วันที่ 4 กันยายน 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 58

ด้วยโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร  8-31  มกราคม 2558
7,073 views

ย้อนรอย 12 คณะ-สาขายอดนิยม รับตรง มศว 2557

รับตรง มศว 2558 ใครจะเลือกคณะเหล่านี้ ก็สู้ๆ นะครับ เพราะมีเพื่่อนที่อยากเรียน คณะเดียวกับเราเยอะมาก ++

11,762 views

รับตรงรอบที่ 2 และ โควตาเกรดเฉลี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 [ รอบที่ 2 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

12,367 views

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 58 ปิดรับ 15 ม.ค.นี้

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
12,560 views

ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 58

ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
 
2,795 views

รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 58 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558

4,391 views

สอบตรง คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร 58 เปิดรับสมัคร 5-31 ม.ค. นี้

สอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการสอบตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5-31 มกราคม 2558

2,897 views

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 58 เปิดรับสมัคร 7-20 ม.ค. นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 7 – 20 มกราคม 2558

6,618 views

สมัครเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา โควตา ม.ขอนแก่น 6 - 13 ม.ค 58

บสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) ปีการศึกษา 2558 สมัครเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา  ระหว่างวันที่ 6 - 13 มกราคม 2558

10,728 views

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 58

เปิดรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา ปีการศึกษา 58 รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

23,681 views

รับตรง เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 58

โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

16,642 views

ไม่ต้องรีบสมัครรับตรง มศว แนะนำให้รอ !!??

แม้ มศวจะเปิดรับสมัครแล้ว แต่ผมคิดว่าน้องๆ แค่ศึกษาหาข้อมูลไว้ก็พอครับ ยังไม่ต้องรีบร้อนสมัครและชำระเงินค่าสมัคร เพราะถ้าเราต้องการเปลี่ยนคณะเราต้องสมัครใหม่และชำระเงิน ถึง 600 บาทต่อ 1 ครั้ง เหตุผลที่ควรรอ มีดังนี้ ...........

12,933 views

ด่วน มหาวิทยาลัยชินวัตร รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 58

ด่วน มหาวิทยาลัยชินวัตร รับตรงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.สอบความถนัดทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ 
4,713 views

รับตรง สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58
เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 58

2,871 views

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1ปี) ม.มหิดล 58

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1ปี) 
คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิพดล ประจำปีการศึกษา 2558 

8,778 views

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 58 ปิดรับสมัคร16 ม.ค. นี้

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ม.ค. 58 
3,204 views

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา 58

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 260 คน เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558

6,264 views

รับตรง ความสามารถพิเศษทางดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีและศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัคร 29 ธันวาคม 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558

2,204 views

รับตรง 9 คณะ-สาขา หลักสูตรนานาชาติ จุฬาอินเตอร์ 58

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

16,140 views

รับตรง ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558 เปิดรับ 5 ม.ค. นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 

15,914 views