วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 60

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชากรที่ผ่านค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  

993 views

รับตรง พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัคร จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

2,004 views

ประกาศฉบับใหม่ รับตรงคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรามราชชนก ปีการศึกษา 2560

ประกาศฯฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  

10,117 views

รับตรง นักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศ 2560

ประกาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจําปำการศึกษา 2560 คุณสมบัติ -อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี  ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2542-2544

2,961 views

รับตรง ศาสนศึกษา ม.มหิดล 2560 รอบ 2

มหาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

1,872 views

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 กว่า 500 คน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 กว่า 500 คน เปิดรับสมัครทางระบบ Internet ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 การจัดการการบิน 260 คน วิศวกรรมศาสตร์ 80 คน

 

3,436 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าธนบุรี 60

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

1,425 views

รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 60 โครงการ ปิดรับ มกราคม 60 นี้

รับตรง ปิดรับสมัครภายในเดือนมกราคม นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  รับตรง เกษตรศาสตร์ 4,491 คน , รับตรง มศว 2,366 คน , ทุน ABAC กว่า 20 ล้าน , รับตรง บางมด 1400 คน, สัตวแพทย์ ขอนแก่น , รับตรง จุฬาฯ อินเตอร์

38,365 views

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 60

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจาปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน เปิดรับสมัคร 9 มกราคม ถึง 23 เมษายน 2560

7,970 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ พระนครเหนือ 2560

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

1,279 views

โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 60

คณะประมงเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมง (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 10 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2560

1,557 views

รับตรงทั่วประเทศ นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

 โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 7 สาขาวิชา รวม 24 คน

2,558 views

รับตรง ทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 60

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจาปีการศึกษา 2560 ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 60 คน และทุนคณะแพทย์ศิริราช 20 คน เปิดรับสมัครแล้ว

5,735 views

ระเบียบการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 2560

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ ทุนกองทัพอากาศ 36 คน ทุนส่วนตัว 20 คน

6,693 views

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชา เอกดนตรีไทย,เอกดนตรีสากล,เอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา,เอกศิลปะการละคร

983 views

รับตรง ทุน โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 60

ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 55 คน

1,269 views

ระเบียบการ รับตรงคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรามราชชนก ปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรามราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัคร 8-21 มกราคม 2560

8,506 views

รับตรง สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 

1,875 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม ถึง 27 มกราคม 2560 

1,651 views

รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แม่ฟ้าหลวง 60

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 

1,767 views
abac