วันที่ 30 กันยายน 2559

เจาะลึก แนวโน้มคะแนน Admissions 59 : สัตวแพทย์,พยาบาล,เทคนิคการแพทย์,วิทย์สุขภาพ "ลดหนักมาก" อยากติดต้องกล้า !!

สัตวแพทย์  , เทคนิคการแพทย์ , กายภาพ น่าจะลดลง 500-1000 คะแนน , กายภาพ   , แต่สาธารสุข นี่ มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน  บางสถาบันอาจจะลดลงหนักถึง 2 พันคะแนนเพราะคนไม่กล้าเลือก !!?

8,316 views

เจาะลึก แนวโน้มคะแนน Admissions 59 : เภสัชศาสตร์ ลดลงหนักมาก !!

เจาะลึก แนวโน้มคะแนน Admissions 59 : เภสัชศาสตร์ จะได้เห็นลดลงหลักพัน !!? PAT2 ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะมีน้ำหนักถึง 40% ดูกันชัดๆเทียบกับ ปี 57 ได้เลย 

11,038 views

งานจะเข้าไหม !!? คะแนนเฉลี่ย GAT 2/59 สูงกว่า 58 ชัดเจน !!?

สถิติ คะแนนเฉลี่ย GAT 1/59 คะแนนอยู่ที่  115.66  แต่ รอบ 2/59 คะแนนขึ้นมาอยู่ 153.81 คะแนนเลยครับ  และยังสูงกว่ารอบปี 58 เสียด้วย แบบนี้ควรจะน่ากังวลไหมนิ !!? คะแนน Admissions 59 GAT จะขึ้นไหม !!?

10,867 views

งานนี้มีเฮ รับตรง จุฬาฯ 59 วิศวะมีเฮสละสิทธ์อื้อ !!?

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตรง 59 ไปเป็นที่เรียบร้อย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดด้วยนะครับ โอ๋ หลังจากเห็นรายชื่อ งานนี้มีเฮ เลยครับ

7,162 views

รับตรงสาขาวิชาบริหารกิจการการบิน คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รับตรงสาขาวิชาบริหารกิจการการบิน คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลือกเรียนได้ทั้งภาคพื้นและอากาศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 เมษายน 2559

1,564 views

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่ 2 ม.อุบลราชธานี 59 จำนวน 1,625 คน

มหาวิทยาลัยอุยลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 1,625 คน  คณะที่เปิดรับเช่น นิเทศศาสตร์ สาธารณสุข นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

2,797 views

ดูกันชัดๆ เปรียบเทียบช่วงคะแนนผล GAT/PAT 2/59 สามปีย้อนหลัง !!? PAT2 ต่ำสุดในรอบหลายปี

ดูกันชัดไปเลยจะได้หายสงสัยเปรียบเทียบช่วงคะแนน GAT/PAT  3 ปีย้อนหลัง  PAT2 คะแนนย่ำแย่สุดๆ เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี PAT1 คะแนนรอบ 2 แย่ลง !! แต่ใช้คะแนนรอบ 1 ได้

8,307 views

รับตรง ทุน โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 59

ประกาศสภาการพยาบาล การรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับน้องๆที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือ บุตร/ธิดา ข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดน

1,973 views

รับตรง โครงการเพชรเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 59

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2559 โครงการเชรเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาศึกษาทั่วประเทศ

1,192 views

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 59

การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2559   จำนวน 75 คน

2,631 views

จำนวนรับ การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยระบบกลาง Admissions 59 : แม่ฟ้าหลวง

ตารางองค์ประกอบและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2,923 views

แนวโน้มคะแนน แอดมิชชั่น Admissions ปี 2559 : กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

Admissions 58 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ เป็นขาขึ้นแบบเต็มตัว  คะแนนขึ้นทุกสถาบันเลยครับ แต่คะแนน Admissions 59 : คณะวิทยาศาสตร์ น่าจะลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดทุกสาขา อันเนื่องมาจาก PAT2 และ O-NET ที่ลดลง 

4,224 views

รับตรง เพิ่มเติม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 59 เปิดรับสมัคร 9 - 17 เมษายนนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรงทั่วไป เพิ่มเติม เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน 2559 

8,198 views

เจาะลึก Admissions 59 !!! อวสานโลกสวย เลือกคณะคะแนนต่ำ ระวังคะแนนเด้งไส่ !!

น้องๆหลายคนอาจจะมองหาคณะสถาบันไหน คะแนนน้อยๆ ยิ่งน้อยยิ่งดี จะได้เลือก พอเลือกแล้วจะรู้สึกมั่นใจว่าสอบติดแน่นอน แต่งานนี้มีเงิบเพราะ  "คะแนนเด้งไส่หน้า" 

5,872 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 350 คนใน 7 สาขาวิชา

2,030 views

รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 59

คณะอุตสาหกรรมเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคระอุตสาหกรรเกษตร

1,481 views

รับตรง ทั่วประเทศและโควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559   เปิดรับสมัคร 4-22 เมษายน 2559 รับทั่วประเทศ 12 คน โควตาภาคเหนือ  18คน

4,201 views

โควตาภาคอีสาน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ 59

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยระบบรับตรง เปิดรับสมัครถึง 12 เมษายน 2559

1,343 views

รับตรง ทุน โครงการนักเรียนทุนสาธารสุขเพื่อชุมชน ม.มหิดล นครสวรรค์ 59

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2557 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

1,531 views
abac