วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ม.อุบลราชธานี 58

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2558จำนวน 234 คน 

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

รับตรง ทุน ทั่วประเทศ วิทยาลัยอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ 58

 เพื่อรับทุนกำรศึกษาต่อในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีกำรศึกษา 2558 เพื่อเป็นกำรกระจำยโอกาสทำงการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 26 ทุน 

10 อันดับ รับตรงโครงการปกติ ธรรมศาตร์ ที่มีผู้สมัครสูงสุด

รับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายโครงการ ใกล้ปิดรับสมัครแล้วจ้า โดยยอดผู้สมัครคณะยอดนิยม ปีนี้ก็ยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนๆนะครับ  สาขาดังๆ มาตามนัด นิติศาสตร์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ติด อันดับ 1-3 ทุกปีเลย

โค้งสุดท้าย รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. นี้

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลาย โครงการกำลังใกล้จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 ธันวาคม นี้แล้วนะครับ ใครยังไม่ได้สมัคร ชำระเงินก็รีบๆ ดำเนินการด้วยนะครับ

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2558

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

กำหนดการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

กำหนดการรับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT โดยจะเปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558

รับตรง โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 58

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

15 อันดับ รับตรง มหิดล 58 ที่มียอดผู้สมัครสูงสุด

รับตรง มหิดลกำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 พ.ย. 2557  ปีนี้ยอดผู้สมัครน่าจะใครเคียงกับพี่ๆก่อน คณะที่มีผู้สมัครสูงสุดก็เหมือนปีก่อน พยาบาล ศิริราช ตอนนี้มีผู้สมัครสูงถึง 5000 คนแล้วครับ ตามด้วย เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศและโควตาพื้นที่ ม.มหิดล 58 เปิดรับถึง 26 พ.ย. นี้

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น และได้กำหนดประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรงไว้ 5 โครงการ

รับตรง โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน

กำหนดการ และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเครียริ่งเฮ้า (Clearinghouse) 58

สำหรับปีการศึกษานี้ได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพิ่มอีก 1สถาบันคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจ้า โดยน้องๆ ที่สอบติดใน 18 สถาบันนี้จะมีสิทธ์เลือกได้แค่ 1 สถาบัน หลังจากนั้นก็จะถูกส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธ์แอดมิชชั่นกลาง นะครับ

รับตรง ทุน โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น 58

รับสมัครทุน และนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2557

กำหนดการรับตรง ม.นราธิวาสราชนคริทร์ ปีการศึกษา 58

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม ถึง 28 พฤษภาคม 2558

Update เปิดแล้ว !!!! หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 มกราคม 2558

รับตรง แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 58 รอบที่2

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 : รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ตั่งแต่ บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2558

Get Adobe Flash player