วันที่ 20 สิงหาคม 2560
Home / เว็บบอร์ด / ข้อสอบชีวะ ม5 ห้องมหิดล

6558

เข้าชม

5

ตอบกลับ

ข้อสอบชีวะ ม5 ห้องมหิดล

1#
โพสต์เมื่อ 29/06/2553 20:24

Isogamy...................

Heterogamy..................

mitospore...................

meiospore...................

ก็ประมาณนี้สำหรับอนุกรมวิธาน

มีใครรู้ความหมายไหมคะ

9v[sojvpot8t

2 #
โพสต์เมื่อ 29/06/2553 22:54
Isogamy - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ขนาดเท่ากัน มีความหมายเหมือนกับ homogamy Heterogamy -การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ต่างกัน Anisogamy - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ ต่างขนาด Oogamy - การสืบพันธุ์โดยใช้ไข่ Egg - เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต Antherozoid - เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่มี flagellate Aplanospore - สปอร์ที่ไม่มีหนวด สร้างผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลสตั้งแต่อยู่ในเซลล์แม่ Hypnospore - Aplanosporeชนิดที่มีผนังหนามากๆ Autospore,Autocolony - Aplanosporeชนิดที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเซลล์แม่ Zoospore - การเปลี่ยนแปลงโดยมีผนังเซลล์หนาขึ้น มีอาหารสะสมมากขึ้น ก่อนแล้วจึงงอกเป็นต้นใหม่ Mitospore - ระยะที่ทำให้เกิด sporophyte
3 #
โพสต์เมื่อ 29/06/2553 22:54

Isogamy - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ขนาดเท่ากัน มีความหมายเหมือนกับ homogamy

Heterogamy -การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ต่างกัน

Anisogamy - การผสมแบบเซลล์สืบพันธุ์ ต่างขนาด

Oogamy - การสืบพันธุ์โดยใช้ไข่

Egg - เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต

Antherozoid - เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่มี flagellate

Aplanospore - สปอร์ที่ไม่มีหนวด สร้างผนังเซลล์ที่มีเซลลูโลสตั้งแต่อยู่ในเซลล์แม่

Hypnospore - Aplanosporeชนิดที่มีผนังหนามากๆ

Autospore,Autocolony - Aplanosporeชนิดที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนเซลล์แม่

Zoospore - การเปลี่ยนแปลงโดยมีผนังเซลล์หนาขึ้น มีอาหารสะสมมากขึ้น ก่อนแล้วจึงงอกเป็นต้นใหม่

Mitospore - ระยะที่ทำให้เกิด sporophyte

4 #
โพสต์เมื่อ 30/06/2553 01:01

prefix  /  suffix    / root    คำนำหน้า คำต่อท้าย รากศัพท์ เรียนรู้ไว้แล้วจะ ง่าย เอง ครับ

จะพอสามารถเดา ความหมายของมันได้

5 #
โพสต์เมื่อ 30/06/2553 01:12

pseudo-   false or fake

-pod-    foot

 

pseudopodium   --->  เท้าเทียม

ซูโดโพเดียม
ส่วนของไซโทพลาซึมที่ดันเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นออกมา ช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์
พบในซูโดพอดและเม็ดเลือดขาวบางชนิด  

 

6 #
โพสต์เมื่อ 30/06/2553 20:03

ขอบคุณคะ

สำหรับความหมาย

abac