วันที่ 29 สิงหาคม 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58 รับสมัครถึง 25 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 

7,424 views

ข่าวดี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เตรียมเปิดรับสมัครรอบ 2 เร็วๆนี้

คณะมัณฑนศิลป์ จะดำเนินการรับสมัคร 
 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 ในรอบที่ 2 

4,086 views

รับตรง โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาใน 9 สถาบันชั้นนำของประเทศ !!

9 สถาบันดัง จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น มศว ศิลปการ สงขลานครินทร์  เปิดรับทุกสาขา แพทย์ ทันตะ มีให้สมัครนะครับ

5,693 views

ประกาศผล รับตรง เกษตรศาสตร์ 2558

หน้าเว็บไซต์ เกษตรศาสตร์ มีการปรับข้อมูลตั้งแต่กลางดึกแล้วนะครับ  คาดว่าน่าจประกาศผลเร็วๆนี้ หรือประกาศแล้วหว่า !!? 

7,809 views

4 โครงการรับตรง ม.อุบลราชธานี 2558 เปิดรับสมัคร 2-31 มี.ค.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับตรง ทุน โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่ม ปวส)
รับตรง โควตาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  910 คน

7,781 views

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

4,288 views

รับตรง สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 รอบที่ 2

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2558 

2,160 views

ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 ม.มหิดล

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ระดับ ม.4-6 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 24 เม.ย. 58 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การจัดการ 

954 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม่ฟ้าหลวง 58

 ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3,424 views

รับตรง ทุน โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ 58 รอบที่ 2

โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มธ.รังสิต เปิดรับสมัครสอบรอบทุน TEPE และรอบสอบข้อเขียนครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 31 เมษายา 2558  โดยสอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ วิทย์ คณิต อังกฤษ

4,644 views

รวมโครงการรับตรง โควตา 58 ที่น่าสนใจ และใกล้ปิดรับ มีนาคม 58 !!

เดือนมีนาคม มีหลายๆโครงการที่กำลังจะปิดรับสมัคร จุฬารับตรงปกติ ปิด 5 มีนา , รับตรง มอ ทั่วประเทศ 5 มีนา , ทันตะ มธ 13 มีนา , โควตาภาคกลางและตะวันออก มข , เภสัช วลัยลักษณ์ , โบราณคดี ศิลปากร

38,174 views

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558 รอบที่ 2

หลายคนมาสมัครเพราะอยากเรียนอยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , ตอนนี้เท่าที่บริษัทดังๆหลายแห่ ได้สนองพระราชดำริ สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา เช่น โตโยต้า s&p สถานทูตจีน //ในการนี้นักศึกษาทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

10,076 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

3,030 views

ด่วนมีข่าวร้ายมาบอก !! เกณฑ์คัดเลือก จำนวนคนรับ admissions 58 : ธรรมศาสตร์

 องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558)

16,981 views

รับตรง หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurshi ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ GSSE 58

GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึ้น

2,369 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ ปี 58 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มี.ค.นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 รับสมัครทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น.

16,117 views

Update 6 โครงการ รับตรง ม.พะเยา 58

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล  โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร 2

9,274 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 14 คน ม.พะเยา 58

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน

12,185 views

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้ / 10 อันดับคณะยอดนิยม,แข่งขันสูง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัคร 28 ก.พ.นี้

10,453 views

รับตรง ทันตะ แพทย์ แม่ฟ้าหลวง ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ !! ยกเลิกคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50%

ไอ้หยะ แบบนี้แสดงความรับตรง คณะทันตแพทย์ และแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง มีโอกาสที่คะแนนจะต่ำกว่า 50% แล้ว !!

10,521 views