วันที่ 25 มีนาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ประเภทโควตา ม.ราชภัฏพระนคร 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ และ ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 

2,139 views

รับตรง รัฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ BMIR ธรรมศาสตร์ 60

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รุ่น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

1,241 views

รับตรง โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2559

1,181 views

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก จำนวน 40 คน

3,225 views

รับตรง โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 หลักสูตร รวม 160 คน

3,036 views

มาแล้ว ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT 2560

การสอบ GAT/PAT ใกล้เข้ามาทุกขณะ  ล่าสุดๆ สทศ ได้ลงข้อมูลตัวอย่างกระดาษคำตอบ ปี 2560 แล้วครับ ซึ่งกระดาษคำตอบตัววนี้  น่าจะเหมือน GAT/PAT รอบ 2559 ทุกประการจ้า สำหรับน้อง ม.6  ยังไงก็ควรเข้ามาศึกษากระดาษคำตอบไว้ด้วย เพื่อเวลาเจอข้อสอบอาจจะตื่นเต้นน้อยลงเพราะเคยเห็นมาแล้ว  

11,565 views

รับตรง ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2559

1,765 views

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 60

โครงการเพชรนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2559 สำหรับน้อง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด และ  ภาคใต้ตอน 7 จังหวัด

1,745 views

รับตรง โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 60

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะและดนตรีไทย เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ (โครงการทับทิมสยาม) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559

2,340 views

เตรียมพร้อม รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 60 เปิดรับสมัคร 1 พ.ย.นี้

เตรียมพร้อม รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2559 รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

11,475 views

รับตรง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง 60

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  แบบโควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 23 ธันวาคม 2559

1,971 views

รับตรง โควตาพื้นที่ และโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่ และโอลิมปิกวิชาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 73 คน โดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,982 views

ระเบียบการ รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควตานักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2560

886 views

ระเบียบการ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ KU Admission 2560 จำนวน 4,491 คน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4,491 คน เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2559 ถึง 30 มกราคม 2560

4,871 views

ระเบียบการ โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560  รวม 311 คน

3,075 views

ขยายเวลารับสมัครโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ถึง 11 ต.ค. นี้

ขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 !!! ถึง 11 ตุลาคม 2559 และชำระเงินค่าสมัครถึง 12 ตุลาคม 2559

1,145 views

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ ลาดกระบัง 60

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

1,544 views

ปฎิทินรับสมัคร ระบบโควตา และ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม นี้

5,045 views

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณา จากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

3,520 views
abac