วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

สทศ.ลงโทษไม่ประกาศคะแนน O-NET นร.ม.6 โพสต์รูปข้อสอบ-กก.คุมสอบโดนด้วยงดลงสนาม 1 ปี

ลงโทษไม่ประกาศคะแนน O-Net ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบ และแจ้งไปที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้เข้าสอบไปสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

มติออกแล้ว !! สทศ. ไฟเขียวลดสอบโอเน็ตเหลือ 5 วิชา เริ่มปีการศึกษา 2558

 ที่ประชุมมีมติให้ลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ลงจาก 8 กลุ่มสาระวิชา เหลือเพียง 5 สาระวิชา คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา   ทั้งนี้ให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 

โคงสุดท้าย รับตรง โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 58 ปิดรับ 27 ก.พ.นี้

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง  27  กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 58 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. นี้

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ กองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ 2558

พยาบาลกองทัพบก ปิดรับสมัคร 2 เมษายน นี้
พยาบาลกองทัพอากาศ ปิดรับสมัคร 24 เมษายน นี้
พยาบาลกองทัพเรือ ปิดรับสมัคร  15 พฤถษภาคม นี้

รับตรง ทุน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 58

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2558

ด่วน รับตรง รายชื่อผู้สมัครที่มี ข้อมูลผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ไม่สมบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มี ข้อมูลผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ไม่สมบูรณ์ ( น่าจะเกือบหนึ่งพันคนเลยครับ)

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล ม.มหิดล 58

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 58

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รับตรง 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 ปิดรับสมัคร 27 ก.พ.นี้

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ.  ปิดรับสมัคร 27 ก.พ.นี้

มติ ทปอ.แอดมิชชัน 58 ใช้ O-Net 8 กลุ่มฯ ตามเดิม อนาคตรอดูผลวิจัยก่อน

      ทปอ.ยันแอดมิชชัน 58 ใช้ O-Net 8 กลุ่มสาระเป็นองค์ประกอบตามเดิม ยังไม่ลดเหลือ 5 กลุ่มตามข้อเสนอ ห่วงกระทบเด็กและเตรียมทำหนังสือแจง “ณรงค์” ต่อไป ขณะเดียวกัน ให้ มศว วิจัยใช้ O-Net จำเป็นต่อการจบมหา'ลัยหรือไม่ พร้อมทำหนังสือถึง กยศ.ขอให้เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่กับเด็กปี 1 ปี 58

รับตรง โครงการพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

รับตรง โครงการพิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58 สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับเข้าศึกษา 35 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับเข้าศึกษา 25 คน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จํานวนรับเข้าศึกษา 10 คน 

ภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญ เปิดรับนักศีกษาใหม่แล้ววันนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Generated Imagery) " เปิดรับนักศีกษาใหม่ " ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ววันนี้

รับตรง โควตาเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 58 เปิดรับสมัคร 25 ก.พ.นี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญในการคัดเลือก

มาแล้วระเบียบการ รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 58

สำนักวิชาฯ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร  ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.58 - 5 มี.ค.58

วิเคราะห์แนวโน้ม คะแนน กสพท 2558 : จะติดไหม มาดูกัน

หลังจากที่เราได้รู้คะแนน 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ แล้วหลังจากคิดวิเคราะห์ กสพท 58คะแนนน่าจะขึ้นหรือลงนั้นเรามาลองดูข้อมูล คิดไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะมีโอกาศติด ไหม  ^_^

ด่วน มหาวิทยาลัยชินวัตร สอบตรงคณะพยาบาลวันที่ 21 มีนาคมนี้

พิเศษ !! ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยชินวัตรมอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-100%  สำหรับ น..ร.โรงเรียนในเครือข่าย  และสมัครก่อน 30 มี.ค.58 ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน / สัมภาษณ์) เว้นคณะพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก