image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 โครงการ 

image

รับตรง  สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล ม.ศิลปากร อินเตอร์  ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 3 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2557

image

การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 57

image

ประกาศการรับสมัคร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งระบบโควต้าเเละรับตรง

image

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง (โครงการเด็กดีต้องมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2557

image

คลังเตรียมถกปัญหากยศ. 27 ก.พ. เชื่อได้ข้อสรุปชัดเจนแนวทางแก้ปัญหา คาดขอเงินจากงบกลาง หรือเงินคงคลัง ในขณะที่อดีตเลขาธิการกกอ. หวั่นปัญหาไม่มีเงินให้กู้ยืมเรียน อาจทำให้เกิดกรณีเด็กฆ่าตัวตายเหมือนในอดีต แนะครูต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

image

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2557

image

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 320 คน 

image

จะให้ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 47 สาขาวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปี

image

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2555 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

image
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัค 12 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2557
image

โควต้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2557 สมัครด้วยตนเอง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2557

image

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นบุตรของเกษตรกร เข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน  สมัครทางหน้าเว็บไซต์ ในระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 28 มี.ค. 2557

image

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

image

หลังจากที่เราได้รู้คะแนน 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ แล้วหลังจากคิดวิเคราะห์ กสพท 57 คะแนนน่าจะขึ้น จะขึ้นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้นเรามาลองดูข้อมูล และวิเคราะห์กันนะครับว่าเราจะมีโอกาศติด ไหม  ^_^

image

ประกาศแล้วจ้า มาดูคะแนน ปีนี้กับปีก่อน ถือว่า คะแนนวิชาเฉพาะนั้นลดลง !!!

image

รับสมัครนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2557 ทั่วประเทศ 

image

รับตรง วิทยยาลัยพยาบาลกองทัพบก   หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ จ้า

image

 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ม.บูรพา ปีการศึกษา 2557  (ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบสอง) เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2557