O-NET + GPAX  ตามเกณฑ์ของแต่ละสถานบันกำหนด  ปีการศึกษา 59 นี้ระบบรับตรงยังมีแน่นอนนะครับ 
 Admsisions กลาง โดยใช้ผลของคะแนน  GAT/PAT + O-NET + GPAX   ( ไม่ใช้วิชาสามัญ 9 วิชานะครับ  และ Admissions กลาง GPAX ที่นำมาคิดจะไม่ใช้ O-NET มาถ่วงน้ำหนักจ้า )  
ตัวอย่างเกณฑ์ คัดเลือก Admissions กลาง
ตัวอย่างระเบียบการ Admisisons กลาง 2558  อันนี้แนะนำเลย !! จะได้รู้เกณฑ์คัดเลือกว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ปล. สอบถามเกณฑ์คัดเลือก 2559 ไปที่ สอท พี่เค้าบอกว่าเหมือน 58 ครับ

 รับตรง โควตา ของแต่ละสถาบันจะเป็นคนกำหนดสัดส่วนการใช้คะแนนเองนะครับ เช่น
ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ ใช้ระบบสอบตรง
จุฬา คณะวิศวะใช้  GPAX+ GAT+ PAT1 + PAT3
จุฬา คณะอักษรศษสตร์  GPAX +PAT7 + วิชาสามัญ :ไทย สังคม อังกฤษ
มหิดล  7 วิชาสามัญ : ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
เกษตรศาสตร์ ใช้ :  GAT/PAT + 9 วิชาสามัญ

ตัวอย่างระเบียบการรับตรง จุฬา 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง เกษตรศาสตร์ 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ม.มหิดล 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ม.มศว 58

อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เวลาสมัครก็ให้เราไปอ่านระเบียบการของแต่ละสถาบัน แต่ละคณะว่าใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างในการคัดเลือก แล้วเราจะได้ลงสอบ วิชานั้น ๆ  ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา  แต่ให้กรอบกว้างสำหรับการเตรียมตัวไว้เลย

การสอบคัดเลือกระดับชาติ : GAT/PAT  O-NET และ วิชาสามัญ

GAT/PAT  จัดสอบปีละ 2 ครั้ง เก็บคะแนนใช้ได้ 2 ปี

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ 
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %             
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
 
ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1.  PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์             
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู             
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์             
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
           PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
           PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
           PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
           PAT 7.4  ภาษาจีน
           PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
           PAT 7.6  ภาษาบาลี

GAT/PAT เราต้องสอบวิชาอะไรบ้าง 
 ถ้าใน Admissions กลาง ตามเอกสาร 2 ชุดนี้นะครับ
 ตัวอย่างเกณฑ์ คัดเลือก Admissions กลาง
ตัวอย่างระเบียบการ Admisisons กลาง 2558

+ จะเห็นหลายคณะในสายสังคมของ ของม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จะใช้ PAT7 ด้วย แต่ถ้าเด็กสายวิทย์ที่สอบ PAT1 นั้น ใน Admissions คะแนนจะสู้สายภาษาไม่ได้เพราะคะแนน PAT1 ยากครับ หลายคนเลยไปสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี นั่นเอง  หลายคนสามารถทำคะแนนได้ดีกว่า PAT1 คณิตศาสตร์เยอะมากนะครับ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบติดของเรา

+ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอะไรที่แปลกนิดนึง ถ้าระบบรับตรง หลายสถาบันจะใช้ PAT1 แต่ แอดกลางจะใช้ PAT2 ดังนั้นน้องๆต้องสอบ GAT PAT1 PAT2 PAT3   ยากเรียนวิศวะนี่มันเหนื่อยจริงๆ

+ คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ PAT1 ด้วยนะครับ >..<

+ คณะเภสัชศาสตร์ บางสถาบันรับตรงจะใช้ PAT1 ด้วยเช่น  ตัวอย่างระเบียบการรับตรงเภสัชศาสตร์ 

+ คณะพยาบาล รับตรงบางสถาบันเช่น สภากาชาดไทย ใช้ PAT1 ตัวอย่างระเบียบการรับตรงสภากาชาดไทย

+ ครุศาสตร์ แต่ละสถาบันอาจจะใช้เกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกันนะครับ บางสถาบันใช้ PAT5 อย่าง เดียว บางสถาบันใช้ PAT5 + PAT1/PAT2/PAT7 เป็นต้น

+ GAT/PAT มีการสอบ 2 รอบแต่ผมคิดว่ารอบแรกสำคัญที่สุด เพราะคะแนนสูงก็ติดรับตรงเลย ไม่ต้องมาลุ้น Admissions กลาง และยิ่งคะแนนดีในรอบแรกขวัญกำลังใจมา ไม่เครียด

+ GAT เป็นวิชาที่สำคัญที่สุดเพราะทุกคณะต้องใช้ในแอดกลาง  และเป็นวิชาที่ทำคะแนนได้สูงที่สุด โดยเฉพาะ GAT เชื่อมโยง นั้นข้อสอบไม่ยาก ใช้เวลาสั้นในการฝึก แค่ 1 สัปดาห์ก็สามารถทำคะแนนเต็มได้ เพราะข้อสอบไม่ใช้ความจำ ใช้แค่ความเข้าใจ ตามหลัก ค.ว.ย 55+  คิด วิเคราะห์ แยกแยะ อิอิ  ในส่วนของ GAT เชื่อมโยง 150 เป้าหมายของน้องๆ คือ 100 ขึ้นไปนะครับ แต่ใครเน้นติด จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์  ขอ 145+ เลย 

 เนื้อหาข้อสอบ GAT/PAT อิอิ อันนี้ได้ยินมาวันตอนไปประชุมแถลงข่าวแอดกลาง ได้ยินมาว่า การสอบ GAT/PAT รอบที่ 1 นั้นเค้าจะเน้นเนื้อหา 5 เทอม !!?  รอบที่ 2 ถึงจะครอบคลุมทั้ง 6 เทอม ไอ้หยะ !!

+ การวางแผนสมัครสอบแจ้งให้ทราบว่าควรสมัครสอบ ทุกวิชาที่ต้องใช้ทั้งรอบ 1 และ 2 เพราะความยากง่ายของข้อสอบไม่เท่ากัน เช่น ปี 2/58 ข้อสอบ PAT2 คะแนนสูงกว่า รอบ1/58 มากมาย  ดังนั้นน้องควรจะสอบทุกวิชาที่จำเป็น

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 กันยายน 2558
กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559

รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 มกราคม 2559
กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่2/2559 วันที่ 5-8 มีนาคม 2559
ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12เมษายน 2559


9 วิชาสามัญ จัดสอบปีละ 1 ครั้ง เก็บคะแนนได้เพียง 1 ปีเท่านั้น !!

รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558
กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558
ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 8กุมภาพันธ์ 2559

ปีการศึกษา 59 (สอบ 26-27 ธันวาคม 2558) จะมีการจัดสอบถึง 9 วิชาจากในอดีต จัดสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น >.<
 คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 
 และ อีก 2 วิชาที่เพิ่มขึ้นมา วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ผมเดาว่าน่าจะเน้นของสายศิลป์ เป็นหลัก

9 วิชาสามัญ ต้องสอบอะไรบ้าง
ต้องแจ้งให้ทราบว่า วิชาสามัญนั้นใช้เฉพาะรับตรง โควตา เท่านั้นไม่ได้ใน Admissions กลาง นะครับ  โดยเชื่อว่าปีการศึกษา 2559 นี้หลายสถาบันจะหันมาใช้ วิชาสามัญมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากระเบียบการเก่านะครับ

ตัวอย่างระเบียบการรับตรง จุฬา 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ธรรมศาสตร์ 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง เกษตรศาสตร์ 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ม.มหิดล 58
ตัวอย่างระเบียบการรับตรง ม.มศว 58

ปีนี้เพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ เป็นครั้งแรกดังนั้นเกณฑ์คัดเลือกของหลายสถาบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ แยกสาขารับมากกขึ้น

+สายวิทย์คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะต้องเตรียมสอบทุกวิชา อยุ่แล้ว
แต่สายศิลป์นี่สิครับ วิชาหลักๆ ยังคงเป็น ไทย สังคม อังกฤษ  และ น่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ยังไงก็รออีกไม่นานผมเชื่อว่าเกณฑ์คัดเลือกของหลายๆมหาวิทยาลัยน่าจะทยอยออกมาครับ


ตัวอย่างข้อสอบเก่า

  ปี 2555    
  วิชา 55 เฉลย
1 ไทย
2 สังคม
3 อังกฤษ
4 คณิตศาสตร์
5 ฟิสิกส์
6 เคมี
7 ชีวะ

 

  ปี 2556    
  วิชา 56 เฉลย
1 ไทย  
2 สังคม  
3 อังกฤษ
4 คณิตศาสตร์
5 ฟิสิกส์
6 เคมี  
7 ชีวะ  

 

  ปี 2557    
  วิชา 57 เฉลย
1 ไทย
2 สังคม
3 อังกฤษ
4 คณิตศาสตร์
5 ฟิสิกส์  
6 เคมี
7 ชีวะ  

 


O-NET  โอเน็ตสอบครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดชีวิต !!
เป็นวิชาบังคัมที่ ม.6 ทุกคนจะต้องสอบ โดยไม่ต้องสมัคร เพราะทางโรงเรียนจะดำเนินการสมัครให้ครับ แต่น้องๆ ที่เทียบเท่า เช่น กศน. หรือ ปวช อันนี้ต้องสมัครเอง ในช่วงเดือน พฤษศจิกายน (เรียกปี ตาม ปีการศึกษา ของมัถยมศึกษา แต่ การรับตรงเรียก 2559 เพราะเรียกตาม ปีการศึกษาที่น้องจะได้เรียนตอนเข้ามหาวิทยาลัย)

สอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559

O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์

ปีนี้ ได้มีการลดการสอบ จาก  8 วิชา เหลือ 5 วิชา ตัดพวก สุขศึกษา ศิลปะ การงานและอาชีพ