วันที่ 4 ธันวาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ) นี้มีคณะแพทย์ศาสตร์ เปิดรับแต่จะเป็นโครงการ โอลิมปิก และ กลุ่มเรียนดีภาษาอังกฤษ เข้าดูระเบียบการปีก่อน 

6,120 views

Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โครงรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคระทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559

759 views

เตรียมตัวให้พร้อม สอบตรง ธรรมศาสตร์ TUSTAR รอบเช้าผู้สมัครกล่าว 20,000 คน !!!

เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้ามีผู้เข้าสอบจำนวน 20,602 คน และช่วงบ่ายจำนวน 7,177 คน จึงขอให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย  

2,731 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 59

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 

1,896 views

รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 2559 เกือบ 2,000 คน !!

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รอบหลัง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559   รับประมาณ 2000 คนจากทุกคณะ เช่น พยาบาล แพทย์แผนไทย วิศวะ บริหาร วิทยศาสตร์ มนุษย์  เปิดรับสมัคร  ถึง 4 กรกฎาคม นี้จ้า

4,891 views

เด็ก 60 เตรียมตัวให้พร้อม คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับตรงผ่าน กสพท. !!!

กสพท ปี 2560  คณะเภสัชศาสตร์ ของหลายๆ มหาวิทยาลัยน่าจะเข้าร่วมด้วยจ้า  ข้อมูลตอนนี้ เภสัช มหิดล รับผ่านกสพท 35 คน เภสัช อุบลราชธานี รับผ่านกสพท 10 คน  รอประกาศจาก กสพท.อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

13,246 views

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59 เปิดรับสมัครถึง 6 ก.ค. นี้

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) ภาคเรียน 1/2559 เปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม 2559

3,894 views

ด่วน โครงทุนอุดมศึกษาพัฒนาภาคใต้ 1,615 ที่นั่ง สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน

สกอ.เปิดรับสมัครทุนใต้ ระยะที่ 3 ปี 59 จำนวน 1,615 ที่นั่ง กลุ่ม1สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ย้ำสมัครด้วยตนเอง 24 - 26 มิ.ย นี้ ที่ม.อ.ปัตตานี  ได้รับเงินอุดหนุน 40,000 บาทต่อปี สถาบันที่เปิดรับเช่น เกษตรศาสตร์,เชียงใหม่,มหิดล,บางมด, พระนครเหนือ

1,104 views

รับตรง มีทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงการ ม.ศิลปากร 60

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

14,412 views

#Dek60 เด็ก 60 เราต้องสอบ วิชาสามัญ 9วิชา ...วิชาอะไรบ้าง !! มาดูกัน

คะแนนจากวิชาสามัญ 9 วิชาเราจะนำไปใช้ยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศจ้า  โดยโครงการรับตรง ที่น้องๆทั่วประเทศสมัครได้ เช่น จุฬา มหิดล มศว บูรพา  เกษตรศาสตร์  แล้วต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้างนะ !!?

11,938 views

ม.ศรีปทุม สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ รับนักศึกษาใหม่ SPU ป.ตรี'59 ลงทะเบียนวันนี้ถึง 30 มิ.ย.59 รับทุน 6,000 บาท

SPU : สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ รับนักศึกษาใหม่ SPU ป.ตรี'59 ลงทะเบียนวันนี้ถึง 30 มิ.ย.59 รับทุน 6,000 บาท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม'59 ลงทะเบียนภายในวันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2559

631 views

รับตรง โควตาพิเศษ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม แม่ฟ้าหลวง 59

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครโควตาร์พิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้สมัคร จบชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559 

1,186 views

รับตรง มีทุน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม 59

ด่วนจ้า .....  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม  ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบหลัง Admissions โดยมีทุนการศึกษาไม่จำกัดให้กับน้องๆ ที่สนใจ  สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ 

2,015 views

รับตรง โควตาภาคเหนือ,โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,แพทย์ ODODและCPIRD ม.เชียงใหม่ 2560

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร... วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2559

7,901 views

รับตรง เพิ่มเติม วิชานิเทศศิลป์ ,สหเวชศาสตร์ ,รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 59

Update รับตรง เพิ่มเติม วิชานิเทศศิลป์ ,สหเวชศาสตร์ ,รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 59

4,239 views

รับตรง เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สยาม 2559 รอบหลังแอดฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยวิธีรับตรง  รอบหลัง Admissions ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กรกฎาคม 2559

2,340 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2560

ประกาศรับตรงเข้าศึกษา ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2560  รับตรงรอบที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 สาขาที่เปิดรับ ธุรกิจการบิน , การจัดการท่องเที่ยว ,บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

1,616 views

เด็ก 60 เราต้องสอบ GAT/PAT วิชาอะไรบ้าง !! มาดูกัน

หลายคนยังไม่รู้เลยว่าจะต้องสอบอะไรบ้าง !!โดยทุกคนต้องสอบ GAT เพราะเป็นเกณฑ์คัดเลือกหลักที่ทุกคณะใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกรับตรงและแอดมิชชั่น  แต่ PAT ให้เราเลือกสอบตามความต้องการเข้าคณะต่างๆ ดังนี้

40,347 views

รับตรง มหาวิทยาลัยชินวัตร 59 ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสำรองค่าเทอมก่อน

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  สิทธิพิเศษผู้สมัครในโครงการ ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสำรองค่าเทอมก่อน รีบสมัครด่วน ตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2559

3,441 views