วันที่ 4 ธันวาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 59 รอบที่ 2 ปิดรับ 25 มี.ค. นี้

 “วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับภาคบังคับต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี , มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของคณะอาจารย์ที่นี่เทียบเท่ากับสถาบันดังได้เลย !!

2,326 views

ขยายเวลารับสมัคร วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะดำเนินการจัดสอบ หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559   

1,009 views

รับตรง ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 59 รอบสุดท้าย จำนวน 1,815 คน

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาศทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  เปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2559 ถึง 7 มิถุนายน 2559

1,789 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน

รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 จำนวน 2,474 คน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ 30 คน, สาธารณสุข 45 คน, วิศวะ 50 , บัญชี 100 , นิติ 100 , ภาษาเกาหลี 30 ,ภาษาอังกฤษ  14

2,378 views

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เปิดรับ 1-20 เมษา นี้

คณะมัณฑนศิลป์ มีกำหนดจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือก 1-20 เมษายน 2559

1,802 views

รับตรง นักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559

การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559

784 views

รับตรง สาขาวิศวกรรมยายนต์ ม.ธรรมศาสตร์ 59 ปิดรับ 21 มี.ค. 59

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและพัทยา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 มี.ค. 59

1,440 views

รับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 59

โครงการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ประจําปีการศึกษา 2559 (ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559

2,808 views

รับตรง โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 59

รับตรง โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 59 เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 2559

1,621 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ 59 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2559

1,751 views

อยากเป็นนักบิน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร !? ประสบการณ์การสอบนักบินจากรุ่นพี่ !!

ช่วงนี้ได้อ่านข่าวนกแอร์ขาดแคลนนักบินอย่างหนัก เสนอเงินเดือนนักบิน 4.4 แสนต่อเดือน !!โอ๋ผมนี่อยากไปสมัครเป็นนักบินเลย   วันนี้เลยขอนำข้อมูลคุณสมบัติการสมัครบินมาฝากน้องๆ พร้อมประสบการณ์การสอบนักบินจากรุ่นพี่มาฝาก

2,296 views

รับตรง 2 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 59

รับสมัครโควตา (รอบที่ 2/2559)  วิทยาลัยนานาชาติ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2,633 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 

2,853 views

ด่วนรับตรง มหาวิทยาลัยดัง ปิดรับสมัครภายใน 20 มีนาคม 59 นี้

โครงรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ที่กำลังปิดรับสมัครในสัปดาห์นี้  หรือวันที่ 20 มีนาคม 2559 จ้า  รับตรง อุบลราชธานี ทั่วประเทศ+ รับตรงคณะเภสัช , รับตรง ผ่านเคลียริงเฮาส์ พระจอมเกล้าธนบุรี , ทุน วิศวะ เกษตรศรีราชา  ,รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มช สำหรับน้องๆ ปี60

4,421 views

ตอบข้อสงสัย ทำไมคนเก่งสอบไม่ติด แต่ดาราสอบติด รับตรง มศว !!

ทวิตเตอร์@CosciSWU จากกระแสดาราสอบติด มศว .. อ.ปรัชญา เปี่ยมการุณ รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเลยขอชี้แจงเพิ่มเติม :) #ทีมมศว 

11,778 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบทดแทนผู้สละสิทธ์ ครั้งที่ 1 ปี 59

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบทดแทนผู้สละสิทธ์ ครั้งที่ 1 ปี 59  มีเปิดรับสมัครแค่บางคณะ-บางสาขานะครับ  วิทยาเขตบางพระ มีคณะสัตวแพทย์ด้วย

2,871 views

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2559 รอบที่ 2

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2559  เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559

2,506 views

รับตรง IUP วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

รับตรง IUP วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 เปิดรับสมัคร แบบ Walk-in ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

1,886 views

รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2 ธรรมศาสตร์ 59

สาขาวิชาอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ โดยการคัดเลือกรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง จำนวน 30 คน  เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 21 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน 2559

1,275 views

รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 59

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยากร ประจำปีการศึกษา 2559

1,581 views