วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง รอบที่ 1 ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560  โครงการรับตรงทั่้วประเทศ 50 คน โครงการนักเรียนภาคตะวันออก 10 คน,  โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ 25 คน, เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม เป็นต้นไป

9,935 views

เกณฑ์คัดเลือก โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  เปิดรับสมัครในเดือน กุมภาพันธ์ 2560  แต่น้องๆ เข้ามาดูเกณฑ์คัดเลือกแล้วสมัคร วิชาสามัญตามวิชาที่คณะกำหนดด้วยนะ

2,068 views

รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 60 พร้อมเปิดรับสมัคร 5-24 ต.ค. นี้

รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ  , Test Blueprint  เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้ ข้อสอบทุกวิชาเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ พร้อมเปิดรับสมัคร 5-24 ตุลาคม 2559

15,388 views

รับตรง ทุน สอวน. ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 18 พฤศจิกายน 2559

1,585 views

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 60 จำนวน 4,407 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  จำนวน 4,407 ที่นั่ง

4,593 views

มาแล้ว ระเบียบการ โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60 รวม 1,576 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,576 คน

13,250 views

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี พระจอมเกล้าธนบุรี 60 จำนวน 522 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 522คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

6,886 views

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 จำนวน 4,330 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง สอบคัดเลือก รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 รวม  4,330 คน

3,418 views

รวม รับตรง โควตา 2560 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปิดรับ ตุลาคม59 นี้

ย้ำกันอีกครั้ง โครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 40 โครงการ ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนตุลาคม 59 นี้จ้า  เช่น   รับตรง เภสัชศิลปากร, แพทย์ นราธิวาส, ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่ , 28 จังหวัด ศิลปากร ,แพทย์ ธรรมศาสตร์

46,357 views

รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก , โควตาบุตรของบุคลากร , ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก  , โควตาบุตรของบุคลากร , ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา   เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2560

3,102 views

รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 - 31 ม.ค.60 บุคคลพลเรือน เป็นชายโสด (ไม่รับสมัครผู้หญิง) อายุ 18-20 ปี

3,284 views

รับตรง การโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ (สองปริญญา) วาแตล – ศิลปากร 2560

Vatel International Business School จับมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) โดยตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี 

2,978 views

กลุ่มราชภัฏมีมติร่วมเคลียริ่งเฮาส์ แต่ขอแยกโควตาสอบรับเด็กในพื้นที่

มรภ.ทั้ง 38 แห่ง มีมติร่วมกันว่าจะรับนักศึกษาเข้าเรียนดังนี้ 1. จะเข้าร่วมกับระบบเคลียริ่งเฮาส์ของ ที่ประชุมอธิการบดีบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.) 2.รับนักศึกษาโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอ ไม่มีการสอบ และให้โควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก ใช้ข้อสอบเดียวกันสอบพร้อมกัน

2,734 views

รับตรง ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

2,286 views

รับตรง โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2560

รับตรง โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2560  เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม นี้

1,236 views

เตรียมพร้อม ระบบรับตรงพยาบาลรามา ม.มหิดล 60

รับตรง พยาบาลรามา ม.มหิดล ปี 2560 คุณสมบัติ + กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต + เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.75  โครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ   เป็โครงการรับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนน วิชาสามัญ 7 วิชา

7,057 views

รับตรง โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 60 เปิดรับถึง 15 ต.ค. นี้

 มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 คณะ ขยายเวลา ถึง 15 ตุลาคม 2559

4,524 views

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 2560

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวิทราธิราช จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน เปิดรับสมัคร 28 กันยายน  นี้

6,967 views

รับตรง โครงการ พสวท. ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2559

1,700 views

รับตรง ทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง รอบ 2 จำนวน 1,215 คน เปิดรับ 1 ตุลา นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบรับตรง รอบที่ 2  จำนวน 1,215 คน เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

4,007 views
abac