image

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science ที่บางคนรู้จักกันดี เพียงแต่เน้นวิชาเรียนแตกต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

image

เปิดรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งถึง 31 มกราคม 2558

image

สทศ. จะเปิดให้นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT และ PAT ได้ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยนักเรียนสามารถยื่นใบคำร้อง ได้ที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 

image

สกอ. หารือร่วมมหา’ลัย แก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ เห็นตรงจัดสอบรับตรงร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางในวิชาสามัญ คาดจัดสอบประมาณเดือน ก.พ. หลังเด็กเรียนครบหลักสูตร พร้อมขอ ทปอ. หารือร่วม กสพท. จัดสอบก่อนการสอบอื่นๆ 

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รอบที่ 2)ใน 4 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน ถึง  4 กรกฎาคม 2557 

image

แจ้งข่าวร้ายให้ทราบ ใครจะที่วางแผนจะเลือก ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร  ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะไม่มีการรับสมัครในระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 2557 

image

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (รอบสอง) 2557 เปิดรับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2557 นี้

image

ข่าวดีสำหรับน้องๆภาคเหนือ โครงการระบบรับตรง (โควตา) คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร ประจําปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน

image

 ทุนที่เรียนฟรี ค่ารถฟรี ที่พักฟรี ดูหนังฟรี กินข้าวฟรี สารพัดฟรีเลยจ้า น้องๆ ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ประพฤติดี กล้าแสดงออก พูดได้เลยว่าไม่ควรพลาดทุดนี้ "ทุนแจ้งเกิดปี 2 " จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครถึง 8 มิถุนายน 2557 นี้

image

- PAT3   คะแนนปี 57 นี้ลดลงจาก ปี 56 อย่างชัดเจน  วิศวะ ใช้เกณฑ์ pat2 pat3 คะแนนน่าจะลงแน่นอน  ( ภาพรวมอะลงนะ แต่ไม่ใช่ทุกคณะ ทุกสถาบัน )

image

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 3 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

image

รับตรง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   จำนวน 8 คน   ขยายเวลารับสมัคร ถึง 28 พฤษภาคม 2557

image

โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 สําหรับ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คนวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 57

image

โครงการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2557เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557

image
รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนดีภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 10 คน รับสมัคร 21-30 พฤษภาคม 2557
image

รับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ เปิดรับนิสิตใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 - 4 กรกฎาคม 2557

image
การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๗ – ๒๖ ก.ย.๕๗ 
image

 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 แล้วตั้งแต่ 16.00 น.วันนี้ “สัมพันธ์” ฟุ้งคะแนนดีขึ้นถึง 9 วิชา ระบุแม้ไม่สะท้อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ แต่เห็นพัฒนาการของเด็กว่าเตรียมตัวดีขึ้น 

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com