วันที่ 7 มีนาคม 2558

รับตรง ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา ม.หอการค้า 58

และในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยจะให้ทุนการศึกษาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 47 สาขาวิชา วิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19

โควตารับตรง ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตารับตรงทั่วไป ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

โควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี) ตามโควตารับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 58

ประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 58

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตร 5 ปี  ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 11 พ.ย. 57 - 15 ธ.ค. 57

ข้อมูลจำนวนรับแยกตามหลักสูตร รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มีนาคม 2558
วิทยาเขตดุสิต รับรวม 2190 คน
วิทยาเขต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สิรินธร 750 คน

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ราชภัฏสวนดุสิต 58

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรงทั่วประเทศ โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง ภาคปกติ (โควตา) ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติโดยวิธีรับตรง (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนเกือบ 4000 คน เปิดรับสมัครถึง 28 พฤศจิกายน 2557 

รับตรง โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ่อฟันธง! "รับตรง-แอดมิชชัน" ระบบไหน นศ.คุณภาพกว่า

กมธ.การศึกษาฯ ชี้การคัดเลือกเด็กเข้ามหา’ลัย ต้องมีทั้งแอดมิชชั่น และรับตรง มอบ มศว ทำวิจัยคุณภาพเด็กทั้งสองระบบ หากระบบใดมีคุณภาพดีกว่าต้องรับระบบนั้นให้มากขึ้น

‘รับตรงร่วมกัน’ : เค้าว่า ‘win win’

ถึงตรงนี้บางคนอาจยังมีข้อสงสัยว่า นักเรียนที่จะนำร่องใช้ระบบรับตรงร่วมกันในปี 2559 เป็นนักเรียนปีไหน ต้องบอกเลย คือ นักเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่ ในระดับชั้น ม.5 ซึ่งทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อม และเริ่มวางแผนได้แล้วว่า

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.พะเยา 2558

รับตรง  มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่ง ส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 และ 39 

รับตรง ทุนการศึกษาไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 58

โดยได้คัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและมหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมในการใช้หอพัก

ทุน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 58

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง ลูกเจ้าของในอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 58

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สทศ.เผย ยอดนร.สมัครวิชาสามัญ 3 แรก กว่า 7 หมื่นคน

   สทศ.เผย ยอดสมัครสอบสามัญ 7 วิชา 3 วันแรกกว่า 7 หมื่นคน จ่ายเงินแล้วกว่า 2.5 หมื่นราย พร้อมย้ำ นร.ที่จะเข้าสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ตรวจสอบเลขที่นั่ง มั่นใจข้อสอบปีนี้ไม่มีผิดพลาด

รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 58

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครใหม่ระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง

สพฐ. สั่งโรงเรียนเปิดทาง ม.6 สอบ GAT/PAT โดยไม่ต้องขาดเรียน

      สพฐ. สั่งโรงเรียนเปิดทาง ม.6 สอบ GAT/PAT ในวันที่ 24-25 พ.ย. โดยไม่ต้องขาดเรียน ส่วนโรงเรียนใดที่เป็นสนามสอบสั่งปิดการเรียนการสอน