image

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 เชียงใหม่ คะแนนจะอยู่ 7590.6 เท่านั้น หลายคนคงจะสงสัยเอ๋ะ !! ทำไม เกิดอะไรขึ้นหรอ คะแนนจึงลดลงได้ถึงขนาดนี้

image

มหา'ลัยดังสอนนอกที่ตั้งไร้คุณภาพ สกอ.สั่งปิด เร่งตรวจสอบวิทยาลัยยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมีคุณภาพจริงหรือไม่ ประเดิมเชือด 16 ม.เอกชนเปลี่ยนสถานภาพไม่เกิน10 ปีและถูกร้องเรียนก่อน

image

ผมคิดว่า แอดมิชชั่น 57 กลุ่ม บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ยังไงก็น่าจะขึ้นนะครับ โดยได้แรงบวกจากทั้ง GAT และ PAT1 และอาจจะขึ้นเยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ก็เพราะ PAT1 นั่นเอง ช่วงคะแนน 90ขึ้นไปน่าจะประมาณ 4-5พันคนได้

image

หลักสูตร Bioscience and Technology (International Program) ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 22 เมษายน ถึง 9 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (เพิ่มเตืม) โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา รับสมัคร 1 พ.ค. ถึง 4 ก.ค. 57

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 65 คน   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557 

image

ปีนี้ยังไงพยาบาลได้เห็นคะแนนลดลงหลักร้อยถึงพันแน่นอนครับ ถ้าใครอยากเรียนพยาบาล ผมจะขอใจ กล้าๆหน่อยแล้วเลือกคณะพยาบาลกับสถาบันที่อยากเรียน >.<

image

      ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

image

ทุนความสามารถพิเศษ
ทุนทายาทเกษตรกร
ทุนทายาท SME
*สมัครได้ถึง 1 มิถุนายน 2557 นี้เท่านั้น*

image

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)

image
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพิ่มเติม (รับตรงหลักสูตรนานาชาติ) โดยผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 2557 
image

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2557

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

image

ปีก่อนหลายคนดูคะแนนย้อนหลังแล้วคิดว่า + เพื่อไว้หลายพันคงจะพอแต่............. เรามาดูกันว่าปีการศึกษา 56 มี คณะสาขาไหนบอกที่คะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุด พร้อมวิธีเลือกคณะเหล่านี้

image

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 14 พฤษภาคม 2557

image
รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน 80 คน
image

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2557 และ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2557

image
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรตแพทยสาตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2557
image

โควตานักเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับนักศึกษา จำนวน 6 คณะ รวม 80 คน ( มีสัตวแพทย์ 2 คน)รับสมัคร 24 เมษายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 

image

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 16-20 มิถุนายน 2557

UniGang Talk

ขอขอบคุณ ดินสอและของขวัญจาก พี่ๆ เด็กรุ่น56 ทุกคนที่ส่งมาให้ผมนะครับ ผมขอรับไปแล้วแจกต่อนะครับ ขอบคุณมากนะครับ