วันที่ 1 กันยายน 2558

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 58

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

3,047 views

รับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558  กำหนดการรับสมัคร   16 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

2,545 views

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี  จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2558

3,890 views

Update แนวโน้มคะแนน แอดมิชชั่น Admissions ปี 2558 : วิศวกรรมศาสตร์

PAT3 ดูในเชิงปริมาณ 56 โดยเฉพาะรอบที่ 2/56 คะแนนมากกว่า  57 ทั้งรอบสอบ  แหละนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คะแนนปี 57ลดลงนะครับ  ///ปี 58 รอบที่ 2 คะแนน ยังสู้รอบ 56 รอบ2 ไม่ได้เลย  แต่........

10,143 views

เจาะลึก แนวโน้มคะแนน แอดมิชชั่น Admissions 58 : เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่-แม่ฟ้าหลวง ต้องระวัง !!

เศรษฐศาสตร์ เชียงใหม่ ให้ระวังให้ดีนะครับ ปีก่อนคะแนนลดลงมาเยอะเพราะ มีจำนวนรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาก ผมมองว่า เชียงใหม่คะแนนจะไม่ลดลงแล้ว และจะเพิ่มขึ้นด้วย  ใครเลือก เชียงใหม่ให้ระวังไว้ คะแนนควรจะเป็นบวกโดยเฉพาะถ้าเลือกไว้อันดับ 4 นี่คิดหนักเลย >..<

5,096 views

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสต์ ม.ขอนแก่น 58

 โดยรับจำนวน 20 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

3,514 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 7 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2558

7,311 views

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ และ คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2558

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง และ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

2,813 views

Update แนวโน้มคะแนน Admissions 58 : เภสัชศาสตร์ PAT2 คะแนนสูงสุดในรอบ 4 ปี

คะแนนPAT2 รอบ 2/58 ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับ >..< PAT 2 ถ้าคะแนนยกแบบบ 1 ช่วงคะแนน นั่นคือ + pat2 จากปีก่อน 30 คะแนน คิดเป็นคะแนน ดิบ 1200 คะแนน

15,068 views

ตารางช่วงคะแนน GAT/PAT 2/2558 เปรียบเทียบกับ 57 56 #PAT2คะแนนโหดมาก !!

วิชาอื่นๆ ดูไม่ค่อยมีอะไรขึ้น่ากลัว ยกเว้น PAT2 คะแนนโดยรวมน้องๆทำคะแนนได้ดีกว่ารอบแรกอีกครับ >..< PAT2 ตอนนี้ถือว่าคะแนนสูงสุดในรอบ 4 ปี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ + วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี + วิศวะ เตรียมรับมือคะแนนขึ้นให้ดี >....<

21,444 views

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรงจุฬา 2558 มาแล้วจ้า

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ปี 58 นี้กระผมก็ แม่นหลาย สาขานะนิ >..< อักษร วิศวะ  
ที่มั่วก็เยอะ แป่ว สายวิทย์นี่คะแนนมากันตรึม  ครุนี้เดากันไม่ออกเลย บางสาขาคะแนนต่ำ บางสาขาสูงปรี๊ด

8,021 views

รับตรง ใช้คะแนน O-NET คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 58

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม) เข้าศึกษา ... คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   รับสมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

5,292 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล จุฬาฯ 58

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (10 เม.ย.58)

1,368 views

ม.ชินวัตรสอบตรงคณะพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 8 พ.ค สนใจสมัครด่วน

             พิเศษ !! ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-75%  สำหรับ น..ร.โรงเรียนในเครือข่าย  และสมัครก่อน 30 พ.ค.58 ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน / สัมภาษณ์) เว้นคณะพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก

3,973 views

สอบให้ติดแบบมั่นใจ ต้องอ่าน "เทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับ แอดมิชชั่น Admissions 58 "

  คนที่มีคะแนนดีย่อมได้เปรียบโอกาสสอบติดสูง  แต่........บางคนถึงคะแนนดี แต่สอบ Admissions ไม่ติด ........และอีกหลายคน แม้คะแนนไม่ดี แต่สอบติดในคณะที่อยากเข้าได้ก็มี   ในที่นี้จะนำเสนอเทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับ

18,211 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2558  (9 เม.ย.58)

6,349 views

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม , คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ คณะสัตวแพทย์ และคณะอื่นๆ รอระเบียบการครับ

9,930 views

เก็ง คณะน่าเลือก-อันตราย แอดมิชชั่น Admissions 58

สำหรับปี 58 นี้ ผมจะบอกได้แค่ว่า ยิ่งเชื่อผมเยอะยิ่งไม่แม่น 55+
ปีก่อนอาจจะแม่นเยอะ บอกได้เลยว่าแค่ฟลุ๊ค ดังนั้นไม่ต้องเชื่อ
ฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

7,536 views

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 50  คน

3,666 views