วันที่ 30 พฤษภาคม 2558

รับตรง สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ คณะวิจิตรศิลป ม.เชียงใหม่ 58

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการรับตรงจากทั่วประเทศ ทดแทนรูปแบบการคัดเลือกแบบเดิมผ่านระบบ Admissions 

รับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58 เปิดรับ 1-20 มิ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2558 จำนวน 512 คน  แพทย์ 7 คน พยาบาล 10 คน ....

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับถึง 15 มิ.ย. มีทุนการศึกษา !!

รับตรง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ ค่าใช้จ่ายไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา ให้"ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" ยกเว้นค่าเล่าเรียน 15,000 บาท

ขยายเวลารับสมัคร โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา แม่ฟ้าหลวง เปิดรับถึง 31 พ.ค.

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเห็นสมควรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี มุกดาหาร 58

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาเด็กดีมีที่เรียน หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง 3 สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ 58 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)  เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2558

รับตรง รอบที่ 2 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2558 เปิดรับถึง 10 มิ.ย.นี้

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 

แนะแนว เตรียมสอบ รับตรง โควตา Admissions 58,59 มารู้จัก GAT/PAT,O-NET,9 วิชาสามัญ,เครียร์ริ่งเฮ้าส์ คืออะไร !!?

ตอนนี้เหลือเวลาแค่ 5 เดือนเท่านั้นก่อนสอบ GA/PAT 1/2559   มาเริ่มวางแผนชีวิต เตรียมตัวสอบ GAT/PAT  วิชาสามัญ  O-NET และรับตรงทั่วประเทศ จากมหาวิทยาลัยต่างๆกันได้แล้ว !!!!

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 รอบที่ 3

รับตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญาตรีประจำปีการศึกษา 2558  รอบที่ 3  รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 3 กรกฎาคม 2558

รับตรง ภาคพิเศษ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์ 58

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 58

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2558 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับมัถยมศึกษา -สายวิทยศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง เดือนมิถุนายน

รับตรง สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการศึกษาศิลปศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 30 คน

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษศาสตร์ 58

รับตรง  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษศาสตร์ 58 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 2-10 มิถุนายน 2558

รับตรง สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ สาขาเทคโนโลยีการบำรุงไต นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 58

รับตรง บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และ สาขาเทคโนโลยีการบำรุงไต หลักสูตรนานาชาติ  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  รอบ 2

รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 จำนวนที่รับเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา  จำนวน 75 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 60 คน

รับตรง รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3 ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 มิถุนายน 2558

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ ปิดรับสมัคร 25 พ.ค.นี้

รับตรงครั้งสุดท้าย ม.เชียงใหม่ โครงการพิเศษ 58 เปิดรับ 18-25 พ.ค. นี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 
เปิดรับสมัคร 18-25 พฤษภาคม 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 รอบที่ 4

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 โครงการที่เปิดรับสมัครหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.)หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)  

รับตรง ม.ราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ เพิ่มเติม ปี 2558

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกาษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2558