วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง+ทุน 6 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ( ทุนหลายโครงการ ถ้ารักษาเกรดได้ จะได้รับทุนตลอด 4 ปี )

227 views

กำหนดการ รับตรง TCAS มหาวิทยาลัยบูรพา 2561

กำหนดการับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ วันที่ 2-24 ตุลาคม 2560 รอบที่ 2 รับตรงโควตา  เปิดรับ 15 ธ.ค. 60 ถึง 27 ก.พ. 61

1,643 views

ย้ำจ้า GAT/PAT 2561 เปิดสอบ PAT7 ภาษาเกาหลี เป็นครั้งแรก

ย้ำจ้า GAT/PAT  ปีการศึกษา 2561 เปิดสอบ PAT7 ภาษาเกาหลี เป็นครั้งแรก น้องๆ ที่อยากเรียนเอกเกาหลี เตรียมตัวสอบกันได้เลยจ้า โดยข้อสอบเป็น แบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเอกเกาหลี เช่น  มศว  ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น มอ. ปัตตานี

295 views

มาแล้ว ระเบียบการรับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561 จำนวน 8,935 คน

รับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 จำนวน 13 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 8,935 คน ใครอยากเรียน เภสัช ศิลปากร หลายค

1,048 views

ได้ข้อสรุปค่าสมัครระบบ ‘TCAS’ 5 รอบแล้ว //รองานวิจัย ‘เลิก-ไม่เลิก’ เปิดเทอมตามอาเซียน

ในการรับรอบที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายค่าสมัครให้ ทปอ.เพื่อนำมาใช้บริหารจัดในระบบเคลียริ่งเฮาส์ 50 บาทต่อคน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย ส่วนค่าสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สาขาวิชาละ 200 บาท และค่าสมัครเคลียริ่งเฮาส์ 100 บาท

571 views

รับตรง รอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 61

รับตรง รอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 1-31 สิงหาคม 2560

1,143 views

มาแล้ว กำหนดการรับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (SU-TCAS) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ทั้งสิ้น 8,935 คน รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio วันที่ 29 ก.ย. 2560 - 27 ตุลาคม 2560

1,356 views

เตรียมพร้อม รับตรง TCAS 61 คณะนิติศาสตร์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง !!

คณะนิติศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในคณะยอดฮิต วันนี้เลยขอสรุปข้อมูลว่า ถ้าอยากเรียนนิติ ต้องสอบวิชาอะไรกันบ้างทั้งใน รอบ 3 ที่เป็นรับตรงทั่วประเทศ และ รอบที่ 4 Admissions กลาง // GAT PAT ต้องสอบไหม  วิชาสามัญต้องสอบวิชาอะไร มาดูกัน

807 views

รับตรง นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น 61

 รับตรง แพทย์ มข โครงการภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นรอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน แต่ก็ใช้คะแนนผลสอบยื่นด้วย โดยยื่น คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS นอกจากนี้ยังต้องสอบ BMAT คะแนนวัด Biomedical admissions test (BMAT) ค่าสมัครสอบ 7100 บาท !! สมัครด่วน 28 ส.ค. ถึง 23 ก.ย. 60

1,136 views

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561 รูปแบบข้อสอบหลักยังคงเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ ? ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  เช่น
รูปแบบข้อสอบ PAT4 ความถนัดสถาปัตย์ เพิ่มจำนวนอัตนัย 

1,589 views

มาแล้ว กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

มาแล้วจ้า กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561   โดยรอบที่ 1 ยื่น Portfolio  จำนวนรับ 1456 คน เปิดรับสมัคร 2-12 ตุลาคม 2560

2,341 views

รับตรง รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม หาวิทยาลัยศิลปากร 61

โครงการรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม หาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561   รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX
น้องๆ สามารถเข้ามาดูคุณสมบัติ พร้อมโหลดเอกสารประกอบการสมัคร รับตรงได้แล้วจ้า

1,198 views

รับตรง ทุนปีละ 2 แสนตลอดหลักสูตร สถาบันกันตนา 60 ภาคเรียนที่ 2

สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี ยกระดับการศึกษาเรียนจบไปต้องมีงานทำตรงตามตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง 4.0 พร้อมรับทุนการศึกษาปีละ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี 

784 views

รับตรง ทุนผู้นำนักเรียน ม.หอการค้า 2561 ปิดรับ 31 ส.ค. นี้

สำหรับ ทุนหอการค้า ที่กำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 60 คือ ทุนผู้นำนักเรียน รับทุนสูงสุด 40,000 บาท  โดยผมได้ไปดูที่ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ประมาณ 3 แสนบาท นั่นหมายความว่า ส่วนลดประมาณ 13%  ถ้าไม่ได้รักในหอการค้า จริงๆ ผมก็แนะนำให้รอสมัคร TCAS ของมหาวิทยาลัยรัฐก่อนครับ

986 views

ระเบียบการ รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ได้อัพเดทข้อมูลทั้ง กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และจำนวนรับ ครบทั้งหมดแล้วนะครับ ใครอยากเข้า ม.เชียงใหม่ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยครับ

2,613 views

โควตา ปวช. ปวส ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัครถึง 18 กันยายน 2560

1,184 views

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง TCAS ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 61

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง TCAS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2561  ทั้งกำหนดการรับสมัครและเกณฑ์คัดเลือก น้องๆ สามารถเข้าไปโหลดได้เลยจ้าทั้งรอบที่ 1 และ 2

2,295 views

ระเบียบการ รับตรง ฉบับแก้ไข แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 2561

ระเบียบการ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 3 สิงหาคม รับตรง  แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 2561  

2,357 views

รับตรง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง 60

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา   ปล. รับเฉพาะคนจบ ปวช. ไม่รับ คนจบ ม.6 นะครับ

1,205 views

มาแล้วจ้า รับตรง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561รวม 4,845 คน

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนรับสมัคร ในแต่ละรอบClearing House  รอบ 1 จำนวน  120 คน
Clearing House  รอบ 2 จำนวน  595 คน Clearing House   รอบ 3 จำนวน 2090 คน Clearing House   รอบ 4 จำนวน 2040 คน

1,802 views