วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
Home / เว็บบอร์ด / โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.

157

เข้าชม

0

ตอบกลับ

โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.

1#
โพสต์เมื่อ 21/03/2560 11:49
โหลดแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.
 
 
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล
- แนวข้อสอบการสืบค้นข้อมูล
- แนวข้อสอบการจัดการงานเอกสาร
- แนวข้อสอบการจดบันทึกและสรุปรายงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
 
 
 
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้
Line ID : bowei2517
Tel :0921508652
E-Mail : [email protected]
 
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
 
แนวข้อสอบทุกตำแหน่งทุกหน่วยงาน"คลิ๊ก!!"
http://xn--12cby7cghk4dc8ah3a2bb0elc2xrc1di.blogspot.com/
abac