วันที่ 30 มกราคม 2558

รวมโครงการรับตรง ปีการศึกษา 58 จะปิดรับสมัครภายใน กันยายน 57

จุฬา 20 โครงการรับตรง แบบพิเศษ  30 กย
มหิดลเพื่อชาวชนบท : แพทย์ ทันตะ  30 กย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   30 กย
โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ 30 กย

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 เตรียมประกาศรับสมัคร !!

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58  จะประกาศรายละเอียดกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นี้

รับตรง ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัคร วันที่ 20 - 28 ก.ย. 2557 

รับตรง สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองวิทยฐานะ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยไหนเปิดรับ มาดูกัน !?

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวในการรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงทั่วประเทศ  ผมขอสรุปข้อมูลมาให้น้องๆ ว่าจะมีที่ไหนเปิดรับบ้าง และจะใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก

เปิดรับตรง วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรงหลักสูตร ISC: Industrial Science and Management (International Program) หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  รับสมัคร 3 ตุลาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558

รับตรง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง โควตา คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2558

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน /นักศึกษา ที่สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 58

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2557

Update ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตร์และทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับ จำนวน 32 คน / หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน เช่นกันจ้า 

รับตรง โครงการนักเรียน เรียนดี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 58

รับตรงโครงการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียน เรียนดี "กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก" ม.สงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา  2558

ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับตรง พฤศจิกายน นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยใช้คะแนนสอบข้อเขียน/สอบวิชาเฉพาะ/สอบปฏิบัติ/คะแนน GAT PAT/คะแนน 7 วิชาสามัญ/คะแนน SMART-I 

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ CRIPD, ODOD ม.มหาสารคาม 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่  1-30 พฤษศจิกายน 2557 

รับตรงทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 58 จำนวน 2,434 คน

คัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนโควตาวิธีรับตรงพื้นที่ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในสังกัดคณะ/หลักสูตรต่างๆ จำนวน 2,434 คน