image

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ พระนครเหนือเปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)สำหรับผู้มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PATรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

image

“อาวุธ” ยันปฏิทินรับสมัครกสพท.ปี 58 ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างจัดทำ เตรียมเผยแพร่ประกาศฉบับจริงผ่านเว็บไซต์ 29 ก.ค.นี้ เตือนเด็กฟังประกาศจาก กสพท.เท่านั้น หวั่นรับข้อมูลผิด

image

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ศิลปากร 2557 จำนวน 40 คน โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 10,000 คะแนนขึ้นไป เปิดรับถึง 15 ก.ค. 2557

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีหลายคณะเปิดรับสมัครเช่น เภสัชศาสตร์ วิศวะ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิทย์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จ้า เปิดรับสมัคร  23-31 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
รอบหลัง Admissions 2557 เพิ่ม 100 คน ( บางคณะ ) 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2557

image

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2557

image

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสมัยใหม่(จัดการเรียนการสอนที่หริภุญไชย) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557 สามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-920299 ต่อ 102-103 

image
มหาวิทยาสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
คณะเภสัชศาสตร์ รอบพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2557  
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2557
image

 มาแล้วจ้า ปฏิทินที่หลายคนรอคอย ต้องบอกเลยว่าเปิดเทอมไม่ทันไร นี่เราต้องสอบกันแล้ว !!!!!!   โครงการผลิตแพทย์เพิ่มรับ 15-31 กค นี้สอบ 30-31 สิงหาคม !! , กสพท  7 สามัญสอบ 17-18 มค 58 เลย , รับตรง ม.ขอนแก่น สอบ 13-15 ธันวาคม จ้า

image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เปิดรับสมัครตั้งแต่ตอนนี้ ถึง 28 สิงหาคม 2557

image

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครรับตรง ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557 

image

โครงการสมทบพิเศษ  พระนครเหนือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET/GAT/PAT ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

image

รับตรง สาขาออกแบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์ 2557 เปิดรับสมัคร 4-14 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมเปิดสอนและดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา Bachelor of Arts Program in Sinology สังกัดสำนักวิชาจีนวิทยา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

image

รับตรง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 15 กรกฎาคม 2557

image

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 กำหนดรับสมัครทางเว็บไซต์ : 23 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2557 

image

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2557 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557
ณ วิทยาเขตหัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ

image

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 8 กรกฎาคม 2557 ( เปิดหลายคณะ มีเภสัชด้วย)

image

   โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2557

image

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ รับตรง!!!! ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอินเดียศึกษา หลักสูตรแรกของประเทศ และเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างชาติศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์ รับสมัคร-10 กรกฎาคม 2557 นี้

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com