image

วิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด และ Nissan ซึ่งจะมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 12 ทุน

image

กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะเป็นวันที่ 1 ก.พ.57 ขยับจากกำหนดเดิมวันที่ 2 ก.พ.57 เพราะตรงกับวันเลือกตั้ง เผยปีนี้มีผู้สมัครรับตรงปีการศึกษา 57 กว่า 2.7 หมื่นคนลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 2 พันคนย้ำเป็นเรื่องปกติ

image

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  : ทุนไสว-สนั่น , ทุนพระสิทธิธาดา , ทุนส่งเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ , ทุนนักกีฬาดีเด่น , ทุนความสามารถพิเศษ

image

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครทุนรับตรง  เพื่อสงเสริม สนับสนุนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศ จำนวน 84 ทุน

image

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 รับสมัคร รับตรงรอบ 2 วันที่ 24 มกราคม - 19 มีนาคม 2557  

image

โครงการ ติวฟรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคถึงวันที่ 30 มกราคม 2557  สำหรับน้องๆ ม.5 และ ปวช 

image

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดให้ทุนการศึกษากว่า 80 ทุน ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป...

image

สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

image
สาขาที่เปิดรับสมัคร  (คน)
Mechanical Engineering           25
Software Engineering               30
Social Science                           25
Geoinformatics                         30
Nursing Science                       10
image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปี 2555ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จ.นครนายก

image

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

image

ม.ขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบตรงแล้วจ้า น้องๆที่ลงสอบไว้ สามารถเข้ามาเชคผลคะแนนได้เลย

image

จากปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม เป็น 27 ธันวาคม 2556  แต่วันประกาศผลสอบสับภาษณ์ จากที่ระเบียบการเก่า  11 กพ 57  ต้องเลื่อนไปไกลถึง 15 พค 57 เลยครับ หลังจากได้รอติดตามข่าวเลื่อนรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ กันได้เลย T__T

image

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึง 27 มกราคม 2557

image

ทุน 77 จังหวัด
ทุนโรงเรียนเครือข่าย
ทุนหอพัก

image

เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสถาบันเทคโนโลยีทั่วประเทศ ระดับ - ป.วช. - ปริญญาตรี 4 ปี 

image

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัคร 02 ธันวาคม 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2557

image

การรับนักศึกษาโควตาพื้นที่มจพ.วิทยาเขตระยองรับสมัครวันที่ 7 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

image

รับตรง โครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีการศึกษา 2557  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวน 6 คน รับสมัคร 20-31 ม.ค. 2557

image

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 14 มีนาคม 2557