วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ด่วน รับตรงทั่่วประเทศ ม.ขอนแก่น 59 เปิดรับ 13-19 ก.พ.นี้

ด่วน รับตรงทั่่วประเทศ ม.ขอนแก่น 59 เปิดรับ 13-19 ก.พ.นี้  // ม.ขอนแก่นขึ้นข้อมูลสถิติ คะแนนสูงต่ำแล้วจ้า เป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกคณะ แต่อย่าให้ข้อมูลคะแนนย้อนหลังหลอกได้นะ  + จำนวน ปี 58 ปี 59 ไม่เท่ากัน  เภสัช 59 รับเพิ่มจาก 5 เป็น 10 , 

49 views

รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 59 สมัครสอบ SMART-I ม.ธรรมศาสตร์ ถึง 14 ก.พ. นี้

รอบสุดท้ายสำหรับใช้ยื่นคะแนน ปีการศึกษา 59 นะครับ แต่ น้อง ม.5 ปัจจุบันสามารถสมัครได้และเก็บคะแนนไว้ใช้ยื่นในปี หน้าได้

11 views

ด่วนมาก รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59 รอบ 2 เปิดรับ 12-15 ก.พ.เท่านั้น

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 19 คน

2,568 views

รับตรงทั่วประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

  ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

272 views

ด่วนเลยจ้า ทั่วประเทศ ม.ศรีนครินวิโรฒ มศว ปี 59 จำนวน 2,346 เปิดรับถึง 12 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  ใครสมัครแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะ

1,443 views

รับตรง วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 59

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559  จำนวน 50 คน

452 views

ประกาศผล รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (10/02/59)

2,350 views

โครงการ"เกษตรทายาท" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลาฯ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 59

โครงการ"เกษตรทายาท" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2559

297 views

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 59 รอบ 2

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

496 views

รับตรง ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 59

รับตรง ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559((ใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. ในการคัดเลือก))  เปิดรับสมัคร.. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2559  

990 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 59

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

1,184 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พระจอมเกล้าธนบุรี 59

โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2559

913 views

โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59 เปิดรับสมัคร 10-25 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 10-25 กุมภาพันธ์ 2559

1,192 views

วิเคราะห์แนวโน้ม คะแนน กสพท 2559 : คะแนนเท่าไรถึงจะสอบติด !!?

ภาพรวมคะแนนวิชาสามัญลดลง จ้า  แต่ เมื่อลองนำมาคำนวณตามเกณฑ์ของ กสพท แล้วพบมา คะแนน วิชาสามัญ ปี 59 คะแนน สูงกว่า ปี 58 !!!!

7,692 views

เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 : คณิตศาสตร์ 1 คะแนนเพิ่มขึ้น 41 %

เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ต้องบอกว่า ปีการศึกษา 59 ใน 7 วิชาหลักมีการเปลี่ยนแปลงในหลายวิชา คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 8.35 คะแนน นั่นคือคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 41% เลยครับ

2,869 views

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)  โดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559 

602 views

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ 30 คน, สาธารณสุข 45 คน, วิศวะ 50 , บัญชี 100 , นิติ 100 , ภาษาเกาหลี 30 ,ภาษาอังกฤษ  14

2,002 views

รับตรง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 85 ทุน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

+ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก ในปีการศึกษาแรก+ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3000 บาท เปิดรับสมัคร 8 – 25 ก.พ. 59

1,137 views

รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 59

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559(สอบตุลาคม 2558)และวิชาสามัญ 9วิชา (สอบธันวาคม 2558) 

1,452 views
abac