วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560   เปิดรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาจาก 14 จังหวัดภาคใต้

2,008 views

กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการ การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 2560

กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการ การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 2560  เปิดรับสมัคร 5 – 24 ตุลาคม 2559  มีสนามสอบ ทั้งหมด 55 จังหวัด

11,482 views

รับตรง คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2560

คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  12 คน ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 24 คน เปิดรับสมัคร 13 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2559

2,807 views

รับตรง ม.หัวเฉียว รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 ปี 2560

รับตรง ม.หัวเฉียว รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 ปี 2560 พยาบาลศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ (วิทย์การแพทย์) / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด  สอบตรง 4 วิชา เปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 59

2,453 views

รับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560 เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. นี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 วิทยาเขต เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

3,901 views

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ระจรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD จำนวน 40 คน โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD จำนวน 20 คน เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2559

2,419 views

รับตรง โครงการพิเศษ เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 โครงการ  จำนวน 60 โดยยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดย สทศ.

2,715 views

ทปอ.ราชมงคล มีมติร่วมรับระบบกลาง เตรียมหารือ ‘ดาว์พงษ์’ ขอออกข้อสอบเอง

“มทร.เห็นด้วยที่จะเข้าร่วมการรับนักศึกษาระบบใหม่ที่มีการเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ 2 ครั้ง  แต่อาจจะขอออกข้อสอบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ๆ เอง เพราะเด็กของ มทร.กับ มหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าเป็นเด็กคนละกลุ่มกัน ส่วนเรื่องที่ มทร.อาจจะรับเด็กได้น้อยกว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่านั้น

1,136 views

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 60

โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ใน 15 คณะ รวม 55 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

2,806 views

รับตรง โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา 60

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 ก.ย. ถึง 6 ต.ค. 59

699 views

ทปอ.พร้อมลุยเดี่ยวเคลียริงเฮาส์ เตรียมปรับปรุงข้อสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ !!

"พงษ์อินทร์" เชื่อตุลานี้ได้ข้อสรุป ระบบเคลียริงเฮาส์ หาก มรภ.-มทร.ไม่ร่วม ทปอ.ก็เดินหน้าต่อ รับการดึงทุกมหา'ลัยร่วมเป็นเรื่องยาก แต่ไม่คิดเด็กจะเลือกแต่ ม.ชั้นนำ

1,622 views

รับตรง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  

596 views

สมัครสอบ TU STAR ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 4/59 วันที่ 12-18 ก.ย. นี้

สมัครสอบ TU STAR ม.ธรรมศาสตร์ รอบ 4/59 วันที่  12-18 ก.ย. นี้   ส่วนรอบที่ 5/59 จะเป็นการสอบรอบสุดท้ายแล้ว

1,791 views

รับตรง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการท็อปเท็น (Top Ten) สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอนำคลิปการฝึกจริงของพี่ มาให้ชม >.<

5,644 views

โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 60

รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประเภท : โควตา  เปิดรับสมัคร ถึง 18 ตุลาคม 2559

3,777 views

รับตรง โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ม.บูรพา 2560

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 115 โรงเรียน  

1,949 views

รับตรงทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน รวมจำนวน 98 คน

5,435 views

รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 60

ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ด้านกีฬา ,ศิลปะ, ดนตรี-ขับร้อง, นาฏศิลป์ และวิชาการ) ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร  13-26 กันยายน 2559

3,241 views

รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 2560

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี “โครงการเพชรตะวันออก” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 240 คน เปิดรับหลายคณะเช่น พยาบาล 26 คน , สาธารณสุข 14 คน , ศึกษาศาสตร์ 12 คน

3,426 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตาทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศประจำปีการศึกษา 2560

1,782 views
abac