วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 - 31 ม.ค.60 บุคคลพลเรือน เป็นชายโสด (ไม่รับสมัครผู้หญิง) อายุ 18-20 ปี

3,166 views

รับตรง การโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ (สองปริญญา) วาแตล – ศิลปากร 2560

Vatel International Business School จับมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) โดยตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี 

2,742 views

กลุ่มราชภัฏมีมติร่วมเคลียริ่งเฮาส์ แต่ขอแยกโควตาสอบรับเด็กในพื้นที่

มรภ.ทั้ง 38 แห่ง มีมติร่วมกันว่าจะรับนักศึกษาเข้าเรียนดังนี้ 1. จะเข้าร่วมกับระบบเคลียริ่งเฮาส์ของ ที่ประชุมอธิการบดีบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.) 2.รับนักศึกษาโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอ ไม่มีการสอบ และให้โควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก ใช้ข้อสอบเดียวกันสอบพร้อมกัน

2,628 views

รับตรง ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

2,042 views

รับตรง โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2560

รับตรง โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2560  เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม นี้

1,085 views

เตรียมพร้อม ระบบรับตรงพยาบาลรามา ม.มหิดล 60

รับตรง พยาบาลรามา ม.มหิดล ปี 2560 คุณสมบัติ + กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต + เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75  โครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ   เป็โครงการรับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนน วิชาสามัญ 7 วิชา

6,859 views

รับตรง โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 60 เปิดรับถึง 15 ต.ค. นี้

 มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 คณะ ขยายเวลา ถึง 15 ตุลาคม 2559

4,290 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 2560

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวิทราธิราช จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน เปิดรับสมัคร 28 กันยายน  นี้

6,793 views

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2559

1,597 views

รับตรง ทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 จำนวน 1,215 คน เปิดรับ 1 ตุลา นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2  จำนวน 1,215 คน เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

3,922 views

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 60 เปิดรับ วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม นี้

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 
เปิดรับ 116 สาขา รวมจำนวน 4,317 คน
เปิดรับสมัคร วันที่ 26 กันยายน - 9 ตุลาคม นี้

1,685 views

รับตรง โควตาทั่วไป และ ความสามารมพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

965 views

รับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน คณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

1,477 views

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพิญประโยชน์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน โดยรับเฉพาะเด็กที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6  ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

1,999 views

รับตรงทั่วประเทศ โควตานักกิจกรรม และ โควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 60

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา และความสามรถพิเศษทางด้านกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559?

1,050 views

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2560 จำนวน 4,308 คน

 โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 4,308 คน สำหรับน้องภาคเหนือตอนบน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัช 40 คน, พยาบาล 40 , บัญชี 84 , ญี่ปุ่น 42 , อังกฤษ 70 , กายภาพ 30 , เทคนิคการแพทย์ 30

3,791 views

รับตรง โครงการ Students For ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60

โครงการ Students For ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

997 views

รับตรง ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โดยการจัดสอบ  จำนวน 2,920 คน

2,406 views

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ 60

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,493 views

รับตรง ทุนการศึกษาดนตรี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.รังสิต 2560

ทุนการศึกษาดนตรี และการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยตรง เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการผลิตดนตรี และ หลักสูตรดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560  โดยให้ทุนความสามารถพิเศษแก่ผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีปฎิบัติ ด้วยการสอบรับตรง

1,931 views
abac