รับตรง/แอดมิชชั่น

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 61 รวม 1,825 คน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 จำนวน 1,825 คน เปิดรับสมัคร 2-20 ตุลาคม 2560

Read More

ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2  Portfolio  โครงการเพชรจุฬาภรณ์ จำนวน 9 คน  รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ จำนวน 3 คน       

Read More

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 Portfolio โดยไม่สอบข้อเขียน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ปี 61 TCAS รอบที่ 1 ทุกโครงการเป็นรับตรงทั่วประเทศ เด็กม.6 เด็กซิ่วสมัครได้หมด มี 5 โครงการ  โครงการเด็กดีมีที่เรียน 470 คน  โครงการผู้มีทักษาะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม 84 คน  โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 40 คน เปิดรับสมัคร 2-25 ตุลาคม 2560

Read More

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์ นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) จำนวน 20 คน

Read More

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์  รวม 3,074 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวม 3,074 คน  เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2560 

Read More

ระเบียบการ รับตรงทั้ง 4 รอบ คณะเภสัชศาสตร์ ม. ขอนแก่น 61 รวม 185 คน

ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ/โครงการพิเศษ และ โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

Read More

รับตรง รอบ 1/2 โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ 61 รวม 318 คน

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์ 2561 รับใน 8 คณะ 271 คน

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 2561 จำนวน 3,366 คน

Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 รับรวมจำนวน 3,366 คน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วครับ

Read More

รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 61 รวม 810 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา 21 คณะ/สาขา รวม 810 คน

Read More

รับตรง รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเก่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 25 หลักสูตร/สาขา รวม 125 คน เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

Read More

รับตรง ทุนฟรี 10 ทุน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 2561

โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรีจำนวน 10 ทุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีทักษะทางดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต้องชำระคืน กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 

Read More

Update ระเบียบการ+ใบสมัคร รับตรงรอบที่ 1 Porfolio 14 โครงการ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ?ตอนนี้ Update ข้อมูลระเบียบการ + ใบสมัคร ครบทั้ง 14 โครงการแล้วครับ

Read More

รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 PORTFOLIO พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO  จำนวน 10 คน

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2561

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดการรับสมัครสอบ เข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 8 พ.ย.60 ภาคการศึกษา S/2561 สอบข้อเขียนวันที่  11 พ.ย. 60

Read More

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัคร 4-18 ธันวาคม 2560

Read More

รับตรง ทุน 2 แสนบาทต่อปี สถาบันกันตนา 2560 เทอม 2

เปิดโอกาสให้เด็กปี 60 ได้เรียนปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ สถาบันกันตนาขยายเวลาให้ทุนการศึกษา 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์ ,การผลิตแอนิเมชัน

Read More

ระเบียบการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และ รอบ Portfolio TCAS ม.นเรศวร 2561

ตอนนี้ระเบียบการ รับตรง ม.นเรศวร 61 มาครบทุกโครงการแล้วนะครับ เช่นรับตรง  Portfolio , โควตาแพทย์เพื่อชุมชน, โควตาผลิตแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ ,  แพทย์ 5 ปีสำหรับคนจบปตรี

Read More

มาแล้ว คุณสมบัติ/เกณฑ์คัดเลือก รับตรง รอบ Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ 61 จำนวน 2,379 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง) ปีการศึกษา 2561  จำนวน 10 โครงการ

Read More

มาแล้ว ระเบียบการรับตรงรอบที่ 1 Porfolio 14 โครงการ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน?เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) รวม 14 โครงการ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 ต.ค. 60  ปล ทั้งหมด มี 14 โครงการ ตอนนี้ ขึ้นข้อมูลแล้ว 5

Read More