วันที่ 28 เมษายน 2558

รับตรง ทุน วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า(Science Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 58

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า(Science Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทุนการศึกษา

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  ประเภทโควตา เปิดรับสมัคร ถึง 30 ตุลาคม 2557

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา 2558

 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดบปริญญาตรี
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รับตรง โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 147 คน (15 คณะ) การสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 

รับตรงทั่วประเทศ GAT/PATและวิชาสามัญ 7 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 58

เป็นโครงการที่เปิดรับตรงทั่วประเทศนะครับ : คณะที่เปิดเช่น เภสัช พยาบาล บริหาร วิศวะ  แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ มนุษยศาสตร์

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศและโควตาพื้นที่ ม.มหิดล 2558

ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 1-10 ตุลาคม นี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

Update 13 ต.ค. รับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) : กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค

รับตรง 4 โครงการ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 เปิดรับสมัครแล้ว

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 ประกาศรายละเอียดกำหนดการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2557

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม นี้ !! รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ 

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2557

รับตรง โครงการพสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2558

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรง มหาวิทยาลัยชินวัตร หลักสูตรไทยและนานาชาติ มีทุน 25-100%

SIU ได้รับการประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 2  ของมหาวิทยาลัยเอกชนเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ ของประเทศ โดย สมศ.* หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-100% ตามผลการเรียน ค่าเทอมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกสาขา  เกรด 3.5 ขึ้นไป รับทุน 100%

รับตรง ทุน โอลิปิกวิชาการ และ ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.สงขลานครินทร์ 58

รับตรง ทุน  นักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ศึกษา และผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เ

รับตรง ทุน โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สงขลานครินทร์ 58

 
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
ตามโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง 4 โครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 58 เปิดรับ 1 ตุลาคม นี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 4 โครงการร  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 28 พฤศจกายน 2557

รับตรง "ทุนรัตนมงคล" เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.หอการค้า 58

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล"   เปิดรับสมัคร ถึง 20 ตุลาคม 2557

รับตรง โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58

มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 

Get Adobe Flash player