วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เรื่อง การรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 2) เปิดรับสมัครถึง 8 กรกฎาคม 2558

2,351 views

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง เปิดรับถึง 5 ก.ค.

รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 58

5,191 views

รับตรง หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่3  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30  คน (ใช้ GPAX,GPA ในการคัดเลือก)

1,205 views

รับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 58

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน 

1,101 views

รับตรง โควตา ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

7,886 views

กำหนดการสอบตรง โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยังคงจัดสอบโควตาภาคเหนือเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดสอบวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 และประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2559 

4,362 views

รับตรง ภาคปกติ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ธัญบุรี 58 จำนวน 50 คน !!

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยรับเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการสอบตรง มทร.ธัญบุรี และ ผู้ที่สอบไม่ผ่านระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

2,197 views

รับตรง หลังแอดฯ 2 โครงการ พระนครเหนือ 58 เปิดรับถึง 3 ก.ค. นี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

6,131 views

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา 58

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  4  กันยายน  2558  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  โทร.038-102893  (วันและเวลาราชการ)

3,488 views

ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 แม่ฟ้าหลวง 58 จำนวน 700 คน !!

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2  รับ 24 สาขาวิชา จำนวน 700 คน  เปิดรับถึง 8 กรกฎาคม 2558

5,188 views

รับตรง หลังแอดฯ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) ม.พะเยา 58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2558

1,049 views

รับตรง เพิ่มเติม หลังแอดฯ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 58 เปิดรับถึง 26 มิ.ย.

คณะโบราณคดี เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 “โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม” เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจ และตั้งใจจริงเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 

5,205 views

แถลงข่าวการสอบคัดเลือกฯ กสพท. ปีการศึกษา2559 วันที่ 6 ก.ค.นี้

จะจัดการแถลงข่าวเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.  ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 

7,397 views

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2558

7,028 views

อยากเรียนคณะสัตวแพทย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร สอบเข้ายังไง ทำอย่างไรถึงสอบติด !!

สำหรับน้องๆ ท่านใดที่ต้องการจะเป็นพี่หมอใจดีรักษาสัตว์ วันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูล มีที่ไหนเปิดสอน คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก เกรดขั้นต่ำ ค่าเทอม  ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง  ส่งความหวังดีให้เพื่อนๆ อ่านกันด้วยนะ

3,541 views

ข่าวดี เร็วๆนี้ ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2 แม่ฟ้าหลวง 58 จำนวน 700 คน !!

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2558  ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2  รับ 26 สาขาวิชา จำนวน 700 คน

4,332 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 58

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หมดเขตรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2558

1,391 views

ระเบียบการ รับตรง ระบบพิเศษ หลัง Admissions ม.มหาสารคาม 58 เปิดรับ 22-26 มิ.ย. นี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ม.มหาสารคาม ระบบพิเศษ (รอบสอง) หลัง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558เปิดรับสมัคร 22-26 มิถุนยายน 2558 จำนวน 706 คน

3,569 views

ด่วน ! โครงการโควตาพิเศษมหาวิทยาลัยชินวัตร มอบทุนหลักสูตรนานาติ 50-100%

ด่วน ! โครงการโควตาพิเศษมหาวิทยาลัยชินวัตร มอบทุนหลักสูตรนานาติ 50-100%

3,018 views

Update ยอดสมัครและชำระเงิน รับตรง มศว รอบ 2 ปี 2558

+ พยาบาล อัตราการแข่งขันสูงสุด T__T
+ สายวิศวะ ต้องบอกว่าแรกๆ โลจิสติกคนสมัครน้อย ตอนนี้คนสมัครเยอะขึ้นและแต่การแข่งขันยังต่ำสุดในสายวิศวะ

7,315 views