วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

ส่งท้ายปี 58 รวม รับตรง โควตา 59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิด-ปิดรับสมัคร ธันวาคมนี้

สงท้ายปี 58 โครงรับตรงที่กำลังปิดรับสมัครในเดือน 14-20 ธันวาคม 58 นี้  : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 9 โครงการ มศว + แพทย์นานาชาติ ,  สถาปัตย์  โบราณคดี เภสัช ศิลปากร , แม่โจ้ ,ราชภัฏเชียงราย ,โควตาพิเศษ 30 จังหวัด มก

7,433 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 59

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1,491 views

รับตรง ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559

1,311 views

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 59

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญา ใน 3 สาขาวิชา  เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 58 ถึง  29 กุมภาพันธ์ 59

1,526 views

ทุนรับตรง เด็กหัวการค้า ปีที่2 ม.หอการค้า 59 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 20 ล้านบาท

ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี เต็จำนวน และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิทัศนศึกษาต่างประเทศ

2,053 views

รับตรง โควตาโครงการ ศอ.บต. และ บุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 59

การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมงประจำปีการศึกษา 2559

2,093 views

ระเบียบการมาแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับตรง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม2558 ถึง 15 มกราคม 2559

2,947 views

รับตรง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจและเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

1,384 views

รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59 จำนวน 393 คน

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 393 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษา สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออก

2,429 views

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 59

รับตรง บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขยายเวลารับสมัคร ถึง 4 ธันวาคม 2558

2,277 views

รับตรง ทุน สอบวันเดียวรู้ผล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59

ข่าวดีจ้าสำหรับน้องๆ  เปิดรับสมัครรับตรง ทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 59 สมัครฟรี และ สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการรับสมัคร :    ในวันเสาร์ที่ 12 ,19 ,26 ธันวาคม 2558 

3,267 views

รับตรงทั่วประเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559

โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

16,321 views

รับตรง สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น 59

รับตรง สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 29 มกราคม 2559 จำนวน 15 คน

1,133 views

รับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการรับตรงดำเนินการโดยคณะฯ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 ม.ค. 59)

1,450 views

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559

1,526 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

 โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร  13-20 มกราคม 2559

2,893 views

โค้งสุดท้ายรับ รับตรง ธรรมศาสตร์ 59 ยอดสมัครเกิน 21,000 แล้ว นิติ พยาบาล IR บริหาร คนสมัครเยอะมาก !

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจ้า ตอนนี้ยอดสมัครและชำระเงินก็เกิน 2 หมื่นคนแล้ว เทคนิคการแพทย์คนสมัครสองพัน การแข่งขันสูงมาก 100 ต่อ 1 , สาขานิติศาสตร์ มีผู้สมัครเยอะที่สุด 2590 คน , คณะสายวิทยศาสตร์ หลายสาขาผู้สมัครน้อยมาก

5,439 views

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพาจันทบุรี 59

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 58 ถึง 13 มกราคม 59

1,881 views

โครงการโควตาแหล่งฝึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 59

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2559 

2,488 views

รับตรง โครงการ Students ASEAN หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 59

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้ โครงการ Students ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีผลการเรียนดีจากโครงเรียนต่างๆ 

1,051 views
abac