วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการพิเศษ การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559   รับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. 58 - 11 ม.ค. 59

1,319 views

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2559

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2559 เปิดรับสมัคร 14 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2558    "ผู้เรียนคณิตศาสตร์ที่รักจะทำวิจัยก็มีรายได้รองรับไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพราะมีโจทย์ให้วิจัยเยอะ และมีหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน ถ้าเรียนคณิตศาสตร์มีอาชีพรับรองที่มีความมั่นคงสูงอย่างแน่นอน"

2,713 views

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2559

1,705 views

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 59

มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2558

3,383 views

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 59

มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา  เปิดรับสมัคร 14 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2558

6,118 views

รับตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 59

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559

1,056 views

รับตรง ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59

ะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้ มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559  เปิดรับสมัครถึง 28 กันยายน 2558

1,346 views

รับตรง ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.ศิลปากร 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกหรือผลการเรียนดี

2,938 views

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คณะ รวม 54 คน เปิดรับสมัคร 9-13 พฤศจิกายน 2558

2,220 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการกีฬาอันเป็นพื้นฐานสำคัญ รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

1,011 views

รับตรง โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร5ปีและ 4 ปี ลาดกระบัง 59

โควตาผู้มีผลการเรียนดีมาก GPA 3.51 ขึ้นไป  หลักสูตรครู 5 หลักสูตร และ ศิลปศาสตร์ 2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่นจ้า ใครเกรดถึงก็สมัครกันเลยจ้า

3,345 views

รับตรง โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 59

โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

1,232 views

รับตรง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2559 เปิดรับถึง 23 พ.ย. นี้

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559

4,401 views

งานเข้าแล้ว ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการสอบ GAT/PAT 1/2559 ที่อาจจะทำให้คะแนนปีนี้ลดลงเยอะมาก!!!

เพื่อคนยังไม่ทราบยากจะย้ำให้รู้กันอีกครั้งว่า ปีนี้ GAT/PAT 1/2559 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบเงียบๆ ที่น่าจะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของเด็กทั้งประเทศลดลง

44,367 views

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้โอกาสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปีและเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2559  

1,987 views

เตรียมพร้อมรับมือ PAT1 โครตยาก 97%ผู้สอบทำคะแนนได้น้อยกว่า 90 คะแนนเต็ม 300 !! ทำคะแนนเท่าไรถึงสอบติด , วางแผนทำคะแนน PAT1 !! บทไหนออกเยอะสุด

เตรียมพร้อมรับมือ PAT1 โครตยาก 97%ผู้สอบทำคะแนนได้น้อยกว่า 90 คะแนนเต็ม 300 !!  มีผู้ทำคะแนนมากกว่า 150 คะแนน เพียง .26%  หรือมีแค่ 600 คนจากผู้สมัคร 2.4 แสนคนเท่านั้นครับ  วางแผนทำคะแนน PAT1 !! บทไหนออกเยอะสุด

5,086 views

คนทั้งประเทศทำคะแนน GAT ได้เท่าไรกันบ้างนะ !! สอบให้ติด ม.ดังจะต้องทำคะแนนเท่าไรดี !!?

สำหรับการทำข้อสอบนั้นอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายรู้ว่าตัวเองควรจะต้องทำคะแนนเท่าไรถึงจะมีโอกาสสอบติด !! และคนประเทศเค้าทำคะแนนได้ประมาณเท่าไรกันบ้างเอ่ย

4,902 views

รับตรง ผู้สำเร็จศึกษาโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศ แม่ฟ้าหลวง 59

  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 

921 views

ข้อมูลเบื้องต้น โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลเบื้องต้น การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559   เกณฑ์คัดเลือกใช้คะแนนสอบ GAT/PAT  และคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

7,744 views

ปฎิทินรับตรง คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 : โครงการสอบตรง เปิดรับ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 จ้า สอบ  12-13 ธันวาคม

1,606 views