วันที่ 28 มีนาคม 2558

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 6

กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 6 ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 ธันวาคม และจะประกาศผลโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 100 โรงเรียนแรก วันที่ 27 ธันวาคม แข่งขันวันที่ 31 มกราคม 2557

MUIC ร่วมถวายความจงรักภักดี

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร .มาลียา เครือตราชู คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  ณ ลานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 

หลักสูตร iPen วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ม.ธรรมศาสตร์ คือ อะไร

ในระดับปริญญาตรี  (4 ปี) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่กันไป โดยในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเฉพาะทางใน (1) หมวดระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม (2) หมวดระบบควบคุมอัตโนมัติ 

การแข่งขัน Code++ Challenge 2013 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมัครได้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 วันแข่งขัน 13-14 ธันวาคม 2556โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รับนศ.แข่งทักษะภาษาอังกฤษ-ความรู้อาเซียนชิงทุนกว่า6แสน-ทัวร์สิงคโปร์

บริติช เคานซิล และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ชวนน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ฟอร์มทีม กันมาร่มพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน กับโครงการ SINGHA ENGLISH CHALLENGE ชิงรางวัลกว่า 6 แสนบาท

ขอเชิญน้องๆ ม.ต้น เข้าร่วม " Mini Board Game" ณ ม.เชียงใหม่

 
ขอเชิญน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรม " Mini Board Game" หมากรุก,หมากล้อม,ฉพนหหไนพก,A-math และเกมส์หมากอื่นๆอีกมากมายให้ลองเล่น พบกันวันที่  21-29 พฤสจิกายน 2556

ทุนบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ปี 56

บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัดมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาทสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Gpax 2.25 ขึ้นไป

MTV EXIT ASEAN YOUTH SESSIONS

MTV EXIT ประเทศไทยเปิดรับสมัครเยาวชนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเข้าอบรม ASEAN Youth Session

กรุงไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี 77 ทุน

   ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 77 ทุนๆ ละ 5 หมื่นบาทต่อปี ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

PIM เชื่อมภาครัฐ เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น เทศบาลนครรังสิต

นับเป็นความร่วมมือที่สองหน่วยงานร่วมเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคนของรัฐบาล ทั้งนี้ยังตรงกับหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลนครรังสิตอีกด้วย อาทิ ในด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 

GISTDA จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พัฒนาศักยภาพเด็กไทยสร้างผลงานวิจัยต่อยอดธุรกิจในอนาคต

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำเทคโนโลยีดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพเด็กไทยสร้างผลงานวิจัยต่อยอดธุรกิจในอนาคต

โรงเรียนระยองวิทยาคม เยี่ยมชม ม.มหิดล อินเตอร์

โดยคณะครูและนักเรียนได้รับฟังบรรยายการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนต่อไป

ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557

มูลนิธิดำรงชัยธรรมแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรี ในโครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557" จำนวน 34 ทุน แบ่งเป็นสายสามัญ 20 ทุน และสายอาชีพ 14 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 และปวช.2 ในปีการศึกษา 2556

ADxercise ปั้นครีเอทีฟโฆษณา พาสองนักศึกษาไทยโกอินเตอร์

โครงการประกวดโฆษณาระดับประเทศ ADxercise จัดโดย ม.กรุงเทพและได้รับการสนับสนุนจากการบินไทย นำสองนักศึกษาไทยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ บินลัดฟ้าไปแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนความสามารถด้านครีเอทีฟโฆษณาไกลถึงประเทศอังกฤษ ที่ Falmouth University 

การบินไทย รับนักศึกษาฝึกงานในปี 2556

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาฝึกงานในปี 2556 โดยรับ 2 ประเภทคือนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสำหรับนักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) กำหนดหมดเขตยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน 30 กันยายน 2556

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดจัดค่ายภาษาอังกฤษ ลับทักษะภาษาช่วงปิดเทอม โดยมี 10 โรงเรียนดังเข้าร่วม

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจัดค่ายภาษาอังกฤษรับปิดเทอม ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2556 โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียนดังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อยอดทักษะภาษาจากห้องเรียน สู่การเรียนรู้ระดับอินเตอร์