ข่าวรับตรง

Update รับตรง รอบ 2 ม.บูรพา 61 : โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

Read More

เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT 2561  22 พ.ย. - 25 ธ.ค. นี้

เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561  22 พ.ย. - 25 ธ.ค. นี้ เปิดรับวันแรก 9.00 น ปิดระบบวันสุดท้าย 23.59 น.

Read More

รับตรง รอบที่ 2 แพทย์,ทันตะ,เภสัช,พยาบาล ม.รังสิต 2561

การรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา2561 รอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

Read More

โค้งสุดท้าย รับตรง รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 61 เปิดรับถึง 30 พ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษา ภาค ปกติ ประจำปีการศึกษา 2561วิธีการรับด้วย PORTFOLIO (รอบที่ 1) เปิดรับสมัครถึง 30 พ.ย. นี้

Read More

Update รับตรง รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Update โครงการ !! เปิดรับสมัคร 22-26 ธันวาคม 2560

Read More

รับตรง รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ เปิดรับ 23-30 พ.ย. จำนวน 4,676 คน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รวมจำนวน 4,676 คน ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนชนบท , แพทย์ INCLUSIVE TRACK , คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาอมก๋อย

Read More

รับตรง ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 2561

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครถึง 31 มกราคม 2561

Read More

รับตรง โคงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โคงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 + สาขาบริบาลเภสัชกรรม 20 คน + สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน  เด็กซิ่ว ม.6 สมัครได้จ้า

Read More

รับตรง รอบ 1 Portfolio วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ลาดกระบัง 61

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี นานาชาติ ลาดกระบัง รอบที่ 1 รอบ Portforlio ประจำปีการศึกษา 2561  พิเศษในรอบนี้มีการสอบชิงทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร)

Read More

รับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2561

น้องๆผู้หญิง ม.6 หรือเด็กซิ่ว ที่อยากเป็นตำรวจ !! สมัครด่วนเลย 

Read More

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ม.วลัยลักษณ์ 61

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

Read More

มาแล้วระเบียบการ รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561)และวิชาสามัญ 9วิชา(สอบมีนาคม 2561) (โครงการรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3)

Read More

รับตรงทั่วประเทศ โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561 รวม 90 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 90 คน แบ่งเป็น พื้นที่ภาคอีสาน 80 คน และพื้นที่ภาคอื่นๆ 10 คน

Read More

รับตรงทั่วประเทศ โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561 รวม 65 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคอีสาร 50 คน และ จังหวัดอื่นๆ 15 คน จ้า

Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบสัมภาษณ์ รับตรง รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน มศว 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา 2561

Read More

Update รับตรง รอบที่ 1/2 กว่า 20 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 รับโดยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio รวมกว่า 20 โครงการจ้า

Read More

เผย ข้อมูลการรับของแต่ละคณะ ม.มหิดล TCAS ทั้ง 5 รอบ ปี 2561

เพื่อการวางแผนการับตรง เรียนต่อ และเลือกคณะ ไม่เสียโอกาส อยากให้น้องๆ เข้ามาดูว่า แต่ละของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 เปิดรับสมัครในรอบไหนบ้าง และรับกี่คน !! ล่าสุด ม.มหิดลได้เผยข้อมูล จำนวนรับของทั้ง 22 คณะ/โครงการ ทั้ง 5 รอบการรับสมัคร

Read More

รับตรง รอบ 1/2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 /2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  

Read More

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2561 จำนวน 1,066 คน

ระเบียบการ โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี มาแล้วจ้า น้องๆที่อยากเรียนที่นี่สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการรับสมัคร เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับได้เลย น้องๆ ม.6 จากทั่วประเทศสามารถสมัครได้จ้า ดูแค่เกรดขั้นต่ำ

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ม.วลัยษณ์ 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More