วันที่ 27 สิงหาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ประกาศผล รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (10/02/59)

4,223 views

โครงการ"เกษตรทายาท" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.สงขลาฯ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 59

โครงการ"เกษตรทายาท" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครถึง 17 เมษายน 2559

1,646 views

รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 59 รอบ 2

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

1,968 views

รับตรง ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 59

รับตรง ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559((ใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. ในการคัดเลือก))  เปิดรับสมัคร.. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2559  

1,875 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี 59

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

3,704 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พระจอมเกล้าธนบุรี 59

โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2559

3,572 views

โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59 เปิดรับสมัคร 10-25 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 10-25 กุมภาพันธ์ 2559

2,801 views

Update วิเคราะห์แนวโน้ม คะแนน กสพท 2559 : คะแนนเท่าไรถึงจะสอบติด !!?

ภาพรวมคะแนนวิชาสามัญลดลง จ้า  แต่ เมื่อลองนำมาคำนวณตามเกณฑ์ของ กสพท แล้วพบมา คะแนน วิชาสามัญ ปี 59 คะแนน สูงกว่า ปี 58 !!!!

19,173 views

เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 : คณิตศาสตร์ 1 คะแนนเพิ่มขึ้น 41 %

เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 ต้องบอกว่า ปีการศึกษา 59 ใน 7 วิชาหลักมีการเปลี่ยนแปลงในหลายวิชา คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 8.35 คะแนน นั่นคือคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 41% เลยครับ

4,292 views

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)  โดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559 

1,217 views

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ 30 คน, สาธารณสุข 45 คน, วิศวะ 50 , บัญชี 100 , นิติ 100 , ภาษาเกาหลี 30 ,ภาษาอังกฤษ  14

4,496 views

รับตรง ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 85 ทุน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

+ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก ในปีการศึกษาแรก+ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 3000 บาท เปิดรับสมัคร 8 – 25 ก.พ. 59

2,311 views

รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 59

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559(สอบตุลาคม 2558)และวิชาสามัญ 9วิชา (สอบธันวาคม 2558) 

2,680 views

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง 22 ก.พ.

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้- 22 ก.พ.59

2,382 views

รับตรง ทุน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 59

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2559 

2,898 views

รับตรง สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิวาช 59

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาช ประจำปีการศึกษา 2559 

3,436 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 59 จำนวน 1,370 คน

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,370 คน เปิดรับสมัครหลายสาขาเลยเช่น นิติศาสตร์ แพทย์แผนจีน สาธารณสุข เภสัชเครื่องสำอาง รัฐศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โภชนการ ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,อังกฤษ สถาปัตย์ ครู

4,180 views

รับตรง 2 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 60

คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร และ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

2,570 views

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 59 รอบที่ 2

รับตรง  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2559

2,430 views
abac