วันที่ 26 สิงหาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ด่วน ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน ‘สอบรอบเดียว’ เลือกได้4อันดับ จ่อยกเลิก Admissions กลาง

ด่วน  ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน  สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ จัดสอบโดยสทศ. หลังจากเด็กทราบคะแนนของตนเองแล้ว จะเปิดให้เด็กเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ หากเดินหน้าใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกันจะไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยไปเปิดรับตรงเอง จ่อยกเลิก แอดมิสชั่นส์กลาง

2,916 views

Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต , โครงการเส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

151 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา คณะที่เปิดรับเช่นเกือบทุกคณะเลยจ้า เช่น เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย  พยาบาล วิศวะ บริหาร มนุษยศาสตร์

2,290 views

เกณฑ์คัดเลือก รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศคณะและองค์ประกอบวิชาที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คณะ และวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

5,765 views

รับตรง โควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

827 views

ระเบียบการ รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท)  ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

2,603 views

ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ม.มหิดล 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกาา 2560  เปิดรับสมัคร 1 กันยายน นี้จ้า

807 views

รับตรง การบิน,เภสัช,พยาบาล ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2560

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานทำ เปิดรับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 15 ต.ค 2559

902 views

ทปอ.คิดให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด "แกต-แพต"ยังจำเป็น

ทปอ.เผยผลวิจัย "แกต-แพต"ยังจำเป็น แต่ต้องมาดูสามารถคัดเด็กได้ตามความถนัดหรือไม่ เล็งให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด พร้อมเสนอ รมว.ศธ. ออกนโยบายให้มหา’ลัยใช้สอบสอบกลาง

1,397 views

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2560  เข้ามาดูด่วนเลยจ้า จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือและสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอะไรบ้าง

8,644 views

รับตรง แพทย์,ทันตะ,เภสัช ม.รังสิต ปี 60 รอบที่ 1 เปิดรับ 1 ก.ย. นี้

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560   สมัครสอบเข้าศึกษาแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ  รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 9 พ.ย. 2559

3,476 views

เกณฑ์คัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 2560

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้   คณะเภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพ สาธารณสุข ต้องสอบ PAT1 ด้วยนะครับ

1,671 views

รับตรง&ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

1,312 views

สั่งลุย เรียกมหาวิทยาลัยเข้าคุย "จัดระเบียบรับตรง"

ดาว์พงษ์นัดมหา'ลัย ทั้งรัฐ เอกชน และ ทปอ. ถกระบบรับตรง 25 สิงหาคมนี้ ชี้ทำให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบ เสียเงินค่าสมัครมาก ฝากคำถามยังไม่ได้เรียนทำไมต้องจ่ายเงินลงทะเบียนก่อน ปิดช่องสละสิทธ์ ไม่ได้เงินคืน  แต่เกิดพบการบริหารไม่เรียบร้อย ผมก็ต้องเข้าไปจัดการ !!

2,038 views

ปฏิทินรับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560

ปฏิทินรับตรง ทั่วประเทศ  และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 และ 2 รอบที่ 1  เปิดรับสมัคร 18 พ.ย.2559  – 21 ธ.ค. 2559
ใช้คะแนน GPAX + GPA/PAT

5,315 views

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้ 
ระเบียบการน่าจะใกล้เสร็จแล้วจ้าอดใจอีกนิด

1,110 views

รับตรง โควตาพิเศษ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นวมินทราธิราช 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560 โดยใช้คะแนน GAT และ PAT2  

8,243 views

Update เตรียมพร้อม รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

ตอนแรก ก็นึกว่า 17 สิงหาคม ม.เกษตรศาสตร์ จะออกระเบียบการออกมา >..< แต่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นการบอกแค่ว่า จะเปิดรับในเดือน ธันวาคม 59 GAT/PAT ใช้เป็นแค่เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
?วิชาสามัญ  ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  เลยขอนำตัวอย่างเกณฑ์คัดเลือกจากระเบียบการ 59 มาให้ดู

2,050 views

รับตรง ม.มหิดล อำนาจเจริญ 2560

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัคร 15 ส.ค. ถึง 16 ก.ย. นี้

1,236 views
abac