วันที่ 27 มิถุนายน 2559

รับตรง โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ 59

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด อายุ  18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2539 - 2541)

2,076 views

รับตรง ทุน 50-75% หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยชินวัตร 59

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกท่าน 50%  สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน 3.25 ขึ้นไปรับทุน 75%  ได้รับการยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ทุน 50% ค่าเทอม 36,000 บาท ทุน 75% ค่าเทอม 18,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 19,000 บาท น้อง ๆ 

2,044 views

รับตรง ม.สวนดุสิต การบิน,เทคโนโลยีประกอบอาหาร,การศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตลำปาง 59

รับตรง ม.สวนดุสิต การบิน,เทคโนโลยีประกอบอาหาร,การศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตลำปาง 59 

1,956 views

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 

1,845 views

รวบรับตรง โควตา 59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2559 นี้

โครงรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ที่กำลังปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์  นี้  :  พระนครเหนือ , เภสัช มหาสารคาม , รับตรง มศว, วิชาสามัญ เชียงใหม่ , รับตรงทั่วประเทศ ขอนแก่น , ทุน abac ,สัตวแพทย์ ขอนแก่น , โบราณคดี ศิลปากร,

7,846 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2559

สมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

3,774 views

ต้องรู้ก่อนสอบ O-NET 2559 สำคัญมาก !!!

O-NET ภาษาอังกฤษสำคัญมากเพราะใช้วัดความรู้ทางภาษาในมหาลัยด้วย !! ,  O-NET วิชาไหน ง่ายที่สุด เก็บคะแนนได้ดีสุด , มีหลายโครงการรับตรง หลังแอดต้องใช้ O-NET ด้วย , O-NET ปรับวิชา สุข ศิลปะ การงาน มีผลต่อแอดกลางไหม !?

7,357 views

รับตรง โครงการ บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 59 มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร !!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2559  รับ 3 สาขา รวม 60 คน  8 คนที่คะแนนสูงสุดจะได้รับทุน !!

1,123 views

สำรวจค่าสมัครสอบ รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 59 !! ราคาสูงสุด 3,500 บาท !

รวบรวมค่าสมัคร รับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รวมจำนวน 262 โครงการรับตรง  แพงที่สุด 3500 บาท !! ถูกสุดก็ฟรีแหะ ๆ ๆ

1,255 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59 รอบที่ 2 เปิดรับถึง 12 ก.พ.นี้

การสมัครรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2  (หลักสูตรนานาชาติ: เรียนด้วยภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) วันที่เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
3,389 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2559 

2,322 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครในหลักสูตร- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

1,883 views

รับตรง สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 59 รอบที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ รอบ 2

1,594 views

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,175 คน ม.อุบลราชธานี 59

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,175 คน เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 59 นี้

2,590 views

รับตรง รอบสอบตรง ม.ราชภัฏลำปาง ปี 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประเภาทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่เปิดรับเช่น  ครู 5 ปี 405  คน , วิศวะ , บริหาร ,มนุษยศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ 

3,932 views

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59 ปิดรับ 31 ม.ค. นี้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

2,167 views

รับตรง หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 59

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการพิเศษ รุ่นที่ 8 ประจำปีการอบรม 2559 จำนวน 120 คน

3,888 views

รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. ถึง 22 มี.ค 59

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบรับตรงเปิดรับสมัคร 21 มกราคม ถึง 22 มีนาคม 2559

2,312 views

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี) ม.อุบลราชธานี 59

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี)  เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559

3,312 views

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง 59 รอบ 2

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ โดยวิธีพิเศษ ภาตใต้โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

1,617 views
abac