วันที่ 27 มกราคม 2558

ด่วน รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 57 ถึง 18 ก.ค.

โครงการคัดเลือกตรงด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คะแนน Admissions มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

รับตรง รอบสุดท้าย โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ ม.พะเยา 57

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ 

รับตรง เพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล 57

รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) จำนวน 30 คน

ด่วน รับตรง (รอบ2) ภาคปกติ ม.นเรศวร 57 รับ 10-16 ก.ค.

ด่วน รับตรง (รอบ2)  ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับเช่น พยาบาล เภสัชเครื่องสำอาง  วิทย์-เคมี  ศึกษาศาสตร์รับสมัคร 10-16 กรกฎาคม 2557

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) รอบเพิ่มเติม 2557

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 57 รอบเพิ่มเติม  รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ รอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทยได้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง เพิ่มเติม หลัง admission วิทย์คอม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)รับสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร  นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2557 รับสมัคร 17-24 ก.ค.

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทันตยแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน

โควตารับตรงทั่วไป หลัง Admissions ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 9-13  กรกฎาคม 2557  รวมทั้งสิ้น  820 คน 

รับตรง สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ พระนครเหนือ 2557 เพิ่มเติม

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ พระนครเหนือเปิดรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม(จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร)สำหรับผู้มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PATรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เตรียมแถลงข่าว รับตรงแพทย์,ทันตะ กสพท 29 กรกฎาคม นี้ !!

“อาวุธ” ยันปฏิทินรับสมัครกสพท.ปี 58 ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างจัดทำ เตรียมเผยแพร่ประกาศฉบับจริงผ่านเว็บไซต์ 29 ก.ค.นี้ เตือนเด็กฟังประกาศจาก กสพท.เท่านั้น หวั่นรับข้อมูลผิด

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ศิลปากร 2557 เปิดรับถึง 15 ก.ค.

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ศิลปากร 2557 จำนวน 40 คน โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 10,000 คะแนนขึ้นไป เปิดรับถึง 15 ก.ค. 2557

รับตรงทั่วประเทศ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ ปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีหลายคณะเปิดรับสมัครเช่น เภสัชศาสตร์ วิศวะ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ วิทย์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จ้า เปิดรับสมัคร  23-31 กรกฎาคม 2557

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ 57 รอบที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 9-17 กรกฎาคม 2557

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย 57

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการสมัยใหม่(จัดการเรียนการสอนที่หริภุญไชย) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557 สามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-920299 ต่อ 102-103 

รับตรง รอบพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2557

มหาวิทยาสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
คณะเภสัชศาสตร์ รอบพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2557  
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2557

ปฏิทินรับตรง กสพท และ รับตรง แพทย์,ทันตะ ม.ขอนแก่น 2558

 มาแล้วจ้า ปฏิทินที่หลายคนรอคอย ต้องบอกเลยว่าเปิดเทอมไม่ทันไร นี่เราต้องสอบกันแล้ว !!!!!!   โครงการผลิตแพทย์เพิ่มรับ 15-31 กค นี้สอบ 30-31 สิงหาคม !! , กสพท  7 สามัญสอบ 17-18 มค 58 เลย , รับตรง ม.ขอนแก่น สอบ 13-15 ธันวาคม จ้า