image

ขอรวบรวมปัจจัยต่างๆที่จะทำให้คะแนน Admissions 2557 นี้จะขึ้นจะลงไปในทิศทางไหน O-NET GAT/PAT ปีนี้คะแนนสูงกว่าปีก่อนไหม คะแนนคณะดังๆ จะเป็นเช่นไร !!???

image

สถิติ คะแนน MEAN GAT/PAT ย้อนหลัง
ปีนี้ถือว่าคะแนน MEAN เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายๆวิชาครับ

image

น้องที่เคยมาปรึกษา มาช่วยประเมินคนวิเคราะห์หน่อย ว่าแม่น หรือ มั่วแค่ไหน T__T   

image

ประกาศผล GAT/PAT แล้วจ้า 

image

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 251 คน เปิดรับสมัครถึง 23 เมษายนนี้

image

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PATสำหรับผู้จบ ม.6รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

image

สอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร"หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ด ้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร  11 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2557 จำนวน 40 คน

image

   โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557

image

สกอ. เผย แนวคิดใช้กยศ.เป็นมาตรการหนึ่งให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกเด็ก หวังลดปัญหาการวิ่งรอก ลดค่าใช้จ่ายในการสอบเข้า

image
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหม่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี 
image

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 16-25 พฤษภาคม 2557

image

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มิถุนายน 2557

image

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 10 คน  

image

 ทำไมต้องฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง  ทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรนี่นะคนเรา  ทั้งที่มีโอกาสเลือกแต่ไม่เลือก ทั้งที่ก็รู้ว่าถ้าทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะไปได้ดีกว่านี้  

image
สมัครสอบคัดเลือกเข?าศึกษาต?อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
image

 "หากจะให้สอบตรงพร้อมกัน ควรมีตัวเลือกของสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ 2 อันดับ หากอันดับมากก็จะแก้ปัญหาการไหลเวียนได้ แต่วิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาบางสาขาวิชาจะไม่ถูกเลือกจากนักศึกษา 

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 

image

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  เปิดรับสมัคร 8 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2557

image
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 มีคณะดังๆ เปิดรับเช่น เภสัช วิศวะ บริหาร พยาบาล แพทย์แผนไทย มนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557
image

ประกาศผล สถาบันพระบรมราชนก 2557 แล้วจ้า
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบติดด้วยนะครับ
สามารถเข้าไปเชคผลได้ที่