วันที่ 30 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 

5,586 views

รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 60

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

3,264 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ 2560

รับสมัครโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560   เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2559

3,346 views

ด่วน ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน ‘สอบรอบเดียว’ เลือกได้4อันดับ จ่อยกเลิก Admissions กลาง

ด่วน  ปี61 "ระบบรับตรงกลาง" รับตรงทั่วประเทศพร้อมกัน  สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ จัดสอบโดยสทศ. หลังจากเด็กทราบคะแนนของตนเองแล้ว จะเปิดให้เด็กเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้ 4 อันดับ หากเดินหน้าใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกันจะไม่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยไปเปิดรับตรงเอง จ่อยกเลิก แอดมิสชั่นส์กลาง

60,325 views

Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต , โครงการเส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

1,074 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และวิชาสามัญ 9 วิชา คณะที่เปิดรับเช่นเกือบทุกคณะเลยจ้า เช่น เภสัชศาสตร์ แพทย์แผนไทย  พยาบาล วิศวะ บริหาร มนุษยศาสตร์

3,702 views

เกณฑ์คัดเลือก รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศคณะและองค์ประกอบวิชาที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คณะ และวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

8,520 views

รับตรง โควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

2,726 views

ระเบียบการ รับตรง แพทย์ ทันตะ มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2560

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหลักสูตรทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท)  ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559

4,082 views

ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบ ม.มหิดล 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกาา 2560  เปิดรับสมัคร 1 กันยายน นี้จ้า

1,455 views

รับตรง การบิน,เภสัช,พยาบาล ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2560

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานทำ เปิดรับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครถึง 15 ต.ค 2559

5,599 views

ทปอ.คิดให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด "แกต-แพต"ยังจำเป็น

ทปอ.เผยผลวิจัย "แกต-แพต"ยังจำเป็น แต่ต้องมาดูสามารถคัดเด็กได้ตามความถนัดหรือไม่ เล็งให้เด็กจ่ายเงินค่าสมัครหลังสอบติด พร้อมเสนอ รมว.ศธ. ออกนโยบายให้มหา’ลัยใช้สอบสอบกลาง

1,855 views

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มาแล้ว เกณฑ์คัดเลือก รายคณะ รับตรง KU Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2560  เข้ามาดูด่วนเลยจ้า จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือและสมัครสอบได้ถูกต้อง ว่าแต่ละคณะใช้เกณฑ์คัดเลือกอะไรบ้าง

12,334 views

รับตรง แพทย์,ทันตะ,เภสัช ม.รังสิต ปี 60 รอบที่ 1 เปิดรับ 1 ก.ย. นี้

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560   สมัครสอบเข้าศึกษาแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ  รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 9 พ.ย. 2559

5,842 views

เกณฑ์คัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 2560

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้   คณะเภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพ สาธารณสุข ต้องสอบ PAT1 ด้วยนะครับ

2,348 views

รับตรง&ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

2,026 views

สั่งลุย เรียกมหาวิทยาลัยเข้าคุย "จัดระเบียบรับตรง"

ดาว์พงษ์นัดมหา'ลัย ทั้งรัฐ เอกชน และ ทปอ. ถกระบบรับตรง 25 สิงหาคมนี้ ชี้ทำให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบ เสียเงินค่าสมัครมาก ฝากคำถามยังไม่ได้เรียนทำไมต้องจ่ายเงินลงทะเบียนก่อน ปิดช่องสละสิทธ์ ไม่ได้เงินคืน  แต่เกิดพบการบริหารไม่เรียบร้อย ผมก็ต้องเข้าไปจัดการ !!

2,351 views

ปฏิทินรับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560

ปฏิทินรับตรง ทั่วประเทศ  และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 และ 2 รอบที่ 1  เปิดรับสมัคร 18 พ.ย.2559  – 21 ธ.ค. 2559
ใช้คะแนน GPAX + GPA/PAT

6,612 views
abac