image

ระเบียบการมาแล้วจ้า แพทย์รับ 4 คน 

image

ม.มหิดล อินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557-2558   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 19 สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติประเภทรับตรงรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เปิดรับรอบที่ 1 สมัคร 20 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง รอบหลัง  Admissions สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ม.หัวเฉียว 2557  เฉพาะ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาจเปิดรับไม่ครบทุกคณะ) รับสมัครวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557 ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย

image

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาโครงการ “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” จำนวน 7 ทุน ให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบที่ 5)

image

Update สอท. เรียกผู้ประกาศผล Admissions 57 ร่วมประชุม  28 มิถุนายน นี้ครับ และยังยืนยันวันประกาศผล คือ  1 กรกฎาคม 2557 ครับ

image

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้านักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2558 

image

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 4 กรฎาคม 2557

image

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ ประจําปำการศึกษา 2557 จำนวน 120 คนใน 4 สาขาวิชา

image

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 4) กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

image

ผู้สมัครล่าสุดพบว่านักเรียนเข้ามาสมัครแอดมิชชันจำนวน 99,259 คน ชำระค่าสมัครแล้ว จำนวน 53,540 คน ยังเหลือนักเรียนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง และจำนวนหนึ่งต้องรอข้อมูลจากทางไปรษณีย์ 

image

ทปอ.ปรับรับตรง-แอดมิชชัน เริ่มปี 59 ให้สอบร่วมกันและสอบเพียงครั้งเดียวหลังเด็กเรียนจบ ม.6 ส่วนสอบวิชาเฉพาะให้กลุ่มสาขาวิชารวมตัวจัดสอบร่วมกันและสอบครั้งเดียว แต่ไม่กำหนดเวลาตายตัวเพราะเป็นความถนัดที่เด็กมีติดตัว 

image

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเลยจะได้มีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ  ค่าเทอมฟรี แถมมีทุนครองชีพ 4000 บาทต่อเดือน ( ดังนั้นในแอดมิชชั่นผมอาจจะขอสละสิทธ์ เพื่อมาลุ้นรับตรงโครงการนี้ครับ  >..<)

image

ที่ออกบทความวันสุดท้ายของการสมัครแอด เพราะคนคงเลือกไปหมดแล้ว ไม่มีมีผลต่อการตัดสินใจของการเลือกคณะมาก และอยากทดสอบความสามารถของผู้ทำบทความเองด้วย ว่าจะแม่นสักแค่ไหน เหอะ ๆ ๆ

image

รุ่นพี่ยังไม่มีที่เรียนเลย แต่รุ่นน้องต้องเตรียมตัวสอบได้แล้วจ้า รับสมัคร 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557  สอบ 13-14 ธันวาคม 2558

image

รับตรง ในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดลำพูด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( เฉพาะน้องๆ ลำพูนนะครับ )

image

ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 ปีการศึกษา 2557 “เรียนกับตัวจริง  ประสบการณ์จริง” เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ส.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

image

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา
เปิดรับสมัครนักศคกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com