image

นับเป็นความร่วมมือที่สองหน่วยงานร่วมเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคนของรัฐบาล ทั้งนี้ยังตรงกับหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครรังสิตอีกด้วย อาทิ ในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

image

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพเด็กไทยสร้างผลงานวิจัยต่อยอดธุรกิจในอนาคต

image

อบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ สำหรับเยาวชน อายุ 12-16 ปี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  21-22 กันยายน 2556

image

โดยคณะครูและนักเรียนได้รับฟังบรรยายการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนต่อไป

image

สมัครฟรี ! ติวฟรี !  ติวสด ! พร้อมกัน 4 ภาค ในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16

image

มูลนิธิดำรงชัยธรรมแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรี ในโครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557" จำนวน 34 ทุน แบ่งเป็นสายสามัญ 20 ทุน และสายอาชีพ 14 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 และปวช.2 ในปีการศึกษา 2556

image

ส่งตรงพลังสมอง เก็งข้อสอบพิชิต GAT-PAT,O-NET พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 16-21 ตุลาคม 2556  เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2556 จ้า

image

โครงการประกวดโฆษณาระดับประเทศ ADxercise จัดโดย ม.กรุงเทพและได้รับการสนับสนุนจากการบินไทย นำสองนักศึกษาไทยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ บินลัดฟ้าไปแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนความสามารถด้านครีเอทีฟโฆษณาไกลถึงประเทศอังกฤษ ที่ Falmouth University 

image

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2556 โดยรับ 2 ประเภทคือนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน 30 กันยายน 2556

image

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดค่ายภาษาอังกฤษรับปิดเทอม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2556 โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียนดังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อยอดทักษะภาษาจากห้องเรียน สู่การเรียนรู้ระดับอินเตอร์

image

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 31 หัวข้อ Education for All : Prospects & Challenges ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 

image

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS 

image

เดินหน้าสู่ J-Challenge ปีที่ 8 ชวนคู่หูร่วมกล้าท้าฝัน.. เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ แดนอาทิตย์อุทัย ยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้ – 16 สิงหาคม!!

image

ขอเชิญครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม "การศึกษาแนวพุทธ" คุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิถีพุทธ จัดทำหลักสูตร และดูแลการอบรม โดย วัดสุนันทวนาราม ,มูลนิธิมายา โคตมี ,อาศรมสร้างสรรค์แม่พิมพ์แห่งชาติ กองทุน หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล 

image

 สมัครเพื่อรับการคัดเลือกและพิจารณาให้เข้าร่วมเวทีเยาวชนในการนำเสนอข้อคิดเห็นและอภิปรายด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบริบททางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก "The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia" 

image

ได้เวลาวัยจ๊าบรวมก๊วน  ชาวนิเทศจุฬาฯ ขอเชิญน้อง ม.ปลายร่วมสัมผัสบรรยากาศ นิเทศจุฬาฯ แบบใกล้ชิดพร้อมประสบการร์การทำละครแบบคลุกวงใน รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายที่รอน้องๆ มาสนุกไปด้วยกัน  > www.nitadechula.net <

image

โตชิบาแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา กับโครงการเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

image

บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) บริษัทชั้นนำร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาไทย โอบายาชิ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

image

ด้วยคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์เกษตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสัมมนาเรื่อง “หญ้าเนเปียร์ : พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ขุมทองใหม่ของเกษตรกรไทย จริงหรือ? ” 

image

โครงการทุนเรียนการบิน หลักสูตรครูการบินเปิดรับสมัครทุนการบินหลักสูตรครูการบิน Instructor Pilot (IP) เปิดรับสมัคร วันนี้ – 23 มิถุนายน 2556
 

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com