วันที่ 29 เมษายน 2558

โค้งสุดท้าย รับตรง เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 58 ปิดรับสมัคร 6 พ.ค. นี้

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 6 พฤษภาคม 2558

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

รับตรง โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2558

ยืนยันการเลือกสถานศึกษาผ่านระบบรับตรง Clearing House ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1พฤษภาคม 2558

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง Website : www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1พฤษภาคม 2558   โดยให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งหากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

 เปิดรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 2 หลักสูตร- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จำนวน 100 คน - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จำนวน 100 คน เปิดรับสมัครถึง 15 พฤษภาคม 

รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ 58 มีทุนการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นที่สำหรับคุณ เราเปิดรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ โดยเข้ามาร่วมเรียนรู้การเป็นสถาปนิกด้วยการจัดการเรียนรู้จากการทำงานจริง โดยมีสำนักงานสถาปนิกเป็นทั้งห้องเรียนและที่ทำงาน

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 58

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร  16 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2558

รับตรง คณะทันตแพทย์ (Bilingual) และ คณะแพทยศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 58 รอบ 2 ปิดรับ 14 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ 58 รอบ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง?(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  เปิดรับสมัคร 24 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2558

รับตรง แพทย์แผนจีน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 58 รอบ 2 ปิดรับสมัคร 27 เมษา นี้

กำหนดการและระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2558  ประเภทรับตรงรอบที่ 2  (ภาคปกติ)

รับตรง รอบที่ 2 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ประเภทรับตรง รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 9 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2558

เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ admissions 58 : แม่ฟ้าหลวง

เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ admissions 58 : แม่ฟ้าหลวง โดยรวมจำนวนรับสมัครเหมือน ปี 57 นะครับ ที่เปลี่ยนไปเช่น สาขาเคมีประยุกต์ ปีก่อนรับ 3 สาขา ปีนี้รวมเหลือ สาขาเดียวเดาว่าปีก่อนคนสมัครน้อยมาก -*- แต่สิ่งที่ต้องย้ำที่สุด คือ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ มีคนคะแนนน้อยกว่าแต่ก็มาสมัครกัน สุดท้ายเลยโดนตัดสิทธ์คัดเลือก T_T

ด่วนมาก รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58 ปิดรับ 24 เมษา นี้

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีที่ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 6 สาขาวิชา รวมจำนวนรับเข้า 24 คน รับสมัคร 20-24 มิถุนายน 2557

รับตรง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 58

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2558

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ โครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 21 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

รับตรง โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 58

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 

รับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2558  ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 10 มิถุนายน 2558  

รับตรง เปิดรับสมัครบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่อง ม.เกษตรศษสตร์ 58

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง (โควตาพิเศษ) จำนวน 3 คน ใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 คน และสาขาวิชาการจัดการ  1 คน

Get Adobe Flash player