วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

กำหนดการรับตรง และ คุณสมบัติ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 58
- ระบบคัดตรงจากพื้นที่  5-12 มกราคม 58
- ระบบรับตรง 26 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 58
- ระบบแอดกลาง 8-22 พฤษภาคม 58

รับตรง โควตา พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 58

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 9-21 ธันวาคม 2557

สรุปยอดผู้สมัคร รับตรง ธรรมศาสตร์ 58 มีผู้สมัครเฉียด 42,000คน/ 20 คณะยอดฮิตได้แก่ ..

ปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อย รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 สำหรับยอดผู้สมัคร รายงานล่าสุด 41,946 คนแล้วครับ ยอดใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับ โดยคณะยอดฮิตมีผู้สมัครสูงถึง 4,198 คน / คณะที่การแข่งขันสูงสุดสมัครเกือบ 4,000 รับ 20 >.< 

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 58

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 / คณะพยาบาล 10 คน วิศวะ-ซอฟแวร์ 10 คน วิศวะ-เครื่องกล 25 คน วิทยาศาสตร์ 25 คน ภูมิสานสนเทศ 30 คน

รับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 58

ด้วยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1-21 มกราคม 2558

รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม่ฟ้าหลวง 58

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 58

วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

สรุปยอดผู้สมัคร รับตรง โควตา มหิดล 58 มีผู้สมัครกว่า 3 หมื่นคน/ 20 คณะยอดฮิตได้แก่ ..

รับตรง มหิดลกเพ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 พ.ย. 2557 ปีนี้มียอดสมัครและชำระเงินมากกว่า 3 หมื่นคนครับ แหะ ๆเพื่อนร่วมความฝันเหมือนมีเยอะจริงๆ เราดู 20 อันดับคณะยอดนิยมที่มีผู้สมัครสูงสุดกันดีกว่าครับ

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 58 รอบที่ 2

รับตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 27 มีนาคม 2558

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

 ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 57 ถึง 23 ม.ค. 58

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 58

การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558 

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน

เปิดรับแล้ว รับตรง ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557  ถึง 16 มกราคม 2558

รับตรง หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตรศาสตร์ 58

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ iddp.(นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 58

โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2558 

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  1 ธันวาคม 2557  ถึง 15 มกราคม 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 58

 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเพชรตะวันออก ประจําปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  1 ธันวาคม 2557  ถึง 15 มกราคม 2558

รวมโครงการรับตรง 58 ที่น่าสนใจ และใกล้ปิดรับ ประจำเดือน ธันวาคม 57 !!

เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 57 มีหลายโครงการของม.ดัง กำลังจะปิดรับสมัคร / แพทย์ทันตะ อินเตอร์ มธ/ พยาบาล สภากาชาด/ รับตรง หลายโครงการ ลาดกระบัง / เภสัช ศิลปากร / รับตรง GAT/PAT บางมด/ รับตรง แม่โจ้ / รับตรงสวนดุสิต สวนสุนัน