วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

เด็ก 60 เตรียมพร้อม : สรุปเกณฑ์คัดเลือกรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ KU Admissions

น้องปี 60 กำลังจะเตรียมตัวสอบ วันนี้ขอแนะนำรับตรงโครงการหลักของ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นโครงการรับตรงที่น้องทั่วประเทศสมัครได้  เด็กซิ่วก็สมัครได้ทุกคณะด้วย จำนวนที่รับมากถึง 3,100 ที่นั่ง มาดูเกณฑ์คัดเลือกและเกรดขั้นต่ำของแต่ละคณะกันเลยจ้าจะได้เตรียมตัวถูก !!

52,136 views

รับตรง โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ยกเว้นค่าสมัครสอบ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 

1,878 views

ปฎิทิน รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2560

ปฎิทินดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครสอบ  11-16 สิงหาคม 2559
สอบข้อเขียน  26-27 พฤศจิกายน 2559

43,780 views

รับตรง คณะแพทยศาสตร์และทันตะแพทย์ โครงการ MDX,MDO2,CPIRD,ODOD, DTX ม.ขอนแก่น 60

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) 

10,992 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 59-60

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2559 ถึง 12  กรกฎาคม 2559

3,504 views

เด็ก 60 เตรียมพร้อม : สรุปเกณฑ์คัดเลือก จุฬาฯ รับตรง แบบปกติ

จุฬาฯ โครงการรับตรง แบบปกติ จะใช้เกณฑ์คัดเลือก GAT/PAT และวิชาสามัญ แต่ละคณะจะกำหนดเกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกัน  GPAX ขั้นต่ำก็ด้วย  เรามาดูเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละคณะกันนะครับว่าใช้เกณฑ์อะไรกันบ้างจะได้วางแผนเตรียมอ่านหนังสือได้ตรงกับที่ต้องใช้คัดเลือก

79,643 views

รับตรง รอบหลังแอดฯ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2559

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รับตรง  วัดความรู้ และสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สาขาวิชากายภาพบำบัด 40 คน สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  40 คน

1,424 views

รับตรง ทุนเต็มจำนวน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 60

การรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

10,809 views

ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ) นี้มีคณะแพทย์ศาสตร์ เปิดรับแต่จะเป็นโครงการ โอลิมปิก และ กลุ่มเรียนดีภาษาอังกฤษ เข้าดูระเบียบการปีก่อน 

7,429 views

Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โครงรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษคระทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559

818 views

เตรียมตัวให้พร้อม สอบตรง ธรรมศาสตร์ TUSTAR รอบเช้าผู้สมัครกล่าว 20,000 คน !!!

เนื่องจากมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้ามีผู้เข้าสอบจำนวน 20,602 คน และช่วงบ่ายจำนวน 7,177 คน จึงขอให้ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย  

3,009 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 59

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 

1,951 views

รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 2559 เกือบ 2,000 คน !!

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รอบหลัง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559   รับประมาณ 2000 คนจากทุกคณะ เช่น พยาบาล แพทย์แผนไทย วิศวะ บริหาร วิทยศาสตร์ มนุษย์  เปิดรับสมัคร  ถึง 4 กรกฎาคม นี้จ้า

4,976 views

เด็ก 60 เตรียมตัวให้พร้อม คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับตรงผ่าน กสพท. !!!

กสพท ปี 2560  คณะเภสัชศาสตร์ ของหลายๆ มหาวิทยาลัยน่าจะเข้าร่วมด้วยจ้า  ข้อมูลตอนนี้ เภสัช มหิดล รับผ่านกสพท 35 คน เภสัช อุบลราชธานี รับผ่านกสพท 10 คน  รอประกาศจาก กสพท.อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

13,411 views

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59 เปิดรับสมัครถึง 6 ก.ค. นี้

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) ภาคเรียน 1/2559 เปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม 2559

3,958 views

ด่วน โครงทุนอุดมศึกษาพัฒนาภาคใต้ 1,615 ที่นั่ง สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน

สกอ.เปิดรับสมัครทุนใต้ ระยะที่ 3 ปี 59 จำนวน 1,615 ที่นั่ง กลุ่ม1สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ย้ำสมัครด้วยตนเอง 24 - 26 มิ.ย นี้ ที่ม.อ.ปัตตานี  ได้รับเงินอุดหนุน 40,000 บาทต่อปี สถาบันที่เปิดรับเช่น เกษตรศาสตร์,เชียงใหม่,มหิดล,บางมด, พระนครเหนือ

1,164 views

รับตรง มีทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงการ ม.ศิลปากร 60

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

14,557 views

#Dek60 เด็ก 60 เราต้องสอบ วิชาสามัญ 9วิชา ...วิชาอะไรบ้าง !! มาดูกัน

คะแนนจากวิชาสามัญ 9 วิชาเราจะนำไปใช้ยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศจ้า  โดยโครงการรับตรง ที่น้องๆทั่วประเทศสมัครได้ เช่น จุฬา มหิดล มศว บูรพา  เกษตรศาสตร์  แล้วต้องสมัครสอบวิชาอะไรบ้างนะ !!?

19,075 views

ม.ศรีปทุม สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ รับนักศึกษาใหม่ SPU ป.ตรี'59 ลงทะเบียนวันนี้ถึง 30 มิ.ย.59 รับทุน 6,000 บาท

SPU : สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ รับนักศึกษาใหม่ SPU ป.ตรี'59 ลงทะเบียนวันนี้ถึง 30 มิ.ย.59 รับทุน 6,000 บาท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม'59 ลงทะเบียนภายในวันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2559

700 views
abac