ข่าวรับตรง

มาแล้ว ระเบียบการ รับตรง รอบ 2 แบบโควตาที่มีการสอบ 7 โครงการ จุฬาลงกรณ์ฯ 61

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)   ตอนนี้มีระเบียบการออกมาแล้ว รวม 7 โครงการ เช่น โครงการแพทย์ชนบท, คณะอักษรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ 4 จังหวัดภาคใต้, สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

Read More

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น 2561

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที่เปิดรับได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการบิน 15 คน/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 30 คน / นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน 32 คน /เทคโนโลยีอากาศยาน 40 คน ปล. น้องสามารถสอบติดรับตรงของ TCAS และยังสามารถสอบติด รับตรงของสถาบันการบินพลเรือน ได้พร้อมกัน

Read More

โค้งสุดท้าย รับตรง รอบ Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2561 ปิดรับ 20 ต.ค. นี้

โค้งสุดท้ายรับตรง ม.ธรรรศาสตร์ รอบ 1/1  ปิดรับสมัคร 20 ตุลาคม นี้จ้า โครงการรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 / โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา / โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก/ 

Read More

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ Portfolio ม.มหาสารคาม 61 วันที่ 16 ต.ค. ถึง 16 พ.ย. นี้

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 7 โครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIOเปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2560

Read More

Update รับตรง รอบที่ 1การรับด้วย Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2561

Update ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาตาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ การรับด้วย Portfolio สาขา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ พยาบาลศาสตร์ ปิดรับ 19 ตุลาคม นี้ แพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับ 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

Read More

เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รอบ 3 ม.ขอนแก่น 61 รวม 1,348 คน

น้องที่สนใจสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องรีบดู เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 1073 คน ภาคพิเศษ 275 คน รวม 1348 คน จ้า รีบดูนะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องเตรียมตัวสอบวิชาอะไรบ้าง

Read More

รับตรง ทุน ทุน BU Creative ม.กรุงเทพ 2561 จำนวน 50 ทุน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 ทุน ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2560 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

จัดเต็ม รับตรง โครงการทุนประกายเพชร ม.กรุงเทพ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร +ค่าใช้จ่าย 6500 ต่อเดือน !!

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการทุนประกายเพชร จำนวน 10 ทุน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้ 6500 บาทต่อเดือน !! สมัครด่วนเปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม ถึง  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More

สอบตรงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะพยาบาล การบิน เภสัช สาธารณสุข 11 พ.ย.60  

สอบตรงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะพยาบาล การบิน เภสัช สาธารณสุข 11 พ.ย.60  หลักสูตรดี มีคุณภาพ สาขาขาดแคลน จบมารายได้ดี มีงานทำแน่นอน อาจารย์เก่งมีชื่อเสียง       

Read More

สมัครด่วน รับตรง รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยดัง ปิดรับสมัคร ภายใน 12 ตุลาคม 61

สมัครด่วน รับตรง รอบ Portfolio ปิดรับสมัคร ภายใน 15 ตุลาคม 61 สัปดาห์นี้มีโครงการรับตรงรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยดังที่จะปิดรับสมัคร เช่น จุฬา ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร สงขลานครินทร์

Read More

รับตรง รอบ Portfolio คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 61

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio)  ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2560

Read More

ม.3 ถูกรุ่นพี่แกล้งขังในห้อง ฉีดยาฆ่าแมลง-จุดไฟเผา ผอ.แจง แค่เด็กเล่นกัน !!

เมื่อน้องเอิร์ธเข้าไปในช่องเก็บหนังสือ เด็กคนหนี่งก็ได้เดินมาปิดประตูแล้วเอากุญแจคล้องไว้เพื่อไม่ให้เปิดออกได้ จากนั้นก็ได้ยินเสียงเพื่อนอีกคนตะโกนบอกให้ไปเอากระป๋องยาฆ่าแมลงมา และได้ฉีดยาฆ่าแมลงเข้ามาให้ช่องเก็บของ ทำให้หายใจไม่ออก น้องเอิร์ธจึงตะโกนบอกให้หยุดฉีด หายใจไม่ออก แต่เพื่อนไม่ยอมหยุด กลับฉีดเข้ามามากกว่าเดิม พร้อมทั้งได้ยินเสียงจุดไฟและมีเปลวไฟพุ่งเข้ามาตามช่องประตูห้องเก็บของทำให้ถูกไฟไหม้ตามร่างกาย

Read More

รับตรง รอบ Portfolio พยาบาลศาสตรบัณฑิต สภากาชาดไทย 2561

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2560

Read More

รับตรง MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรง 2-24 ตุลาคม 60

รับตรง MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม 2560

Read More

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ม.มหิดล 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2560

Read More

ระเบียบการ รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ 61

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 105 คน

Read More

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง รอบที่ 1 ม.อุบลราชธานี 2561

ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ตุลาคม 2560 โควตาพื้นที่ ขยายเวลารับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2560

Read More

ผบ.โรงเรียนทหารสหรัฐฯ เดือด หลังมีนักเรียนเขียนเหยียดคนดำว่า “กลับบ้านไปซะ ไอ้มืด!!”

ที่โรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร เขียนข้อความเอาไว้บนกระดานข้อความของนักเรียนเตรียมทหารผิวสี 5 คนว่า “กลับบ้านไปซะ ไอ้มืด“ ผบ.จึงเรียกประชุมนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมบอกว่า “ใครที่ปฏิบัติต่อคนอื่นที่มีเชื้อชาติหรือสีผิวต่างกันอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพไม่ได้ ก็ไสหัวออกไป!!” 

Read More

รับตรง รอบ 1/1 Portfolio โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ ระบบ Portfolio รอบที่ 1/1 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Read More

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

Read More