วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

รับตรง ทุน โควตา โควตาพิเศษ ทั่วประเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2558   รอบที่ 3  เปิดรับวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557

รับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๕ มกราคม ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รับตรง ทุน 3 โครงการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558

โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง” ทุน 50% จํานวน 38 ทุน 
โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ทุน 100% 30 ทุน
โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์” จํานวน 4 ทุน

รับตรง ทุน สอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)

โค้งสุดท้าย 4 โครงการรับตรง ม.พะเยา 58 รับสมัครถึง 20 พ.ย.

โครงการโควตาแหล่งฝึก (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) /โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 /โควตาทั่วประเทศ 

โค้งสุดท้าย โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 58 ปิดรับสมัคร 20 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้จัดสรรจำนวนรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ

รับตรง สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์ 58

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบการ รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2558 มาแล้วจ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 57 – 15 มี.ค. 58

รับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 58

- สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 20 คน
- สาขาวิชาจีนศึกษา 20 คน
- สาขาวิชาไทยศึกษา 20 คน
- สาขาวิชาวิเทศศึกษา (เอกเกาหลีและเอกวิเทศธุรกิจเกาหลี) 20 คน

รับตรง โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 58

คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัดที่มีความถนัดทางภาษาไทย และประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาไทยให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558

รับตรง ทุน 100% สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 58

ผมได้เข้าไปเข้าพูดคุยกับคณะบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม  โดยน้องๆนักศึกษาถ้าได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับทุน 100% ทุกคนนะครับ โดยจบมาจะได้รับเข้าทำงานใช้ทุนที่ CPF ทันทีครับ

โค้งสุดท้าย รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 58 ปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ  เปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 พฤศจิกายน 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (รับตรง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

มาแล้ว รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่ 1 ปี 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 [ รอบที่ 1 ] สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2557 

รับตรง สาขาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  สาขาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มีนาคม 2558

รับตรง โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น หนองคาย 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดังนั้นวิทยาเขตหนองคาย ดําเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

มาแล้ว เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558

มาแล้ว เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 
โดยรวมยังคงเหมือนปีการศึกษาก่อนเลยครับ
วิชาเลขยังคงเป็นวิชาเดียวที่มีแบบเต็มคำตอบ
วิชาชีวะ ยังคงเป็น ข้อสอบ 100 ข้อ กับเวลา 90 นาที !?