วันที่ 26 มีนาคม 2560

รวม รับตรง โควตา 2560 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ พฤศจิกายน 59 นี้

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 50 โครงการ ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนพฤศจิกายน 59 นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  รับตรงทั่วประเทศ ธรรมศาสตร์/ มหิดล/แม่โจ้/พะเยา  , เภสัช ขอนแก่น , เรียนดี บางมด , สอบตรง แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 , เภสัช บูรพา , แพทย์ ทันตะ เภสัช รังสิต , สถาปัตย์ ลาดกระบัง

8,770 views

Update โครงการรับตรง 9 โครงการ ธรรมศาสตร์ 2560 เปิดรับ 1-30 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการต่างๆ  งดรับ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ

4,798 views

รับตรง โครงการต่างๆ 10 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)  ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการต่างๆ 10 โครงการ

13,565 views

โควตา และ รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 เปิดรับสมัครแล้ว รวม 6,310 คน

รับตรง สวนสุนันทา 2560 -โครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 21 คน -ระบบรับตรง (รอบ1) จำนวน 5,008 คน -ระบบโควตาพิเศษ จำนวน 1,281 คน

5,061 views

รับตรง พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร ถึง 5 ธันวาคม 2559

1,472 views

รับตรง ทุน ABAC 2560 "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้ชื่อว่า "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

3,555 views

แชร์ด่วน ทปอ.ได้ข้อสรุปจัดเคลียริ่งเฮาส์ 2 รอบปี’61 เดือน พ.ค.-มิ.ย.ลดสอบ GAT-PAT เหลือครั้งเดียว

การคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง จะจัดสอบ  GAT/PAT, โอเน็ต, การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รวมทั้ง การสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดสอบช่วงต้นเดือนมีนาคม

4,456 views

อุทาหรณ์ โดนเซ็นใบทุจริต สอบ GATPAT เพราะ "ปากกาแดง"

ครูท่านนึงเดินมาแจ้งนักเรียนที่สอบอยู่ ว่าห้ามใช้ปากกาไฮไลต์ ห้ามใช้ปากกาแดง ทำข้อสอบ แล้วครูที่ยึดปากกาเราไป ก็ให้เราเซ็นเอกสารใบหนึ่ง ระบุว่าเราทุจริตให้เหตุผลว่า เพราะใช้ปากกาแดงทำข้อสอบGATตอนที่1เพื่อนเราก็โดนเซ็นหลายคนค่ะ 

11,227 views

คุณจะเลือกอยู่ทีมไหน !! คำตอบแกทเชื่อมโยง 1/60 กระแสแรง 20/17 คำตอบ !!???

โอ้ ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ครั้งที่ 1/2560  งานนี้ก็มีเสียงแตกบางคนตอบ  20/17  บางคนตอบ  19/17  อีกหลายคนตอบ  21/16  งานนี้ไม่รู้ใครถูกหรือผิด รู้กันอีกที วันประกาศผลสอบเลยจ้า

4,843 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดการกีฬา 200 คน การฝึกสอนกีฬา 150 คน

1,844 views

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎาร์ธานี มีแนวคิดที่จะจัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของยาวชนในทุกภูมิภาคในด้านต่างๆ

842 views

รับตรง โครงการรักเกษตร คณะทรัพยการธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 60

คณะทรัพยการธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการรักเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านเกษตร เปิดรับสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 2559

1,294 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,369 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน1,369 คน  เปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

3,697 views

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 2559 ฉบับ PDF มีให้โหลดแล้วจ้า

สทอ. เปิดให้ดาว์โหลดข้อมูล สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions ปีการศึกษา 2559 ฉบับ PDF แล้วจ้า น้องๆ สามารถเข้ามาโหลดได้เลย

7,133 views

รับตรง สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559

1,464 views

รับตรง นายทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา 

2,213 views

รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2560 เปิดรับ 3 พ.ย. นี้

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560  น้องๆผู้หญิง ม.6 เตรียมตัวสมัครกันได้เลยจ้า

6,004 views

รับตรง ทุน การจัดการธุรกจิค้าปลีก ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ CP-ALL 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

1,909 views

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,429 views

สอบตรง ม.แม่ฟ้าหลวงวันแรกคึกคัก ผู้สมัครเผยอยากเรียนมหา’ลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ให้เหตุผลถึงการเลือกสมัครเข้าสอบ มฟล.เพราะต้องการเรียนในหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และอยู่ในสภาพแวดล้อมดี แม้จะต้องเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ห่างไกลก็ตาม

1,165 views
abac