วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา แม่ฟ้าหลวง 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560   โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560

1,686 views

ปฏิทินการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2560

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 2 มกราคม ถึง 19 เมษายน 2560

8,914 views

รับตรง 2 หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกาาในหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี –โทต่อเนื่องศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1,987 views

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2560 จำนวนไม่เกิน 48 คน

5,228 views

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 120 คน

2,254 views

มาแล้ว คะแนนต่ำสุด รับตรง มศว 2559

สถิติคะแนนต่ำสุด การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559  บางคณะที่ใช้แค่ GAT/PAT น้องๆสามารถคำนวนคะแนนแล้วเทียบกับคะแนนต่ำสุดได้เลยจะรู้ว่าเรามีโอกาสติดสูงไหม เช่นคณะ วิศวะ รัฐศาสตร์ การท่องเที่ยว

5,815 views

รับตรง บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบ 2 ปี 2560 มีทุนเรียนฟรี มากกว่า 100 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประเภทรัตรง (สอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครกว่า 60 สาขาวิชา พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 100 ทุน

3,271 views

ปิดรับ 21 ธ.ค.นี้ รับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560

รับตรง ม.บูรพา 2560 รับตรงภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ภาปกติ 1326 คน ภาคพิเศษ 172 คน รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 1 ภาปกติ 1099 คน ภาคพิเศษ 188 คน รอบที่ 1  เปิดรับสมัคร 18 พ.ย.2559  – 21 ธ.ค. 2559  ชำระเงินภายในวันที่ 22 ธ.ค. 59

1,783 views

รับตรง นักเรียนนายสิบ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก 2560 รวม 2,680 คน

 กองทัพบกมีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบ เพื่อเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรของ กองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก  และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ  

2,744 views

โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2,5,8,9,10 รวม 210 คนเปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2560

2,695 views

รับตรง โควตาเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรกของโรงเรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560

3,510 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ KU Admission 2560 จำนวน 4,491 คน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2559 ถึง 30 มกราคม 2560

3,826 views

ประกาศผลสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 60 แล้วจ้า คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย

ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560   คะแนนเฉลี่ย ปี 60 สูงกว่า ปี 59 เล็กน้อย >..<

4,196 views

สวนดุสิต ยกเลิกรับตรง รับนักศึกษาผ่าน Admissions กลาง 2560 เท่านั้น !!!?

ตามข่าวอยู่นานเมื่อไหร่สวนดุสิตจะประกาศรับตรงสักที ผลสรุปคือ สวนดุสิตไม่มีรับตรง รับผ่านแอดกลางเท่านั้น ใครรอรับตรงเลิกรอได้เลย นับเป็นการตัดสินอย่างหาญกล้าของผู้บริหาร ไม่หวั่นเรื่องระบบรับตรงจะแย่งเด็กเก่งไป  >..<

1,925 views

รับตรง โครงการ วมว. ม.ขอนแก่น 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการ วมว. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 - 29 ธันวาคม 2559

1,603 views

วิเคราะห์เจาะลึก คะแนนรับตรง จุฬาฯ 2560 !!

- เจาะลึกคะแนน รับตรง คณะอักษรศาสตร์  จุฬาฯ   2560  ยื่น PAT7 คะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 20750-21000 คะแนน  ใครติดชัวร์ผมมองว่า 21500 ขึ้นไปชัวร์มากมายแล้ว

50,320 views

ประชุมอธิการบดีทุกองค์กรได้ข้อยุติร่วมกัน..วิธีคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เริ่มใช้ปี 2561

ประชุมอธิการบดีทุกองค์กรได้ข้อยุติร่วมกัน..วิธีคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เริ่มใช้ปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาที่ชัดเจนคือนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตรม.ปลาย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนต้องไม่วิ่งรอกสอบหลายครั้ง เปิดรับทั้งหมด 5 รอบคือ ...

2,757 views

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College - ปี 1-2 เรียนที่ มจธ. ราชบุรี แบบ residential College ได้รับทุนภาคเรียนละ 56000 บาททุกคน !!- ปี 3-4 เรียนที่ มจธ.บางมด ตามปกติ  ชำระค่าบำรุงเอง

2,710 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 2560

  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2559  ถึง 13 มกราคม 2560

1,704 views

รับตรง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ม.สงขลานครินทร์ 60

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

1,461 views
abac