วันที่ 28 เมษายน 2560

รับตรง รัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดัปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

1,671 views

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนรับ รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

Update 22 พ.ย 59   รับตรง Ku Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2560  มีการประกาศเพิ่มจำนวนรับในหลายสาขา และงดรับนักศึกษาในสาขา ภาษาภาคตะวันออก ญี่ปุ่นธุรกิจ

2,667 views

รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ และโควตาทั่วประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 80 คน เปิดรับสมัคร 24 พ.ย. นี้

3,253 views

มาแล้ว ปฎิทิน , เกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions กลาง 2560 ปีนี้ประกาศผลช้ากว่าเดิม !!

มาแล้วครับน้องๆ ปฏิทิน และเกณฑ์คัดเลือกองค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions กลาง 2560 มีการขยับกำหนดการ ตั้งแต่รับสมัคร และ ประกาศผลให้ช้ากว่าปี 59 อีก !! T__T #

3,840 views

โครงการรับตรงสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการ " โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนโครงการ วมว." ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน ถึง 4 มกราคม 2560

1,715 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 รวม 529 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครที่ศึกษาชั้นมัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 529 คน

2,717 views

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ปี 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตร นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 3-31 มกราคม 2560 หลักสูตรที่ระเบียบการมาแล้วเช่น  เคมี , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,  การเงิน , อักษร , วิศวะ

2,156 views

รับตรง รังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ม.มหิดล เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 40 คน

4,378 views

รับตรง สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560

ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะทำการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 

1,495 views

รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการเรียนดี และความสามารถพิเศษ โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  รวม  1,960 คน (คณะครุศาสตร์ 265 คน )  เปิดรับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2559

2,047 views

สรุปเกณฑ์คัดเลือก รับตรง มศว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

โดยผมขอสรุปเกณฑ์คัดเลือก วิชาที่ใช้สมัครสอบ,คณสมบัติ, เกรดขั้นต่ำ,จำนวนรับ สรุปย่อมาแบบตารางจะได้ดูเข้าใจง่ายขึ้น จ้า

8,576 views

พบกับค่ายท้าทายความคิด..วิศวะพันธุ์ใหม่ครั้งที่ 6 จัดโดย วิศวะ ศิลปากร

พบกับค่ายท้าทายความคิด..วิศวะพันธุ์ใหม่ครั้งที่ 6  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร   สำหรับน้องๆมัธยมปลาย มาในธีม วายร้ายยยยยยย  เปิดรับสมัครวันที่ 1-20 ธันวาคม 2559

1,203 views

รับตรง ทุน โครงการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

1,365 views

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตระยอง เปิดโอกาสให้กับ นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเขตจังหวัด ระยอง ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และชลบุรี รับสมัคร 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2559

1,878 views

รับตรง แพทย์,ทันตะ,เภสัช ม.รังสิต ปี 60 รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต ภาคการศึกษา S/2560  สมัครสอบรอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ บัดนี้ - 3 พ.ค.60  สอบวันที่ 6-7 พ.ค. 60

4,043 views

รับตรง ทุน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปารก 60 รอบ 2

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,865 views

รับตรง ทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 รอบ 2

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

2,951 views

รับตรง วิศวกรรมการบินฯ นานาชาติ IDDP ม.เกษตรศาสตร์ 60

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินฯ นานาชาติ (IDDP.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 (รับตรง) เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560

1,882 views

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

827 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการ KU Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า KU Connect ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 92 คน

1,981 views
abac