วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
Home / เว็บบอร์ด / คอมช่วยออกแบบ,บริหารงานก่อสร้าง

5167

เข้าชม

6

ตอบกลับ

คอมช่วยออกแบบ,บริหารงานก่อสร้าง

1#
โพสต์เมื่อ 14/01/2553 16:57
2 #
โพสต์เมื่อ 14/01/2553 16:59

*****อยากทราบว่า คณะ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัย พระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ดีหรือไม่ จบมาแล้วมีโอกาส ทำอะไร ได้ทำงานหรือไม่

น่าสนใจหรือป่าว ครับ

ขอบคุณครั

3 #
โพสต์เมื่อ 15/01/2553 03:10

อาจารย์ขอแจ้งรายละเอียดเรื่องหลักสูตรใหม่ที่ภาควิชากำลังจะเปิดในปีการศึกษา 52 คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณบิตคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง(Computer Aided Design  and Construction Management) เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์เพื่อเข้ามาช่วยในการออกแบบทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ร่วมร่างหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท ทลู พลัส ซ์อฟท์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการบุคลากรที่บริษัทเอกชนด้านงานก่อสร้างต้องการเนื่องจากปัญหาที่ว่ามีการนำซ์อฟแวร์มาใช้ในอุตสหกรรมก่อสร้างแต่มีผู้ใช้ซ์อฟแวร์ดังกล่าวเป็นน้อยมากไม่เพียงพอกับควาต้องการเมื่อบริษัทส่งคนมาเทรน ปรากฏว่าผู้นั้นลาออกจากบริษัทไปอยู่บริษัทอื่นที่ให้เงินเดือนมากว่า ทำไมถึงเรียนเรื่องการออกแบบได้มากขนาดนั้นอาจจะเป็นคำถาม ขอตอบว่าในอนาคตการออกแบบอาคารจะเป็นระบบ 5 มิติซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน ที่ออกแบบเป็นระบบ 2 มิติ เช่น คุณต้องเขียนเส้น 4 เส้น เพื่อให้รู้ว่าเป็นเสา แต่การออกแบบระบบใหม่เป็นการถามตอบกับคอมพิวเตอร์ เช่น เสาขนาดเท่าใด เป็นเสาชนิดอะไร เป็นต้น และการออกแบบจะเป็นการออกแบบในระบบไฟล์เดียวทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังให้ข้อมูลด้านงบประมาณ และแผนงานก่อสร้างในทันที ก็คือการออกแบบในระบบ 5 มิตินั่นเอง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบในส่วนใดส่วนอื่นๆจะเปลี่ยนตามด้วย
  คำถามที่ว่าบริษัทหรือหากเรียนต่อจะเข้ายาก ในอนาคตไม่กี่ปี อุตสาหกรรมก่อสร้างจะเป็นธุรกิจเสรีที่บริษัทต่างชาติจะเข้ามาลงทุนซึ่งเขาใช้ซ์อฟท์ดังกล่าวมาอย่างน้อย 10 ปี ดังนั้นเขาไม่รู้หลอกว่า วศบ สถบ คืออะไร แต่เขาต้องการ คนที่ทำงานให้เขาได้ และหากคุณนำเสนอผลงานที่ทำงานส่งอาจารย์(ทำด้วยตัวเอง)ถามว่าเขาจะรับคุณไหมในหลักสูตรนี้จะมีการฝึกงานในภาคเรียนสุดท้ายกับบริษั?ซึ่งมีข้อดีคือเมือ่ฝึกงานเสร็จบริษัทดังกล่าวที่รับฝึกงานอาจรับเข้าทำงานเลยเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาทดลองงาน และขึ้นอยู่ว่าคุณไปสมัครตำแหน่งอะไร ถ้าสมัครตำแหน่งวิศวกรโยธาเพื่อไปควบคุมหน้างานคงไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หากคุณไปดูหลักสูตรสถาปัตยกรรมที่ ธรรมศาตร์ รังสิต จะเห็นว่า เป็น วท.บแล้ว วศบ เขาใช้ วุฒิดังกล่าวเพื่อคำนวณโครงสร้างและรับรองแบบ และควบคุมงานก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยหน้างานขณะก่อสร้าง ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรนี้ที่เน้นการทำงานก่อนก่อสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์คนละอย่าง ส่วนการเรียนต่อไม่ต้องห่วง หากคุณต้องการเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม หรือบริหารงานก่อสร้างรับอย่างแน่นนอนแต่คุณต้องสอบให้ผ่านด้วยด้วย วุฒิอย่างเดียวช่วยไม่ได้ สรุปอย่างนี้ จากการร่างหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับบริษัท ทลู พลัส ซ์อฟท์ ได้แจ้งว่า หากนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรดังกล่าว และผ่านเกณฑ์ บริษัทจะรับหมด เนื่องจากปัจจุบัน ที่ดูไบมี่ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการก่อสร้างอย่างน้อย 200 อัตรา ซึ่งบริษัทไม่สามารถส่งไปให้ได้
   ดังนั้นหากมีข้อสงสัยเรื่องหลักสูตรดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา
                                                                                      อ. ยุทธนา

4 #
โพสต์เมื่อ 15/01/2553 22:38

ขอบคุณครับ

5 #
โพสต์เมื่อ 18/01/2553 17:22

น่าเรียนมากเลยอ่ะ

 

ขอบคุณค่ะSmile

6 #
โพสต์เมื่อ 03/02/2553 17:57

สงสัยจะโหด

 

7 #
โพสต์เมื่อ 14/04/2553 21:21

เหอะๆ

ไม่โหดนะคับ พี่เรียนอยู่

สนุกดี

abac