วันที่ 25 มีนาคม 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สำนักวิทชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน

3,226 views

รับตรง สาขาวิศวกรรมยานยนต์ AUTO-TU ธรรมศาสตร์ 60

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 

2,406 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า พระจอมเกล้าธนบุรี 60

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559

3,550 views

ลาดกระบัง เตรียมเปิด หลักสูตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ ค่าเทอมอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาท!!

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ  ลาดกระบัง เร่งคลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ตั้งเป้าเปิดรับตรงผลิตแพทย์นวัตกรรม ปีละ 40 คน สนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียน

6,611 views

รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2559 

5,005 views

รับตรง 3 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ใน 3 โครงการ- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท - โครงการกระจายแพทยย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน -โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน

7,925 views

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหิดล 2560

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 1-15 สิงหาคม 2559

10,663 views

รับตรง TEP-TEPE, AUTO-TU และสอบชิงทุน TEPE ม.ธรรมศาสตร์ 60

โครงการ TEP-TEPE, AUTO-TU คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตรง และชิงทุน TEPE วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 

4,037 views

เกณฑ์การรับสมัครเข้า กสพท วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2560

เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปีกาศึกษา 2560 ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ควรศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด

6,855 views

รวม รับตรง โควตา 2560 ที่น่าสนใจ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มเปิดรับ สิงหาคม 59 นี้

เรามาย้ำกันอีกครั้งว่ามีโครงการรับตรง ปีการศึกษา 60 กำลังเปิดรับในเดือนสิงหาคม 2559  นี้,  รับตรงทั่วประเทศแม่ฟ้าหลวง , รับตรง แบบพิเศษ จุฬาฯ, รับตรทั่วประเทศ เรียนดี ม.อ. , กสพท , รับตรงชิงทุน siit ธรรมศาสตร์ ,  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ม.เชียงใหม่ 60

49,424 views

ระเบียบการ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2560 เปิดรับจำนวน 3,566คน

การรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาภาคฯ จำนวนทั้งสิ้น 3,566 คน  รวมรับรวมทุกโครงการ จำนวน 6,536 คน รับสมัครสอบข้อเขียน  26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2559

8,564 views

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยวิธีรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560

3,886 views

กสพท 60 : ทันตแพทย์ มศว รับเพิ่มเป็น 50 คน !!

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง เพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 25560 ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ  จำนวนรับ 25 คน เพิ่มเป็น 50 คน 

3,141 views

มาแล้วระเบียการ รับสมัคร GAT/PAT รอบ 1/2560 , รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ ,เนื้อหาข้อสอบ

มาแล้วระเบียการ รับสมัคร GAT/PAT รอบ 1/2560 , รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ ,เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) , กำหนดการ

29,066 views

รับตรง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฎเชียงราย 60

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่เข้าเรียนใน หลักสูตรบัณฑิตแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560

1,666 views

ระเบียบการ โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ พระนครเหนือ 2560 เปิดรับสมัคร 26 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการโควตาเรียนดี/พื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 14 ต.ค. 59

7,907 views

กำหนดการ รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  โควตารับตรง สมัคร 1-30 ก.ย. 59  ใช้คะแนน GAT/PAT

1,874 views

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ 25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ) เป็น 3 ช่วง  แบ่งเป็นคณะจัดสอบ , ใช้คะแนน GAT/PAT และ ใช้คะแนนวิชาสามัญ   รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ จ้า

9,402 views
abac