วันที่ 5 มีนาคม 2558

รับตรง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 25-29 สิงหาคม 57

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

การประกวดโครงการนักอุตสาหกรรมเกษตร ชิงเงินรางวัล และสิทธ์ในการเรียนต่อ ม.เชียงใหม่ !

การประกวดโครงการนักอุตสาหกรรมเกษตร "New Generation of Food Safety Scientist 2014"คุณสมบัติผู้สมัคร : ๑) นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 58

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจําปีการศึกษา 2558

รับตรง ประเภทเรียนดี Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 58

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ในระบบ Residential College  ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ราชบุรี  (ประเภทเรียนดี)

รับตรง โควตารับตรงทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัคร  1- 30 พฤศจิกายน 2557 คณะดังที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  บริหารบัญชี

ระเบียบการ รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 58

ระเบียบการมาแล้ว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ : คณะดังที่เปิดรับเช่น เภสัช พยาบาล นิติศาสตร์ บริหาร บัญชี สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย์

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ม.พะเยา 58

รับตรง มหาวิทยาลัยพะยา ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

Update 20 โครงการ รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  : เปิดรับสมัคร 18-30 กันยายน 

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 58

 ม.ธรรมศาสตร์  รับตรง  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2557

Update รับตรง ม.ขอนแก่น 58 :เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ

ตารางแสดงคณะ สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประจำปี 2558

รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท แพทย์ ทันตะ ม.มหิดล 2558

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท  เปิดรับสมัคร 1-30 ก.ย. สอบ  15 พ.ย. 57

รับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 58

ประกาศ รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม ถึง 11 ตุลาคม 2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 58

การรับสมัครเข้าศึกษา (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 6 ต.ค. 2557 ( ปล สาขาธุรกิจการบินควรรีบสมัครตั้งแต่รอบแรก เพราะเต็มไว )

รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 58 รับสมัคร 18-24 ส.ค นี้

รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 58 รับสมัคร 18-24 ส.ค นี้  / โควตาภาคเหนือ  / โครงการนักเรียนดี  / โครงการ ODOD,CPIRD

รับตรง ทุน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ค่าเล่าเรียนที่ PIM มีอัตราเท่าๆ กับมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป แต่ 97% ของนักศึกษาทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นทุน PIM 89%, ทุนเจียระไนเพชร 7%, ทุนเพชรและทุนอื่นๆ 1% ส่วนอีก 3% ชำระค่าเล่าเรียนเอง

รับตรง 100 ทุนสำรวจโลก e-Listening ม.อัสสัมชัญ ABAC 58

 โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  

‘เด็กซิ่ว’ ประเทศญี่ปุ่น…. เมื่อสอบไม่ติดมหาลัย พวกเขาจะทำอย่างไร !?

เหล่า โรนินเซ ทั้งหลายนี้ ไม่ยอมเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยอันดับรองๆ เพราะคิดว่าจะทำให้หางานในอนาคตได้ยาก และมีรายได้น้อย พวกเขาจึงใช้เวลาในการอ่านหนังสือทบทวนตลอดปี เพื่อหวังจะได้เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีๆให้ได้

ด่วน รับตรง(กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม ม.วลัยลักษณ์ 2557 จำนวน 371 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม ประเภทรับตรง(กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 5 สำนักวิชา 15 หลักสูตร ทั้งสิ้น 371 คน ประกอบด้วย 

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์ 58

คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 

โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต 58

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษา โดยวิธีพิเศษ แก่นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557