วันที่ 21 มกราคม 2560

รับตรง ทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM 2560 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  กว่า 90% ของนักศึกษาทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา  สมัคร + สอบ + รู้ผลทุนการศึกษา ในวันเดียว *สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

2,402 views

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 2560

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครและชำระเงินภายใน 30  กันยายน 2559

2,534 views

รมว.ศึกษาธิการ ยัน O-NET และ GPAX ยังสำคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 ระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ไม่ได้นำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) มาเป็นองค์ประกอบ อาจทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนในห้องและหันไปกวดวิชาได้ ซึ่งตนก็เห็นด้วยว่า โอเน็ตและ GPAX ยังมีความสำคัญ การเข้ามหาวิทยาลัยต้องมีทั้ง 2 ส่วนอยู่ 

1,506 views

รับตรง ทุน ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

5,458 views

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 60

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

3,183 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ 2560

รับสมัครโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560   เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2559

3,265 views

ด่วน ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน ‘สอบรอบเดียว’ เลือกได้4อันดับ จ่อยกเลิก Admissions กลาง

ด่วน  ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน  สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ จัดสอบโดยสทศ. หลังจากเด็กทราบคะแนนของตนเองแล้ว จะเปิดให้เด็กเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ หากเดินหน้าใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกันจะไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยไปเปิดรับตรงเอง จ่อยกเลิก แอดมิสชั่นส์กลาง

36,858 views

Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต , โครงการเส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

987 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา คณะที่เปิดรับเช่นเกือบทุกคณะเลยจ้า เช่น เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย  พยาบาล วิศวะ บริหาร มนุษยศาสตร์

3,443 views

เกณฑ์คัดเลือก รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศคณะและองค์ประกอบวิชาที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คณะ และวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

8,335 views

รับตรง โควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

2,535 views

ระเบียบการ รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท)  ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

3,996 views

ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ม.มหิดล 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกาา 2560  เปิดรับสมัคร 1 กันยายน นี้จ้า

1,393 views

รับตรง การบิน,เภสัช,พยาบาล ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2560

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานทำ เปิดรับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 15 ต.ค 2559

5,495 views

ทปอ.คิดให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด "แกต-แพต"ยังจำเป็น

ทปอ.เผยผลวิจัย "แกต-แพต"ยังจำเป็น แต่ต้องมาดูสามารถคัดเด็กได้ตามความถนัดหรือไม่ เล็งให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด พร้อมเสนอ รมว.ศธ. ออกนโยบายให้มหา’ลัยใช้สอบสอบกลาง

1,802 views

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2560  เข้ามาดูด่วนเลยจ้า จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือและสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอะไรบ้าง

12,152 views

รับตรง แพทย์,ทันตะ,เภสัช ม.รังสิต ปี 60 รอบที่ 1 เปิดรับ 1 ก.ย. นี้

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560   สมัครสอบเข้าศึกษาแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ  รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 9 พ.ย. 2559

5,699 views

เกณฑ์คัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 2560

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้   คณะเภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพ สาธารณสุข ต้องสอบ PAT1 ด้วยนะครับ

2,261 views
abac