วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ม.มหิดล 59

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559

1,201 views

รับตรง สัมภาษณ์ ส่งเอกสาร ผ่าน รอวันเคลียร์ริงเฮ้าส์ แต่ฝันสลาย มหาลัยแจ้งเกรดขาดไป 0.03

ลูกดิฉันได้ยื่นคะแนนสอบตรง  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เดือนมีนาคม ทางมหาลัยได้โทรแจ้งหลังวันสัมภาษณ์ 1 วัน  ลูกดิฉันดีใจมาก แต่ วันที่ 27  เมษายน 2559  ทางมหาลัยได้โทรมาแจ้งกับลูกดิฉันว่า  จำเป็นต้องตัดสิทธิ์ การเป็นนักศึกษา เพราะเกรด  ขาดไป 0.03 ทำให้ลูกดิฉัน ผิดหวัง และเสียใจมาก

6,074 views

รับตรง เพิ่มเติม หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.พะเยา 59 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 40 คน

746 views

รับตรง 59 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

664 views

รับตรง ภาคพิเศษ ม.บูรพา 59 จำนวน 1,180 คน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,180 คน  เปิดรับสมัคร 1 -15 มิถุนายน 2559

1,574 views

รับตรง สาขาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ม.ศิลปากร 59

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม ความร่วมมือสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 59

434 views

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 59 รอบ 3 ปิดรับสมัคร 10 พ.ค. นี้

 “วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับภาคบังคับต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี , มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของคณะอาจารย์ที่นี่เทียบเท่ากับสถาบันดังได้เลย !!

1,012 views

รับตรง ภาคพิเศษ ภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

846 views

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 ครั้งที่ 2

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จำนวน 6 หลักสูตร และภาคพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร   รวมทั้งสิ้น 330 คน 

1,156 views

สอท.เตือนเด็กรีบแจ้งยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ภายใน 29 เมษา นี้

สอท.เปิดให้เด็กสอบติดรับตรงแจ้งยืนยันสิทธิ์แล้ว 26-29 เม.ย.นี้ แนะคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเลือก ชี้ควรยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง เตือนหากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

1,105 views

รับตรง รอบ Walk-In วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบเพิ่มเติม (Walk-In)  โดยสามารถเข้ามาสอบข้อเขียน - สัมภาษณ์ รู้ผลสอบทันที

758 views

โค้งสุดท้าย รับตรง ระบบสอบกลาง Admissions สถาบันพระบรมราชชนก 59 ปิดรับ 29 เมษานี้

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ยื่นคะแนน O-NET GAT/PAT2) รับสมัคร  11-29 เมษายน 2558  ไม่ตัดสิทธ์ Admissions กลาง ของสอท จ้า

3,983 views

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บางมด เพิ่มเติม 59

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559  (เพิ่มเติม) 
เปิดรับสมัคร 11 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2559

667 views

ไม่เลื่อน GAT/PAT แต่ขยับรับตรงให้ไปหลังสอบ O-NET !!?

ที่ประชุม ทปอ. มีมติไม่เลื่อนสอบแกต-แพต แต่ขอความร่วมมือให้มหา’ลัย 27 แห่ง เลื่อนประกาศผลสอบรับตรงหลังการสอบโอเน็ตเสร็จสิ้นแล้ว เริ่มปีการศึกษา 2560 หวังช่วยให้เด็กเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบ

1,335 views

มาแล้วจ้า คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 59

มาแล้วจ้า คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 59  คะแนนหลายคณะลดลงจากปี 58 ชัดเจนมากครับ วิศวะ

56,503 views

รับตรง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 59

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์  สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559 

880 views

รับตรง ภาคปกติและโครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 59

เพื่อการวางแผนเลือกคณะ Admissions เรามาดูว่า ปี 59 พระนครเหนือ มีคณะ/สาขาอะไรเปิดหลังแอดบ้าง   โอ้มีวิทย์ คอมภาคปกติ เปิดรับหลังแอดด้วย !!

1,988 views

งานเข้าแล้ว ประกาศจัดสอบภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย โชว์ผลสอบในทรานสคริปต์ เริ่มทันที !!

  กกอ. ลงนามประกาศจัดทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ-โชว์ผลสอบในทรานสคริปต์ เริ่มปีการศึกษา 2559

2,005 views

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ชินวัตร เปิดรับถึง 3 พ.ค.59

  ม.ชินวัตรรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค.59 และเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ มีทุนแจกให้จำนวนมาก

1,038 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59 รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัคร ถึง 20 พฤษภาคม 2559

1,189 views