วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน การจัดการธุรกจิค้าปลีก ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ CP-ALL 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด มหาชน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

2,204 views

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,515 views

สอบตรง ม.แม่ฟ้าหลวงวันแรกคึกคัก ผู้สมัครเผยอยากเรียนมหา’ลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ให้เหตุผลถึงการเลือกสมัครเข้าสอบ มฟล.เพราะต้องการเรียนในหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และอยู่ในสภาพแวดล้อมดี แม้จะต้องเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่ห่างไกลก็ตาม

1,684 views

ระเบียบการ รับตรงโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560

ระเบียบการ รับตรงโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560 : สถาปัตย์ ครุศาสตร์อุต เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ การบริหารและการจัดการ วิศวะ

4,743 views

Update 7 โครงการรับตรง ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2560

Update 7 โครงการรับตรง ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2560 : โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT , โควตาพิเศษ 14 จังหวัดภาคใต้ , โครงการ วมว , 

2,104 views

ระเบียบการ ระบบรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 2560 จำนวน 2,127 คน

ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) จำนวน 2,127 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน นี้    โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ พยาบาลมหิดล 205 คน พยาบาลศิริราช 108 คน  สัตวแพทย์ 10 คน  ไทย 15 อังกฤษ 15  วิศวะ 221 คน

7,993 views

รับตรง ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ รับตรง ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 28 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2559

2,460 views

ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2560

ระเบียบการ รับตรง ทั่วประเทศ  และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1 และ 2 รวมจำนวนรับ 5332 คน

23,056 views

รับตรง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี 

2,358 views

กำหนดการ ระบบรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 2560

5 โครงการ : โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ของโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญที่จัดสอบโดยสทศ. เปิดรับสมัคร  เปิดรับสมัครออนไลน์  1-30 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้นน้องๆ อย่าลืมสมัครสอบวิชาสามัญกันด้วยนะครับ

8,358 views

รับตรง โควตาบุตรเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ลาดกระบัง 2560

 การให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560

1,509 views

รับตรง เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Economics International Program  จำนวน 150 คน เปิดรับสมัคร 1-29 พฤศจิกายน 2559

1,928 views

รับตรง คณะนิติศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วง 1  จำนวน 120 คน

1,624 views

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 60 รวม 2,950 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)  รวม 2,950 คน  ครุศาสตร์ 6 สาขารวม 300 คน  GPAX 2.75 ขึ้นไปสมัครฟรี !!  เปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2,520 views

ดูด่วนเลย ข้อสอบแบบใหม่ O-NET ภาษาไทย ป.6 อนาคต ม.6 จะทำตาม !!

ต้องบอกว่าน้องๆ ม.6 รุ่นปัจจุบันยังโชคดีไม่โดนข้อสอบแบบ อัตนัย !!  โดยเริ่มทดลองกับ น้อง ป.6 ก่อน แต่แน่นอนในอนาคต O-NET ม.3 ม.6 จะถูกเพิ่มข้อสอบแบบอัตนัยแบบขียนคำตอบแน่นอนจ้า  ( ผู้ปกครองหรือครู ป.6 รีบดูด่วน จะได้เตรียมตัวทัน )

9,061 views

รับตรง ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ และ โครงการ พสวท คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับนักเรียนจาก 28 จังหวัดภาคกลาง โดยให้ทุนเรียนฟรี 4ปี  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 48,000 บาท !! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2559

1,985 views

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน 

2,695 views

รับตรง โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ม.พะเยา 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT  มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 250 คนใน 8 สาขาวิชา

1,522 views

รับตรง ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 จำนวน 2015 คน

หาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 2015 คน

1,266 views

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

ด้วยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา  ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

1,825 views
abac