วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

419 views

รับตรงทั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 59 จำนวน 1,500 คน

โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 1500 คน !!

859 views

รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ(Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบ 2/59  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 16 มิถุนายน 2559

535 views

INFO สรุปสอบตรง ธรรมศาสตร์ 60 : TU STAR คืออะไร สอบอะไร !?

น้องๆ #dek60 คนไหนที่สนใจจะสอบรับตรง ธรรมศาสตร์ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม จะเปิดรับสมัครสอบรอบแรก 6-12 มิถุนายนนี้จ้าใครยังไม่เข้าใจว่า ต้องสอบอะไรบ้าง คณะไหนเปิดบ้าง ลองชม ภาพ Info 

1,256 views

รับตรง รอบหลัง Admissions คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 59

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบหลัง Admissions เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2559 +หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี +หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

1,004 views

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 59 รอบ 3

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (รอบที่3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2559

500 views

รับตรง โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59 รอบ 2

โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน - สมัครทางไปรษณีย์ ถึง 3 มิถุนายน 2559 -สมัครด้วยตนเอง ถึง 8 มิถุนายน 2559  ในวันและเวลาราชการ

527 views

Dek60 เตรียมตัวกันให้พร้อมได้แล้ว 5 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60

Dek60 เตรียมตัวกันให้พร้อมได้แล้ว เปิดเทอมไม่ทันไรก็เริ่มมีรับตรงแล้ว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 โครงการ 

1,895 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 59

รับตรง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2559

744 views

Update โครงการรับตรงเพิ่มเติม พระนครเหนือ 59 เปิดรับสาขาใหม่ !?

ประกาศรับนักศึกษาเพิ่มเติม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  เป็นภาคปกติซะด้วย เรียนที่ กทม.
 

1,565 views

รับตรง SUIC ศิลปากรอินเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3

ศิลปากรอินเตอร์ รับตรง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2559

901 views

รับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 59

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 490 คน

827 views

รับตรง ภาคพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59

รับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2559

1,221 views

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 59

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 59 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ- การสร้างภาพยนตร์ -การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

1,014 views

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ สาขาเทคโนโลยีทางคลินิก นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 59

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ  สาขาเทคโนโลยีทางคลินิก  เปิด รับสมัคร 18 พ.ค. - 9 มิ.ย. 59

3,128 views

รับตรง โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รอบที่ 2)ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2559

3,768 views

รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 คน   เปิดรับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2559 

1,544 views

ระเบียบการ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 60 "14 คณะ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR"

ระเบียบการ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 60 "14 คณะ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR" รับสมัครสอบ  รอบ 1/2559    วันที่ 6-12 มิถุนายน 2559  สอบวันที่ 3 กรกฎษคม 2559?

25,678 views

รับตรง สาขาวิชาจุลชีวิวิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีวิวิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

908 views

Update 5 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 59 เปิดรับสมัครถึง 8 มิ.ย 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญา  ใน 4 โครงการรับตรง  เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2559

1,084 views
abac