วันที่ 2 มีนาคม 2558

4 โครงการรับตรง ม.อุบลราชธานี 2558 เปิดรับสมัคร 2-31 มี.ค.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับตรง ทุน โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่ม ปวส)
รับตรง โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  910 คน

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

รับตรง สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 รอบที่ 2

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2558 

ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 ม.มหิดล

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ระดับ ม.4-6 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 24 เม.ย. 58 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การจัดการ 

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง 58

 ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รับตรง ทุน โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ 58 รอบที่ 2

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มธ.รังสิต เปิดรับสมัครสอบรอบทุน TEPE และรอบสอบข้อเขียนครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 31 เมษายา 2558  โดยสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ

รวมโครงการรับตรง โควตา 58 ที่น่าสนใจ และใกล้ปิดรับ มีนาคม 58 !!

เดือนมีนาคม มีหลายๆโครงการที่กำลังจะปิดรับสมัคร จุฬารับตรงปกติ ปิด 5 มีนา , รับตรง มอ ทั่วประเทศ 5 มีนา , ทันตะ มธ 13 มีนา , โควตาภาคกลางและตะวันออก มข , เภสัช วลัยลักษณ์ , โบราณคดี ศิลปากร

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 รอบที่ 2

หลายคนมาสมัครเพราะอยากเรียนอยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , ตอนนี้เท่าที่บริษัทดังๆหลายแห่ ได้สนองพระราชดำริ สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา เช่น โตโยต้า s&p สถานทูตจีน //ในการนี้นักศึกษาทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ด่วนมีข่าวร้ายมาบอก !! เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ admissions 58 : ธรรมศาสตร์

 องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558)

รับตรง หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurshi ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 58

GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึ้น

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ ปี 58 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มี.ค.นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 รับสมัครทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น.

Update 6 โครงการ รับตรง ม.พะเยา 58

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล  โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร 2

รับตรงทั่วประเทศ โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 14 คน ม.พะเยา 58

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้ / 10 อันดับคณะยอดนิยม,แข่งขันสูง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้

รับตรง ทันตะ แพทย์ แม่ฟ้าหลวง ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ !! ยกเลิกคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50%

ไอ้หยะ แบบนี้แสดงความรับตรง คณะทันตแพทย์ และแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง มีโอกาสที่คะแนนจะต่ำกว่า 50% แล้ว !!

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

โคงสุดท้าย รับตรง โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 58 ปิดรับ 27 ก.พ.นี้

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คณสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครถึง  27  กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 58 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. นี้

มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ กองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ 2558

พยาบาลกองทัพบก ปิดรับสมัคร 2 เมษายน นี้
พยาบาลกองทัพอากาศ ปิดรับสมัคร 24 เมษายน นี้
พยาบาลกองทัพเรือ ปิดรับสมัคร  15 พฤถษภาคม นี้