วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียว ปี 58

รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2558  ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT คณะสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2558 คณะอื่นๆ วันที่ 11 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2558 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะ พยาบาลศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด
 

รับตรง นักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 58

ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2558

รับตรง โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ 58

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง นักเรียนเตรียทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 58

รับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียทหารในส่วนของกองทัพเรือ เปิดรับสมัครทางอิเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558

ด่วนมาก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร ปี 58 ปิดรับสมัคร 30 ม.ค.

มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร 27-30 มกราคม 2558

Update 7 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 58

โครงการสถาภูมิ(STABHUMI) ,โควตา ม.อ.ตรัง ปีการศึกษา 2558 ,โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง"

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัคร 2 ก.พ.นี้ / Update สาขายอดนิยม/สาขาแข่งขันสูงสุด

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัคร 2 ก.พ. ตอนนี้ยอดสมัคร ทุกวิทยาเขตเกิน 1.3 ใบสมัครไปเป็นที่เรียบร้อย เฉพาะวิทยาเขตบางเขนก็เกิน 1 แสนใบแล้ว

รับตรง คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 85 คน เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558

ด่วน รับตรง คณะพยาบาล ม.ชินวัตร 58

มหาวิทยาลัยชินวัตรรับตรงคณะพยาบาล สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 2 ก.พ 58 เวลา 9.00-15.30 น. คุณสมบัติ กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับมัธยมชั้นปีที่6 สายวิทย์ คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป

รับตรง หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง 2558 ปิดรับ 29 ม.ค. นี้

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) 

รับสมัคร ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ประจำปี 2558

กองทัพอากาศ  คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 621 อัตรา  : ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร วุฒิประกาศนียบัตรมัธนยมศึกษา ตอนปลาย ม.6 จำนวน 228 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มเติม ม.แม่ฟ้าหลวง 58

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

รับตรงทั่วไป ภาคปกติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 58

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา  2558 เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2558

gat pat 2/58 ปิดรับสมัครเที่ยงคืนวันที่ 27 ม.ค. นี้ ยอดสมัคร 1.8 แสน เตือนรีบชำระเงิน

      ผอ.สทศ. แจ้งเตือนวันปิดรับสมัครสอบ gat pat 58 ครั้งที่ 2 ไม่เกินเที่ยงคืน 27 ม.ค. เผยยอดผู้สมัครเกือบ 1.8 แสนคน แต่จ่ายไม่ถึง 1 แสนคน
 

รับตรง โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 58

 รับสมัครโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร รอบแรก 6 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2558 โดยวิธีสอบข้อเขียน

7 เหตุผลที่เราต้อง เข้าสอบและทำข้อสอบ O-NET โอเน็ต แบบสุดชีวิต !!

การสอบ O-NET สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ  , มีหลายโครงการรับตรงที่ใช้ O-NET ด้วย ,  หลายสถาบัน ใช้ O-NET ภาษาอังกฤษ ในการวัดพื้นฐานใครได้ต่ำก็ต้องปรับพื้นฐาน ใครได้สูงก็สบายไม่ต้องเรียนเพิ่ม , ขาดสอบ O-NET เพียง 1 วิชาก็หมดสิทธ์แอดเลย

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดหลักสูตรใหม่ "สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต" เป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประเภท “รับตรง” ทั่วประเทศ และ “แอดมิชชั่น”

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

เปิดรับสมัครหลายคณะเลยจ้า เช่น คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น 5,300คน