วันที่ 4 กันยายน 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรงทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 6 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 5-16 ตุลาคม 2558

605 views

รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 59

เป็นรับตรงทั้วประเทศนะครับ คณะที่เปิดเช่น เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย วิศวะ บริหาร มนุษย์ศาสตร์  ใครสนใจเข้ามาดูเกณฑ์คัดเลือก +  มีอีก 4โครงการรับตรงใหม่ ของ มอ ประกาศระเบียบการเพิ่ม  , สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต , คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

1,443 views

รับตรง ทั่วประเทศ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 59

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 59 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน (รับตรงทั่วประเทศ)

1,616 views

เจาะลึก รับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ 59 : เปรียบเทียบจำนวนรับ 58 vs 59

ระเบียบการจุฬา แบบปกติ 59 ออกมาเกือบครบแล้วขาดเพียง นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ และ สหเวชศาสตร์  โดยปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่ คณะสัตวแพทย์เปิดรับในระบบรับตรงเป็นปีแรกด้วยครับ  , มาดูจำนวนรับเปรียบเทียบ 59 vs 58 กันครับว่าคณะไหนรับเยอะขึ้นหรือลดลงบ้าง

2,554 views

รับตรง 3 โครงการ เพชรตะวันออก , MOU , พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา 59

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก , โครงการ MOU , โครงการ โควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2558

2,499 views

รับตรง 21 โครงการ คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 59 เปิดรับ 1-15 กันยายนนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559  จำนวน 21 โครงการ เปิดรับสมัคร 1-15 กันยาย 2558

2,615 views

รวม รับตรง โควตา 59 ที่น่าสนใจ และใกล้ปิดรับสมัครในเดือน กันยายน 58 นี้

เรามาย้ำกันอีกครั้งว่ามีโครงการรับตรง กำลังเปิดรับและใกล้ปิดรับสมัครในเดือนกันยายน นี้+ , แพทย์ มหิดล จุฬา วลัยลักษณ์ ขอนแก่น ธรรมศาสตร์, รับตรง 21 โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) , คณะมัณฑณศิลป์ ศิลปากร , โควตาภาคเหนือ และ รับตรงทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง

3,289 views

รับตรงโครงการรับนักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี (ประเภทเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ Residential College ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี  ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2558

1,349 views

8 ข้อ รู้งี้ ก่อนสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

การสมัครสอบ GAT/PAT รอบ1/2559  น้องๆ ม.6 หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ คิดว่าสมัครแล้วไปสอบก็ได้ แต่ที่จริงแล้วมีอะไรมากกว่าการสอบ เรื่องง่ายๆ ขอแค่รู้อาจจะช่วยให้เราวางแผนการสอบ การสมัคร ได้ดีขึ้น โอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยก็จะสูงขึ้นด้วย

4,867 views

รับตรง แพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเชียงราย 59

รับนักศึกษา หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

574 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2559 มาแล้วจ้า

รับตรง มศว 59 คณะดังๆที่เปิดรับเช่น เภสัช พยาบาล ศึกษาศาสตร์ วิศวะ บริหาร โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  รีบเข้ามาโหลดเกณฑ์คัดเลือกไปดูก่อนจะได้เตรียตัวถูกครับ

16,625 views

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา 59

มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  

1,182 views

ระเบียบการรับตรง แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน , ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.ขอนแก่น 59

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)  ม.ขอนแก่น 59 -กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต -GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00

1,595 views

รับตรงทั่วประเทศ ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 59

รับตรง ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์) ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร.. วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2558

1,818 views

รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา)  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2558

2,311 views

ย้ำจ้า โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ธรรมศาสตร์ 59 เปิดรับ 24 ส.ค. ถึง 6 ก.ย. 58

น้องๆที่อยู่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกสามารถสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  เปิดรับสมัคร  24 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558

1,537 views

สทศ แจ้งยกเลิกชำระเงินสมัครสอบ GAT/PAT ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ !!

เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย?ไม?สามารถให?บริการเป?นผู?แทนของสถาบันทดสอบฯ ในการออก ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี ดังนั้น ผู?สมัครสอบสามารถชําระเงินค?าสมัครสอบผ?านผู?รับชําระเงินได?เฉพาะธนาคารกรุงไทย และเคาน?เตอร?เซอร?วิสทุกสาขาทั่วประเทศเท?านั้น 

1,617 views

รับตรง ทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ค่าเล่าเรียนที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอัตราเท่าๆ กับมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป แต่ 97% ของนักศึกษาทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นทุน PIM 89%, ทุนเจียระไนเพชร 7%, ทุนเพชรและทุนอื่นๆ 1% ส่วนอีก 3% ชำระค่าเล่าเรียนเอง 

2,643 views