image

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดค่ายภาษาอังกฤษรับปิดเทอม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2556 โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียนดังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อยอดทักษะภาษาจากห้องเรียน สู่การเรียนรู้ระดับอินเตอร์

image

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 31 หัวข้อ Education for All : Prospects & Challenges ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 

image

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iPhone/iPad จากแนวคิดเบื้องต้นสู่การสร้างสรรค์แอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง หลักสูตรเน้นปูพื้นฐานความเข้าใจในหลักการและเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS 

image

เดินหน้าสู่ J-Challenge ปีที่ 8 ชวนคู่หูร่วมกล้าท้าฝัน.. เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ แดนอาทิตย์อุทัย ยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้ – 16 สิงหาคม!!

image

ขอเชิญครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม/ปฏิบัติธรรม "การศึกษาแนวพุทธ" คุรุภาวนา : โครงการพัฒนาครูวิถีพุทธ จัดทำหลักสูตร และดูแลการอบรม โดย วัดสุนันทวนาราม ,มูลนิธิมายา โคตมี ,อาศรมสร้างสรรค์แม่พิมพ์แห่งชาติ กองทุน หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล 

image

 สมัครเพื่อรับการคัดเลือกและพิจารณาให้เข้าร่วมเวทีเยาวชนในการนำเสนอข้อคิดเห็นและอภิปรายด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบริบททางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก "The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia" 

image

ได้เวลาวัยจ๊าบรวมก๊วน  ชาวนิเทศจุฬาฯ ขอเชิญน้อง ม.ปลายร่วมสัมผัสบรรยากาศ นิเทศจุฬาฯ แบบใกล้ชิดพร้อมประสบการร์การทำละครแบบคลุกวงใน รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายที่รอน้องๆ มาสนุกไปด้วยกัน  > www.nitadechula.net <

image

โตชิบาแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา กับโครงการเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

image

บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) บริษัทชั้นนำร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนการศึกษาไทย โอบายาชิ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

image

ด้วยคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์เกษตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสัมมนาเรื่อง “หญ้าเนเปียร์ : พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ขุมทองใหม่ของเกษตรกรไทย จริงหรือ? ” 

image

โครงการทุนเรียนการบิน หลักสูตรครูการบินเปิดรับสมัครทุนการบินหลักสูตรครูการบิน Instructor Pilot (IP) เปิดรับสมัคร วันนี้ – 23 มิถุนายน 2556
 

image

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าดิสคัพเวอรี่เซนเตอร์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2556

image

 ในปีการศึกษา 2556 ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รับสมัครภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

image

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (จีไอเอ) ประเทศไทย เปิดเวทีเฟ้นหา สุดยอดนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีไทยรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Create your own Legacy” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

image

มาเรียนรู้ มาสนุก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ เภสัชฯ ศิลปากร (เปิดโอกาสให้ถามฟรี ตลอดงานจ้า^^) # เภสัชวิชาการ 2556 # 21-23 มิ.ย. 56 # คณะเภสัชศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม

image

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556: เรียนรู้สู่อาเซียนทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

image

เราเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

image

ด้วย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่าจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖

image

หลักสูตรสองภาษาของแสตมฟอร์ดโดดเด่นคือหลักสูตรภาษาอังกฤษลอรีเอท (Laureate English Program) มาตรฐานสากลที่พัฒนาร่วมกับสถาบันภาษานานาชาติชั้นนำอย่าง Cambridge University Press,Cambridge ESOL และ Bell Education Services

image

กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว” (Business Growth in AEC through White Ocean Strategy) วิทยากร โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com