image

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง!!!! ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอินเดียศึกษา หลักสูตรแรกของประเทศ และเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างชาติศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์ รับสมัคร-10 กรกฎาคม 2557 นี้

image

Update ระเบียบการมาแล้วครับ รับเกือบทุกคณะเลยครับ วิศวะ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์  โรงแรม วิทยาศาสตร์ รับรวมทั้งสิ้น 361 คน สมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ครับ

image

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

image

ารจะเปิดรับตรงรอบ 2 หรือไม่นั้น คงยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ ต้องดูตัวเลขภาพรวมทั้งหมดก่อน แต่ส่วนใหญ่เด็กที่พลาดจากการแอดมิชชัน ส่วนใหญ่จะคะแนนค่อนข้างต่ำ ดังนั้น หากจำนวนเด็กที่ขาดไม่มากนัก มหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่รับตรงรอบ 2 

image

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 / ตรวจสอบด่วนเลยจ้า ถ้าใครคะแนนมากกว่าต่ำสุด จะได้แจ้ง สอท 

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา2557 (รับตรงรอบ3) รับสมัครวันพุธที่ 2 กค.57 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กค. 57 

image

สิทธิรับตรงพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

image

หลังจากประกาศผล Admissions แล้วP.Kla ขอเชคผลของตัวเองหน่อยครับว่า ปี 57 ผมมีอะไรผิดพลาดมากแค่ไหน  ถ้าผมผิดพลาดอะไรผม กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ

image

นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะพานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.30% น.ส.สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 88.59 %

image

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ (ผลการคัดเลือก)  ----------- !!!!! เฉพาะผู้ที่ประกาศผลเป็นตัวจริงเท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ !!!!! -----------

image

http://www.unigang.com/ad57  ประกาศแล้วจ้า
 

image

ทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทุนเรียนดี  จำนวน 60 ทุน  เปิดรับสมัครถึง   4 กรกฎาคม 2557

image

โควตารับตรงเพิ่มพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคปกติ (การปกครอง)จำนวนรับนิสิต 60 คน
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัคร 1 กรกฎาคม 2557 - 8 กรกฎาคม 2557

image

Update 1 กค 57 : สอทเรียกผู้ประกาศผลร่วมรับข้อมูล  17.00น.
Update  16 รายชื่อผู้ร่วมประกาศผล Admissions 2557

image
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดเลือกตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
image

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (พร้อมรับทุนการศึกษา(ให้เปล่า) รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

image

 ความรู้สึกของคนที่หวังไว้มากๆ เป็นเด็กเก่ง 1 ใน 10 ของห้อง มั่นใจว่าสอบติดแน่ ๆ แต่แล้ว .........ผลออกมาคือสอบไม่ติด............... อยากให้น้องๆ โดยเฉพาะผู้ปกครองควรจะเข้ามาอ่านอย่างยิ่ง 

image

 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 99,762 คน นั้น ขณะนี้ทางสอท. ได้ทำการประมวลผลคะแนนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยพร้อมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามเวลาที่กำหนด 

image

บสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน 2557

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 18 กรกฎาคม 2557

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com