วันที่ 10 ตุลาคม 2558

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง ทุน โครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2558

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 

5,245 views

โควตาพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558

โควตาบุตรเกษตรกรและ โครงการรับนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการ วมว.) เปิดรับสมัคร 21-30 มีนาคม 2558

8,981 views

รับตรง ทุน มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน 58

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน  โดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นเกณฑ์คัดเลือก  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึงเดือน มิถุนายน 2558

4,393 views

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

รับตรงโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2558

8,499 views

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล 2558

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรทันตยแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

10,415 views

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 58

     ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2,219 views

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 58 รอบที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2    เปิดรับสมัคร 5-13 กุมภาพันธ์ 2558

4,658 views

Update มศว 58 ยอดสมัครรับตรง 38,285 คน / 10 อันดับยอดสมัครสูงสุด,น้อยที่สุด

อัปเดตผู้สมัครและชำระเงิน รับตรง มศว 2558 เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 นี้จ้า โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 58

17,160 views

รับตรง โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำวน 353 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
 

6,231 views

แชร์+แนะแนว O-NET ปีการการศึกษา 2557 ชิงเงินรางวัลจ้า

เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ O-NET ให้กับน้องๆรุ่นถัดไป เลยอยากให้ช่วยกันเล่าประสบการณ์  ว่าข้อสอบออกแบบไหนแนวไหนบาง ทำข้อสอบได้ไหม ของรางวัลคือเงินรางวัล ......... จ้า 

3,313 views

โค้งสุดท้าย รับตรง 100 ทุนสำรวจโลก e-Listening ม.อัสสัมชัญ ABAC 58 ปิดรับ 16 ก.พ.นี้

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

3,317 views

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มศว 2558

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 / เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ/สาขา หรือสถาบันอย่าลืมเรื่องค่าเทอมด้วยนะครับ

6,451 views

รับตรง กรมยุทธศึกษาทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปิดรับสมัคร 9 ก.พ. นี้

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2558

3,087 views

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ม.ธรรมศาสตร์ 58

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567 โดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  จำนวน 25 คน เปิดรับสมัคร 16 ก.พ. นี้

16,011 views

กำหนดรับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 58 รับสมัคร 1-30 เมษา

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2558

11,283 views

มาดูยอดคนสมัคร รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 2557 / ผลกระทบจากการแยกรับ 1 อันดับ/สาขา

ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่า รับตรง จุฬาฯ 57 คนสมัครน้อยๆมากๆ  อย่างคณะวิทย์นี่โดนเลือกได้แค่ 1 อันดับ บางสาขามีคนเลือกไม่ถึง 5 คน  โดยปี 57 นั้นมีคณะที่แยกตัวมารับเลือกได้เพียง 1 อันดับ/สาขา คือ วิศวะ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

10,784 views

รับตรง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ KITMAN ม.เกษตรศาสตร์ 58

รับตรง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ KITMAN ม.เกษตรศาสตร์ 58เปิดรับสมัคร 2-27 กุมภาพันธ์ 2558

3,542 views

รับตรง โครงการเพชรในตม มศว ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2558 
โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

6,921 views

มาแล้ว โปรแกรมคำนวนคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2558

รอคอยมาแสนนานในที่สุดก็ออกมาให้ได้ใช้แล้วครับ ที่ผมอยากดูไม่ใช่แค่การคำนวณคะแนน แต่จะมียอดตัวเลขผู้สมัครในแต่ละสาขา ย้อนหลังมาให้ด้วย

71,597 views