วันที่ 20 สิงหาคม 2560
Home / เว็บบอร์ด / เปิดเงินเดือนเด็กจบใหม่แต่ละคณะ...โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาดูกันเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกคณะ เงินเดือน ความก้าวหน้า คู่แข่ง และโอกาสได้งานของคณะยอดฮิต และสถิติอาชีพในอเมริกา รวมทั้ง ***ค่าครองชีพ-เงินเดือนของหลายอาชีพในประเทศต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศไทย

589038

เข้าชม

45

ตอบกลับ

เปิดเงินเดือนเด็กจบใหม่แต่ละคณะ...โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาดูกันเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกคณะ เงินเดือน ความก้าวหน้า คู่แข่ง และโอกาสได้งานของคณะยอดฮิต และสถิติอาชีพในอเมริกา รวมทั้ง ***ค่าครองชีพ-เงินเดือนของหลายอาชีพในประเทศต่างๆ เมื่อเทียบกับประเทศไทย

1#
โพสต์เมื่อ 03/07/2556 00:34

เปิดเงินเดือนเด็กจบใหม่แต่ละคณะ...


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลอาชีพที่ได้รับเงินเดือนมากสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ โดยพบว่าเป็นของ 3 อาชีพ คือ แพทย์ ทันตะ เภสัชกร ตามลำดับ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน ประจำปี 2554
โดยพบว่า ระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เพิ่งจบการศึกษานั้น สำหรับเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพแพทย์ ไม่หลุดการสำรวจในครั้งนี้ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้อยู่ในกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกหรือเทียบเท่า โดยแพทย์-ทันตแพทย์จบใหม่ ระดับการศึกษานี้เทียบเท่าปริญญาเอก หากทำงานในภาคเอกชน แพทย์จะได้รับเงินเดือนประมาณขั้นต่ำ 51,285 บาท รองลงมาคือ ตำแหน่งทันตแพทย์ เงินเดือนภาคเอกชนขั้นต่ำ 48,359 บาท
เป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ