วันที่ 9 ตุลาคม 2558

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษศาสตร์ 58

รับตรง  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษศาสตร์ 58 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 2-10 มิถุนายน 2558

7,219 views

รับตรง สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ สาขาเทคโนโลยีการบำรุงไต นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 58

รับตรง บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ สาขาเทคโนโลยีการบำรุงไต หลักสูตรนานาชาติ  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  รอบ 2

3,856 views

Admissions 58 ตรวจสอบคะแนน และ รายชื่อที่โดนตัดสิทธ์ 25-26 พ.ค นี้

น้องๆทุกท่านอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบคะแนนว่า สอท ดึงข้อมูลที่นำมาใช้คำนวนคะแนนนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขทันนะครับ

8,195 views

รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จำนวนที่รับเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา  จำนวน 75 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 60 คน
2,946 views

รับตรง รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3 ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มิถุนายน 2558

2,588 views

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ ปิดรับสมัคร 25 พ.ค.นี้

รับตรงครั้งสุดท้าย ม.เชียงใหม่ โครงการพิเศษ 58 เปิดรับ 18-25 พ.ค. นี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 
เปิดรับสมัคร 18-25 พฤษภาคม 2558

2,935 views

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 รอบที่ 4

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 โครงการที่เปิดรับสมัครหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.)หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)  

6,506 views

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ เพิ่มเติม ปี 2558

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกาษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2558

3,985 views

รับตรง โควต้านักกีฬา ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 58

ประกาศรับสมัครโควต้านักกีฬาม.ขอนแก่น ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2558

1,613 views

รับตรง สาขาวิชาเคมีประยุกต์ นานาชาติ จุฬาฯ 58 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2

2,532 views

รับตรง ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สวนสุนันทา 58 เปิดรับ 18-29 พ.ค.นี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2558 

1,716 views

รับตรง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2558  โดยใช้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 จำนวน 160 คนโดยบริหารธุรกิจ มีสาขาย่อย 4 กลุ่มวิชา 

1,843 views

รับตรง โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา2559 ในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาคัดเลือกเอง โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

1,496 views

รับตรง เพิ่มเติม คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 58

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม

3,016 views

โค้งสุดท้าย รับตรง เพิ่มเติม ม.ราชภัฏสวนดุสิต 58 เปิดรับถึง 19 มิ.ย นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 6 คณะ 13 สาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง 19 มิถุนายน 2558

14,994 views

รับตรง ภาคปกติ รอบที่ 2 ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพะยา รอบที่ 2 เปิดรับ 1-31 พ.ค.นี้

รับตรง ภาคปกติ รอบที่ 2 ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพะยา รอบที่ 2 เปิดรับ 1-31 พ.ค.นี้

4,132 views

รับตรง เพิ่มเติม โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ 58

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

2,987 views

ยอดสมัครแอดมิชชัน'58 131,665 คน ทำลายสถิติ 2 ปี-ระบุพบใบสมัครซ้ำกว่า 2 พันใบ

    สรุปยอดสมัครแอดมิชชัน'58 อยู่ที่ 131,665 คน “ประสาท” ฟุ้ง!ทำลายสถิติ 2 ปีที่ผ่านมาคาดเพราะเข้าเออีซี ระบุพบใบสมัครซ้ำซ้อนกว่า 2,000 ใบเพราะเด็กสมัครซ้ำ 2 ครั้งขึ้นไปหลังจากจ่ายเงินรอบแรก แต่เปลี่ยนในสมัครใหม่จ่ายเงินใหม่ ย้ำประกาศผล 5 มิ.ย.

13,318 views

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรานี 58 ปิดรับ 20 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

2,757 views

โค้งสุดท้าย ทุนรับตรง สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) ทุนความร่วมมือ บริษัทเซ็นทรัล ม.บูรพา ปิดรับ 20 พ.ค. นี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2558  รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  1-20 พฤษภาคม 2558

1,472 views