วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โควตาโครงการ ศอ.บต. และ บุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 59

การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมงประจำปีการศึกษา 2559

80 views

ระเบียบการมาแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับตรง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม2558 ถึง 15 มกราคม 2559

537 views

รับตรง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

112 views

รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 จำนวน 393 คน

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 393 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออก

251 views

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 59

รับตรง บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขยายเวลารับสมัคร ถึง 4 ธันวาคม 2558

422 views

รับตรง ทุน สอบวันเดียวรู้ผล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59

ข่าวดีจ้าสำหรับน้องๆ  เปิดรับสมัครรับตรง ทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59 สมัครฟรี และ สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการรับสมัคร :    ในวันเสาร์ที่ 12 ,19 ,26 ธันวาคม 2558 

845 views

รับตรงทั่วประเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

10,004 views

รับตรง สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น 59

รับตรง สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 29 มกราคม 2559 จำนวน 15 คน

445 views

รับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการรับตรงดำเนินการโดยคณะฯ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 ม.ค. 59)

453 views

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559

439 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

 โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร  13-20 มกราคม 2559

958 views

โค้งสุดท้ายรับ รับตรง ธรรมศาสตร์ 59 ยอดสมัครเกิน 21,000 แล้ว นิติ พยาบาล IR บริหาร คนสมัครเยอะมาก !

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจ้า ตอนนี้ยอดสมัครและชำระเงินก็เกิน 2 หมื่นคนแล้ว เทคนิคการแพทย์คนสมัครสองพัน การแข่งขันสูงมาก 100 ต่อ 1 , สาขานิติศาสตร์ มีผู้สมัครเยอะที่สุด 2590 คน , คณะสายวิทยศาสตร์ หลายสาขาผู้สมัครน้อยมาก

4,154 views

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพาจันทบุรี 59

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 58 ถึง 13 มกราคม 59

485 views

โครงการโควตาแหล่งฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 59

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2559 

603 views

รับตรง โครงการ Students ASEAN หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 59

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้ โครงการ Students ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีผลการเรียนดีจากโครงเรียนต่างๆ 

356 views

รับตรง ทุน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ทุนไผ่ลอดกอ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ (เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ) และโครงการทุนการศึกษาไผ่ลอดกอ

521 views

รับตรง ทุน สอวน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 48 คน

396 views

รับตรงทั่วประเทศ สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

2,033 views

รับตรง สอบตรง ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 59 จำนวน 595 คน

9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา สอบตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชาจำนวนทั้งสิ้น 595 คน  

860 views

รับตรง ชิงทุน วิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) เปิดรับสมัคร การสอบรับตรงและชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

758 views