วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ด่วนเลย รับตรง ทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 60 ปิดรับ 10 ก.พ. นี้

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 

1,359 views

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560

1,091 views

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 60

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สอบตรงทั่วประเทศ โดยไม่ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ( ทางไปรษณีย์ ถึง 10 ก.พ. )

1,255 views

รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 50 โครงการ ปิดรับ กุมภาพันธ์ 60

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 50 โครงการ ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  พยาบาลตำรวจ, รับตรงทั่วประเทศ มอ,  สอบตรง ธัญบุรี , สอบตรง พระนครเหนือ 3000 + , วิชาสามัญ สุรนารี 800+ , โบราณคดี ศิลปากร ,

7,556 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง อาจารย์ 1 คนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา 10 คน  ได้รับทุนภาคเรียนละ 56 000 บาททุกคน
 

2,465 views

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ รอบ 3 เปิดรับถึง 6 ก.พ.นี้

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร.. วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

1,763 views

รับตรง ระบบปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยไม่ใช้คะแนนสอบ ม.มหาสารคาม 60

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

1,752 views

รับตรง โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

โควตาวิชาสามัญ ( รับ 865 คน) โควตานักกีฬา ,โควตาดนตรี และนาฏศิลป์, โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ,โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,171 views

ระเบียบการ รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60

ระเบียบการมาแล้ว จ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ Clearing-house ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 361 คน

2,713 views

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60 รอบ 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 

1,728 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 60

การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย - สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี  13 คน - สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี 4 คน

1,230 views

รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560 จำนวน 1,015 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายกำหนดในวิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,015 คน  คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ

4,023 views

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560

ศูนย์ฝึกาพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ/หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 5 ปี เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2560

4,623 views

จำนวนผู้สมัคร/การแข่งขัน รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60 ผู้สมัครเกิน 6 หมื่นแล้ว !!

โค้งสุดท้าย รับตรง  KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60  มีจำนวนผู้สมัครรวมทุกคณะมากกว่า 6 หมื่นคน ( 1 คนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 คณะ )  เผย 20 คณะผู้สมัครสูงสุด และการแข่งขันสูงสุด  : สมัครมากสุดได้แก่ สัตวแพทย์ เศรษศาสตร์ สื่อสารมวลชน  แข่งขันมากสุด สื่อสารมวลชน 383 ต่อ 1 !!!

6,914 views

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์

มาแล้วจ้า องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/จำนวนรับ Admissions 60 : ธรรมศาสตร์ มีความเปลี่ยนแปลง  + หลักสูตร 5 ปี บัญชี และ บริหาร รับรวมกัน + จิตวิทยา ปีนี้มีการแบบใช้ PAT1 ด้วย

4,221 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560

1,594 views

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา พระนครเหนือ 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา คณะ/สาขาที่เปิดรับ - มจพ.กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนานาชาติ - มจพ. ปราจีนบุรี  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

2,371 views

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ OSP มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดแบบเต็มจำนวน และ แบบครึ่งจำนวนตามลำดับ   ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

2,275 views

แห่สอบตรง"สวนสุนันทา"ยอดทะลักเกือบ 4 หมื่นคน ครุศาสตร์แข่งขันสูงสุด

"สวนสุนันทา" รับตรงรอบแรก ม.6 แห่สมัครชิงที่นั่งเกือบ 4 หมื่นคนรับจริงแค่ 8,000 สายครุศาสตร์ยังติดลมบนอัตราแข่งขันสูง 36 ต่อ 1 ด้าน "อธิการบดี" ชี้หลายสาขาซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ทิศทางรับมือ"เคลียริ่งเฮ้าส์" ปีหน้า

3,986 views

ตัวอย่างข้อสอบ+ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 59 ( สอบ ก.พ. 60)

ล่าสุด สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อสอบ และ ตัวอย่างกระดาษตำตอบ O-NET  แล้วจ้า + ภาษาอังกฤษปี 59 เป็นปรนัย 80 ข้อ 100 คะแนน  แต่ ปี 58 เป็น ปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน + แบบหาส่วนที่ผิด 10 ข้อ 20 คะแนน   ดังนั้นถ้าเราจะเห็นสถิติคะแนนเเฉลี่ยภาษาอังกฤษ เพราะรูปแบบข้อสอบง่ายขึ้น

5,515 views
abac