วันที่ 23 ตุลาคม 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

สำรวจค่าสมัครสอบ รับตรง โควตา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 59 !! ราคาสูงสุด 3,500 บาท !

รวบรวมค่าสมัคร รับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รวมจำนวน 262 โครงการรับตรง  แพงที่สุด 3500 บาท !! ถูกสุดก็ฟรีแหะ ๆ ๆ

1,350 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59 รอบที่ 2 เปิดรับถึง 12 ก.พ.นี้

การสมัครรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2  (หลักสูตรนานาชาติ: เรียนด้วยภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) วันที่เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559
3,569 views

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2559 

2,436 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครในหลักสูตร- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

1,971 views

รับตรง สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 59 รอบที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรงโดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ รอบ 2

1,773 views

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 1,175 คน ม.อุบลราชธานี 59

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,175 คน เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 59 นี้

2,722 views

รับตรง รอบสอบตรง ม.ราชภัฏลำปาง ปี 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประเภาทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่เปิดรับเช่น  ครู 5 ปี 405  คน , วิศวะ , บริหาร ,มนุษยศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ 

4,845 views

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59 ปิดรับ 31 ม.ค. นี้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้คะแนน GAT/PAT

2,319 views

รับตรง หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 59

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการพิเศษ รุ่นที่ 8 ประจำปีการอบรม 2559 จำนวน 120 คน

5,477 views

รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. ถึง 22 มี.ค 59

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบรับตรงเปิดรับสมัคร 21 มกราคม ถึง 22 มีนาคม 2559

2,409 views

รับตรง ทั่วประเทศ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี) ม.อุบลราชธานี 59

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต(ภบ. 6 ปี)  เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2559

3,442 views

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง 59 รอบ 2

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ โดยวิธีพิเศษ ภาตใต้โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

1,739 views

รับตรง โครงการต้นศิลป์ ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 59

คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 จำนวน 30 คน 

1,414 views

รับตรง หลักสูตร GLOBAL STUDIES AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ม.ธรรมศาสตร์ 59

หลักสูตรป.ตรี นานาชาติ "Global Studies and Social Entrerpeneurship" ที่จะบ่มเพาะนักธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถบริหารและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมผ่านการเรียนแบบบูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

1,903 views

รับตรง ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 59

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

2,964 views

ร้อนแรง สรุปยอดรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 ยอดใบสมัครรวมทุกคณะ1.6 แสนใบ !!! 10 คณะที่มีการแข่งขันสูงสุด

ร้อนแรง สรุปยอดรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59  ยอดใบสมัครรวมทุกคณะเฉียด 1.6 แสนใบ !!! - คณะดังมากันหมดเลย  เอกภาษาอังกฤษ  ยอดผู้สมัคร 6238 ใบ ตามมาด้วย สัตวแพทย์ 5594 ใบตามาติดๆ บัญชี 5098 ใบ   คณะที่มีการแข่งขันสูงสุดคือ รัฐศาสตร์ ตปท 1 ต่อ 760 

5,122 views

รับตรง โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ม.พะเยา 59

มหาวิทยาลัยพะยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาในหลักสูตร รศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวน 20 คน 

975 views

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฎศิลป์และกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 19 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559

1,744 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 59

   ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  สาขา :  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดล้อม /วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  เปิดรับสมัคร 18 มกราคม ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

2,308 views

รับตรง ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับผู้ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

1,209 views
abac