วันที่ 4 สิงหาคม 2558

เตรียมตัวด่วน กำหนดการ รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหิดล 2559

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2558 นี้นะครับผม โดยเป็นการสอบรับตรงข้อสอบมี 4 ฉบับ !!

1,966 views

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ : โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และโครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

จากเดิม วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558

729 views

รับตรง สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

รับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภํสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนรานิวาสราชนครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 24 กันยาย 2558

893 views

รับตรง (โควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัคร 24  กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2558 หลักสูตรที่เปิดรับเช่น แพทย์แผนไทย  วิศวะ สถาปัตย์ วิทยาศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 5 ปี   บริหาร บัญชี เกษตร 

2,248 views

ปฎิทินการคัดเลือกและเกณฑ์คัดเลือก,จำนวนรับ รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2559
น้องๆคนสนใจลองเข้าไปตรวจสอบข้อมูลกันนะครับ

2,346 views

รับตรง ทุน 4 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

1,817 views

กำหนดการสอบเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต รอบที่ 1 ปี 59

 มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (สมัครสอบเข้าแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1) ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2558  สอบข้อเขียน รอบ 1 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 

4,412 views

รับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59 จำนวน 2,015 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากรจะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,015 คน  จาก 7 คณะ เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2558  ใช้ คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ

2,828 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 59

 การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลันนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร  3-31 สิงหาคม 2558

2,059 views

เกณฑ์การรับสมัครเข้า กสพท แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 59

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีกาศึกษา 2559  ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ควรศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด

5,154 views

Update กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 59

ปล.ข้อมูลล่าสุด  27/07/2015 ที่เพ่งแสดงในเว็บไซต์รับสมัคร ยังเหมือนกับ กำหนดการที่ออกมาตั้งแต่ 8/07/2015 จ้า อีกไม่กี่วันเชื่อว่าระเบียบการ ทุนเพชรพระจอม น่าจะออกมาแล้วครับ >.<

3,286 views

รับตรง 21 โครงการ คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 59

3 สิงหาคม ตอนนี้อัพเดท 18 โครงการแล้วครับ : ระเบียบการ โครงการจุฬาฯ -ชนบท มาแล้วครับผม

8,321 views

กำหนดการรับตรงชิงทุน TEP-TEPE, AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 59 พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

โครงการ TEP-TEPE,AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 รับสมัครสอบชิงทุน TEPE และสอบตรง (สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษ) รับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม - 21 กันยายน 2558

2,382 views

ด่วน รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 58 จำนวน 31 คน

โครงการรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 ที่ยังมีที่นั่งว่างให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 31 คน เปิดรับสมัคร ถึง 3  สิงหาคม 2558  ?เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ !!!

3,855 views

รับตรง นักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทาง

983 views

รับตรง 4 โครงการ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ( ชีววิทยา)
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

6,468 views

มาแล้ว รับตรง สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 59 ปีนี้เปลี่ยนเกณฑ์ !!!?

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง ใน ปีการศึกษา 2559

16,748 views

สิทธิพิเศษ สอวน. เข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับ นักเรียน สอวน. ปีการศึกษา 2559

2,565 views

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ ปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. 3 เข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

3,836 views

รับตรง โครงการผู้พิการ มศว 58 เปิดรับ 21-28 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง)ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผู้พิการ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2558 

1,079 views