วันที่ 4 ธันวาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

464 views

โครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 60

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)  เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 59 ถึง 10 มกราคม 60

415 views

รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560   

468 views

Update 9 โครงการ รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ปี 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในหลักสูตร นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 3-31 มกราคม 2560 หลักสูตรที่ระเบียบการมาแล้วเช่น  เคมี , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,  การเงิน , อักษร , วิศวะ ,เศรษฐศาสตร์ ,นิเทศ , จิตวิทยา , สถาปัตย์,

866 views

รับตรง โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโครงการต้นกล้านิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีการศึกษา 2560

522 views

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดการรับสมัครและการสอบบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โควตา และ 1 โครงการ เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 59

816 views

ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60 เปิดรับถึง 15 ธ.ค. นี้

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 15 ธันวาคม 2559 นี้

705 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 59 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 60

629 views

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (iPEN-iEE)  สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN) 

773 views

กำหนดการรับสมัคร ม.อุบลราชธานี 2560 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2560

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 1.โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์  2.โครงกาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.รับตรงผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด ตามความร่วมมือกับ CP ALL

739 views

รับตรง ทุนเรียนฟรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีมหานคร 60 กว่า 80 ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาตลอด 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  กว่า 80 ทุน สมัครด่วนภายใน 31 ธันวาคม 2559 นี้

746 views

รับตรง โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชากที่ผ่านค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 17 คน จาก 15 สาขาวิชา

490 views

รวม รับตรง โควตา 2560 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ ธันวาคม 59 นี้

รับตรง ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนธันวาคม 59 นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  รับตรงทั่วประเทศ ลาดกระบัง วลัยลักษณ์ สวนสุนันทา บูรพา เชียงใหม่ , เภสัช ศิลปากร . พยาบาลสภากาชาดไทย  , พะยาบาล เกื้อการุณย์ ,  นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง , รับตรง โครงการต่างๆ  10 โครงการ มศว , โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น เกษตรศาสตร์

23,505 views

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ วิทยาเขต ชุมพร และ แพร่ ปีการศึกษา 2560

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร  และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครถึง  30 เมษายน 2560

735 views

รับตรง ทุน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ม.สงขลานครินทร์ 60

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

486 views

รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ม.แม่โจ้ 2560

ด้วยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยการทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาและคาดว่าน่าจะสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

585 views

รับตรง วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 2560

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครกงารรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศให้มีโอกาสเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ มากขึ้น

517 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการ ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทย์ ม.มหาสาราคาม 60

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2559

965 views

ทุน "BU CREATIVE" ม.กรุงเทพ 2560 ยกเว้นค่าหน่วยกิจตลอด 4 ปี !!

ทุน"BU Creative" ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

1,170 views

โค้งสุดท้าย รับตรง ธรรมศาสตร์ 60 ปิดรับ 30 พ.ย นี้ // เปิดโผ คณะที่ผู้สมัครสูงสุด/การแข่งขันสูงสุด

โค้งสุดท้าย รับตรง ธรรมศาสตร์ 60 ปิดรับ 30 พ.ย นี้ //  คณะที่ผู้สมัครสูงสุด/การแข่งขันสูงสุด    ผู้สมัครสูงสุด บัญชี นิติบริหาร , การแข่งขันสูงสุด เทคนิคการแพทย์ ภาษาไทย เครื่องกล !!     ใครคิดว่าคะแนนไม่ดีอาจจะลองดูคณะ/สาขาที่มีคนสมัครน้อยกว่าก็ได้นะครับ

4,301 views