วันที่ 29 กันยายน 2559

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรงและรับตรงมีทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่ 2 ปี 59

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง  และ ประเภททุนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2558 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

4,355 views

Update รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

 Update 29 ธ.ค.58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ // 25 ธ.ค.58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร รับตรง หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม

2,858 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 59

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2559

3,600 views

ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 : สถิติคะแนนสูง-ต่ำการคัดเลือกปี 2558

คะแนนสูงต่ำจากการคัดเลือกในปีการศึกษาที่ผ่านมามีไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครควรเลือกสาขาที่เหมาะสมสำหรับตนเอง โดยคำนึงถึงความชอบและความถนัดเป็นหลัก

3,324 views

รับตรง โครงการวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รับตรง  โครงการวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 100 คน  เปิดรับสมัคร 21 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59

1,600 views

กำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 59 เปิดรับสมัคร 4 ม.ค. 59

 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร  4 มกราคม ถึง 17 เมษายน 59

58,226 views

รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ม.อุบลราชธานี 59

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

2,303 views

รับตรง ชิงทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร Creative and Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 59

การสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Creative and Digital Economy ในระดับป.ตรี, ป.ตรีต่อเนื่องป.โท  และระดับปริญญาโท   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3,303 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559  รับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

3,907 views

รับตรง&ทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT รอบที่ 2 มหิดล 59

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

2,452 views

ด่วน รับตรง สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ ปิดรับ 6 ม.ค.59 นี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง

1,182 views

รับตรง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2559

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 57 คน  โควตา 4 จังหวัดชายแดนใต้ 3 คน

5,647 views

อย่าลืมเชค !! สถานะสมัครสอบ รับตรง มหิดล 59

ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะสมัครสมบูรณ์ หากไม่พบรายชื่อ ติดต่อ 02-849-4596 ภายในวันที่ 25 ธ.ค.58 

2,451 views

ประกาศผล คะแนนสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 59 แล้วจ้า

ประกาศผล คะแนนสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 59  สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนน ได้วันที่ 21-25 มกราคม 2559  ตรวจสอบคะแนน ณ ม.ขอนแก่น 4-8 กุมภาพันธ์ 59

44,504 views

รับตรง วิศวกรรมเครื่องกล และ ธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร รอบที่ 2

รับตรง บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ รอบที่ 2   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม   เปิดรับสมัคร 14 ธันวาคม 2558 – 29 มกราคม 2559

2,897 views

รับตรงทั่วประเทศ กายภาพบำบัดบัณฑิต จำนวน 30 คน แม่ฟ้าหลวง 59

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต  จำนวน 30 คน เปิดรับสมัคร  1-22 มกราคม 2559 

2,719 views

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ขอนแก่น 59 รอบที่ 2 เปิดถึง 22 ธ.ค. นี้

ม.ขอนแก่น รับตรง โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD จำนวน 22 คน  และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD จำนวน 23 คน รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 17-22 ธันวาคม 2558

1,972 views

รับตรง โควตาจังหวัดใกล้เคียง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 59 เปิดรับสมัคร 1-22 ธันวาคม นี้

โควตาจังหวัดใกล้เคียง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59  เปิดรับสมัคร 1-22 ธันวาคม 2558  จังหวัด นครปฐม ,นนทบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี

1,250 views

รับตรง โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 59

รับตรง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร รอบที่ 1  วันที่ 2 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2559

2,227 views

รับตรงทั่วประเทศ โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 59

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2,154 views
abac