image

 เพื่อรับทุนกำรศึกษาต่อในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีกำรศึกษา 2558 เพื่อเป็นกำรกระจำยโอกาสทำงการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 26 ทุน 

image

รับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายโครงการ ใกล้ปิดรับสมัครแล้วจ้า โดยยอดผู้สมัครคณะยอดนิยม ปีนี้ก็ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนๆนะครับ  สาขาดังๆ มาตามนัด นิติศาสตร์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ติด อันดับ 1-3 ทุกปีเลย

image

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลาย โครงการกำลังใกล้จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 ธันวาคม นี้แล้วนะครับ ใครยังไม่ได้สมัคร ชำระเงินก็รีบๆ ดำเนินการด้วยนะครับ

image

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

image

กำหนดการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT โดยจะเปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

image

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

image

รับตรง มหิดลกำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 พ.ย. 2557  ปีนี้ยอดผู้สมัครน่าจะใครเคียงกับพี่ๆก่อน คณะที่มีผู้สมัครสูงสุดก็เหมือนปีก่อน พยาบาล ศิริราช ตอนนี้มีผู้สมัครสูงถึง 5000 คนแล้วครับ ตามด้วย เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์

image

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น และได้กำหนดประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรงไว้ 5 โครงการ

image

คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน

image

สำหรับปีการศึกษานี้ได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพิ่มอีก 1สถาบันคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ้า โดยน้องๆ ที่สอบติดใน 18 สถาบันนี้จะมีสิทธ์เลือกได้แค่ 1 สถาบัน หลังจากนั้นก็จะถูกส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธ์แอดมิชชั่นกลาง นะครับ

image

รับสมัครทุน และนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึง 28 พฤษภาคม 2558

image

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 

image

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ขยายเวลาการ รับสมัครสอบตรง จนถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.

image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

image
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558
image

รับสมัครนักเรียนเข้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการช้างเผือก ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พย. 57 ถึง 30 มค. 58

image

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 : รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ตั่งแต่ บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2558

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2558   รอบที่ 3  เปิดรับวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557

image

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๕ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com