image

คณบดี ดุริยางค์ฯ ชี้บัณฑิตจบดนตรีว่างงานเพียบ เป็นทั้งไทยและเทศ เหตุมีตลาดรองรับจำกัดแนะบัณฑิตรุ่นใหม่ที่อยากมีงานทำอย่าปิดกั้นตนเอง และต้องมีความสามารถหลากหลาย ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญดนตรี ฝากรัฐหนุนตั้งวงดุริยางคศิลป์ตามท้องถิ่นทุกภาค

image

ผมนำข้อมูลมาจากนิยสาร forb จากบทความ The Best- And Worst-Paying Jobs In America ได้ลงบทความเดือนพฤษภาคมปี 2012 โดยอาชีพที่มีรายได้สูงสุดติดอันดับ Top 10  เป็นอาชีพแพทย์ 9 อาชีพ !!  

image

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับ
ไม่ได้ต้องการจะแบ่งแยกหรือเรียกร้องอะไร
เป็นแค่การนำข้อมูลมาเสนอให้ทราบเท่านั้น
เรามาเริ่มชี้ชัดๆ กันไปเลยดีกว่า
 

image

สมาร์ทมันนี่ วอลล์สตรีทเจอร์นัลล์ออกมาเปิดเผยผลสำรวจ 5 อาชีพที่ความเสี่ยงที่น่ากลัวว่าน่าจะตกงาน หรือให้ออกจากงานมากที่สุด รู้แล้วใจสั่นเลยหละ ฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมซะก่อนจะสาย

image

ข้อคิดเหล่านี้ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นประโยชน์มากสำหรับการดำเนินชีวิตของนักธุรกิจ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนทั่วไป เพราะสิ่งที่เขาพูดหลายข้อก็คล้ายกับสิ่งที่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือครูบาอาจารย์ ของเราเคยสั่งสอนกันต่อๆมา 

image

สายสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มว่างงาน ต้องปรับตัวให้มีความรู้เชิงบูรณาการ เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมีความรู้ในสาขาอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะด้านภาษา 

image

1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 7,108 คน เป็นผู้มีงานทำแล้ว 5,392 คนหรือร้อยละ 83.0 และยังไม่ได้ทำงาน 1,108 คน หรือร้อยละ 17.0 ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อจำนวน 608 คน

image

คนไทยสมัยก่อนมักมีคำสอนลูกหลานทำนองว่า “จงตั้งใจเล่าเรียน โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าเราเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน นอกจากนั้น เรามักเชื่อกันด้วยว่าหากจัดให้มีการศึกษามากขึ้น 

image

ารนิยมใบปริญญา ผู้ปกครองอยากให้ลูกได้ปริญญา จึงส่งเสริมให้เรียนสายสามัญแล้วก็ไปรอตกงานในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ซึ่งทุกปีมีการว่างงานปีละกว่า 1 แสนคน หากเข้าใจความต้องการแท้จริงของตลาดแรงงานก็ไม่ควรหลงใหลใบปริญญาที่ได้มาติดข้างฝาจนเกินเหตุ

image

คนญี่ปุ่นจัดว่าเป็นชนชาติที่มีจินตนาการสร้างสรรค์มากชนชาติหนึ่งเลยทีเดียว จึงเป็นที่น่าสนใจมากว่าอาชีพไหนที่คนญี่ปุ่นสนใจและอยากจะทำมากที่สุด แต่ละอาชีพที่พวกเขาชอบ..อ่านๆ ดูก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน

image

รายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของคนไทยในเดือนพฤษภาคม 2555 พบว่าในจำนวนประชากรผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 54.45 ล้านคน 

image

 ซึ่งแม้ว่ารายรับของพนักงาน Apple อาจจะไม่สูงเท่ากับบริษัท IT ยักษ์ใหญ่แห่งอื่นๆ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Apple ตอบแทนความสามารถของพนักงานในสังกัดได้อย่างสมน้ำสมเนื้อดีทีเดียวเชียว

image

 "ตอนนี้เรามีคนที่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็น 40% ขณะที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เท่าเดิม คือประมาณปีละ 7-8 หมื่นล้านบาทตัวหารในงบประมาณจึงยิ่งเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาด้วยการแย่งตัวเด็ก เพิ่มค่าเล่าเรียน

image

การเลือกอาชีพและสาขาวิชาที่จะศึกษา ให้เหมาะสมกับตัวเองโดยเน้นเรื่องบุคลิกภาพ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ละคนจะมี ลักษณะที่ชี้เฉพาะตนไม่ว่ารูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของคำว่า “บุคลิกภาพ”

image

นายโรบิน เปิดเผยว่า เขาใช้เวลาสมัครงานสัปดาห์ละ 25 ตำแหน่ง เขาเริ่มหางานทำตั้งแต่อายุ 20 ปลายๆ ตอนนี้เขาอายุ 40 ปีแล้ว รวมแล้วน่าจะสมัครงานไปแล้วกว่า 15,000 ตำแหน่ง 

image

อุปสรรคสำหรับคนที่จะเข้ามาทำงานวิศวกรซอฟต์แวร์ คือต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง สิ่งที่เรียนมาอาจจะใช้ไม่ได้ตลอดไป ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่ได้อันดับรองลงมาคือ นักสถิติ, นักบริหารทรัพยากรบุคคล (HR),

image

ผลการสำรวจจำนวนและรายละเอียดของผู้ทำงานด้านไอซีทีในปีที่ผ่านมา พบว่า เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย และมากกว่าครึ่ง ไม่ใช่ผู้ที่จบการศึกษาตรงกับสายงานที่ทำ  

image

อยากจะให้เด็กไทยหันไปสนใจสอบเอนทรานซ์ลงเรียนคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ComSci) กันให้เยอะขึ้นกว่าปัจจุบัน หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเงินเดือนเฉลี่ยในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ในบริษัท IT ดังๆซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักระดับต้นๆ

image

จากการสำรวจทั่วไปของ MoneyWatch, TopTenz PlayScale, HumanEvents ซึ่งหลายสถาบันยังคงใช้ข้อมูลอ้างอิงมาตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบัน และคาดว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากนัก

image

IOL เตือนมาตรการรัดเข็มขัดของแต่ละประเทศ ที่มีผลพวงมาจากปัญหาเศรษฐกิจ จะทำให้ทั่วโลกมีคนตกงานมากถึง 202 ล้านคน

UniGang Talk