วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

รับตรง Software Engineering วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 59

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559 เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม

2,175 views

รับตรง ทุนความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครนิสิตและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิทชาการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มีนาคม 2559

2,424 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร อินเตอร์ SUIC ปี 59 รอบที่ 2

รับตรง ศิลปากร อินเตอร์ ( วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร ) รับสมัครรอบที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2559  สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ – 8 เมษายน 2559 

2,307 views

รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ นานาชาติ พระนครเหนือ 59

โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

2,486 views

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 25 คน ม.ธรรมศาสตร์ 59

 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชนปี (2558-2567) (เพิ่มเติม) ม.ธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559

5,475 views

รับตรง โควตาบุตรศิษย์ และ โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา ม.แม่โจ้ 59

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา(ทุนกรมการปกครอง) และ ประกาศการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 59

863 views

รับตรง โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา 50 ทุน และ โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 22 ทุน ม.บูรพา 59

รับตรง โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา 50 ทุน และ  โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ 22 ทุน ม.บูรพา 59 เปิดรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  22 กุมภาพันธ์  ถึง 7 เมษายน 2559

2,481 views

รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 59 รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 
สำหรับน้องๆ 17 จังหวัดทางภาคเหนือ 
976 views

โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง จุฬาฯ เปิดให้ใช้งาน 23 ก.พ. นี้จ้า

โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง จุฬาฯ 2559 เปิดให้ใช้งาน 23 ก.พ. นี้จ้า โดยโปรแกรมจะมีคะแนนย้อนหลังยอดคนสมัครปีก่อนด้วยจ้า ปล. น่าจะเปิดให้ใช้บริการ ช่วงเช้าของวันที่ 23 ก.พ. นี้

22,653 views

แนวโน้มคะแนน รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 ปีนี้คะแนนขึ้นหลายคณะ !!?

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 ตามระเบียบการจะประกาศผลในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ก็อีกประมาณ 10 วันเท่านั้นเองจะได้รู้ผลแล้ว   เรามาดูแนวโน้มคะแนน รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 กันดีกว่าครับ

4,885 views

รับตรง สอบข้อเขียน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 59

มหาวิทยาลัยสยามได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์โดย วิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 4 มีนาคม 2559

1,807 views

รับตรง ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก ม.อุบลราชธานี ร่วมมือกับ ซีพี 59 รอบที่ 2

รับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) 

1,465 views

รับตรง เทคโนโลยีคลีนิค หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง เทคโนโลยีคลีนิค  หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2559

3,066 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559

5,094 views

ดูกันชัดๆ เปรียบเทียบช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 59 vs 58

มาแล้ว ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 59 , -ภาษาอังกฤษ  คะแนนเฉลี่ยนี่ไม่ตรงกับช่วงคะแนนเลย ช่วงคะแนนขึ้นแบบ โหดร้ายมาก , ส่วนคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยขึ้นเยอะ ช่วงคะแนนก็ขึ้นเยอะเช่นกัน

4,396 views

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 59

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2559 โครงการความ สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา  2559 

1,086 views

เฮ สทศ.เตรียมเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยทุกการสอบ เริ่มปี 2559 นี้ !!

“ดาว์พงษ์” สั่ง สพฐ.ส่งข้อสอบที่ใช้ในโรงเรียนให้ สทศ.วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงออกข้อสอบของ สทศ. ไม่ให้ยากเกินไป ด้าน สทศ.เล็งเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยหลังการสอบทุกครั้งคาดเริ่มปีการศึกษา 2559

2,496 views

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 59 ปิดรับ 18 ก.พ.นี้

ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม)  จำนวน 22 คน เปิดรับสมัคร ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2559

6,592 views

รับตรง BU ทุนกล้าคิด จำนวน 8,000 บาท ม.กรุงเทพ 59

ทุนนี้เหมาะกับคนตั้งใจที่จะเรียนที่ ม.กรุงเทพจริงๆ ค่อยสมัคร นะครับ เช่นอยากเรียน นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ อยู่แล้ว อันนี้ก็น่าสมัครหน่อย เพราะอย่างน้อยก็ประหยัดเงินไปได้ 8,000 บาท

2,086 views

รับตรง โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ แม่ฟ้าหลวง 59

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรรมวัสดุระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

1,964 views