วันที่ 23 ตุลาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง เพิ่มเติม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 59 เปิดรับสมัคร 9 - 17 เมษายนนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรงทั่วไป เพิ่มเติม เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน 2559 

8,223 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 350 คนใน 7 สาขาวิชา

2,051 views

รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 59

คณะอุตสาหกรรมเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคระอุตสาหกรรเกษตร

1,497 views

รับตรง ทั่วประเทศและโควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559   เปิดรับสมัคร 4-22 เมษายน 2559 รับทั่วประเทศ 12 คน โควตาภาคเหนือ  18คน

4,223 views

โควตาภาคอีสาน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ 59

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยระบบรับตรง เปิดรับสมัครถึง 12 เมษายน 2559

1,385 views

รับตรง ทุน โครงการนักเรียนทุนสาธารสุขเพื่อชุมชน ม.มหิดล นครสวรรค์ 59

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2557 หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

1,549 views

รับตรง ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 59

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 5-11 เมษายน 2559

819 views

รับตรง ทุน 50-100% มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยนอท์เชียงใหม่ ให้ทุนคนดี (Goody Scholarship) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยให้ทุน 100 % และ 50 % สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 17 ภาคเหนือ รวมถืง ทุน 100% สำหรับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
1,124 views

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศไม่เข้าระบบ ClearingHoues 59

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่เข้าระบบ ClearingHoues (ไม่ต้องรับรหัสผ่าน) เฉพาะปีนี้ **นักเรียน/นักศึกษาที่ยืนยันจะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ไม่เปลี่ยนแปลง) ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ**

1,479 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 4) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2559

1,566 views

รับตรง ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 450 คน

2,402 views

รับตรง ผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ม.นเรศวร 59 รอบ 2

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฎศิลป์ ดนตรี  รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

975 views

ธรรมศาสตร์ รื้อระบบสอบ’รับตรง’ ใช้ TUSTAR เฟ้นศักยภาพนักเรียน

วันนี้ธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าว ระบบรับตรงใหม่ TUSTAR  จ้า :“การเปลี่ยนระบบรับตรง มีเป้าหมายเพื่อให้การรับบุคคลเข้าศึกษาของมธ. มีความครบถ้วนด้วยคุณภาพและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในการผลิตผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติตามแนว “GREATS”

1,978 views

รับตรง ทุน สาขาวิชาการตลาด เน้นธุรกิจค้าปลีก ม.บูรพา ร่วมมือกับ บริษัทเซ็นทรัล 59

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เน้นธุรกิจค้าปลีก โดย บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน

2,006 views

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 59 ปิดรับ 1 เมษายนนี้

 รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2559 นี้

1,413 views

รับตรง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครวันที่ 25 มี.ค. 59- 15 มิ.ย. 59

2,017 views

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาใน ม.สงขลานครินทร์ 59

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เมษายน 2559

1,936 views

รับตรง ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 59 จำนวน 690 คน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรง ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนทั้งสิ้น 690 คน

4,007 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 59 รอบ 2

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รอบ 2 เปิดรับสมัครถึง 18 เมษายน 2559

2,784 views

รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.นครพนม 59 รอบ 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครด้วยตัวเอง ถึง 1 เมษายน 2559 นี้

1,185 views
abac