วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รับตรง โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 58

ด้วยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1-21 มกราคม 2558

8,298 views

รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม่ฟ้าหลวง 58

ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

2,131 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 58

วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

1,324 views

สรุปยอดผู้สมัคร รับตรง โควตา มหิดล 58 มีผู้สมัครกว่า 3 หมื่นคน/ 20 คณะยอดฮิตได้แก่ ..

รับตรง มหิดลกเพ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 พ.ย. 2557 ปีนี้มียอดสมัครและชำระเงินมากกว่า 3 หมื่นคนครับ แหะ ๆเพื่อนร่วมความฝันเหมือนมีเยอะจริงๆ เราดู 20 อันดับคณะยอดนิยมที่มีผู้สมัครสูงสุดกันดีกว่าครับ

15,881 views

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 58 รอบที่ 2

รับตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 27 มีนาคม 2558

7,045 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 58

 ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 57 ถึง 23 ม.ค. 58

3,723 views

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 58

การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558 

3,235 views

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน

7,967 views

เปิดรับแล้ว รับตรง ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2557  ถึง 16 มกราคม 2558

8,072 views

คุณสมบัติ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครในระบบรับสมัครฯ ทุกระบบการรับสมัครจำเป็นต้องมี ดังนี้

9,485 views

รับตรง หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตรศาสตร์ 58

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
10,533 views

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ iddp.(นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 58

โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

5,333 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2558 

31,002 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  1 ธันวาคม 2557  ถึง 15 มกราคม 2558

11,073 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา 58

 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเพชรตะวันออก ประจําปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร  1 ธันวาคม 2557  ถึง 15 มกราคม 2558

9,979 views

รวมโครงการรับตรง 58 ที่น่าสนใจ และใกล้ปิดรับ ประจำเดือน ธันวาคม 57 !!

เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 57 มีหลายโครงการของม.ดัง กำลังจะปิดรับสมัคร / แพทย์ทันตะ อินเตอร์ มธ/ พยาบาล สภากาชาด/ รับตรง หลายโครงการ ลาดกระบัง / เภสัช ศิลปากร / รับตรง GAT/PAT บางมด/ รับตรง แม่โจ้ / รับตรงสวนดุสิต สวนสุนัน

41,997 views

รับตรง โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 58 เปิดรับถึง 11 ธ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับเข้าศึกษาใน 13 คณะ จำนวน 353 คน

10,043 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 58

 รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะมุนยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

2,651 views

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58 ปิดรับ 3 ธ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวนทั้งสิน 65 คน

4,176 views

รับตรง ทุนสร้างโอกาส และ ทุนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58

รับตรง ทุนสร้างโอกาส และ ทุนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58  สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในเขต14 จังหวัดภาคใต้ เปิดรับสมัคร วันที่ 4-12 ธันวาคม 2557

5,884 views