ข่าวรับตรง

ด่วนมาก รับตรง ผลิตแพทย์แนวปฎิรูป ม.สงขลานครินทร์ 61

มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ ผลิตแพทย์แนวปฎิรูป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครถึง 25 มกราคม 2561

Read More

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต โควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์ จ.เชียงราย ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร 1-15 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตาภาคเหนือ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 61

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า จบโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

Read More

รับตรง โควตาภาคอีสาน และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ม.ขอนแก่น 61 ปิดรับ 24 ม.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคอีสาน และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เปิดรับสมัครถึง 24 มกราคม นี้

Read More

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 61 ปิดรับ 25 ม.ค. นี้

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 1/2รับแบบ Portfolio  เปิดรับเฉพาะผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 เปิดรับสมัครถึง 25 มกราคม 2561 นี้

Read More

สมัครสอบวิชาเฉพาะ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 61 เปิดรับ 15-31 ม.ค. นี้

เปิดรับสมัครแล้ว การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลคะแนนมาใช้ในการสมัครรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 -31 ม.ค.2561 ที่ คณะที่ต้องสอบวิชาเฉพาะเช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์  แพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ SIIT  หลักสูตรอินเตอร์หลายสาขา

Read More

รับตรง รอบที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 61 เปิดรับ 15-30 ม.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับระบบโควตา เปิดรับสมัคร 15-30 มกราคม 2561

Read More

องค์ประกอบเกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 3 จุฬาลงกรณ์ฯ 61 ฉบับแก้ไข

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 รอบที 3 (การรับตรงร่วมกัน) ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 10 ม.ค. 61

Read More

รับตรง รอบ 2 ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม พระจอมเกล้าธนบุรี 61

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง รอบ 2 ม.มหาสารคาม 61 เปิดรับ 8-20 ม.ค. นี้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 8-20 มกราคม 2561

Read More

Update ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 2 โควตา  ระเบียบการมาเกือบครบทุกคณะแล้วจ้า  เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวะ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์

Read More

รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 61

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับสมัคร 8 มกราคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561

Read More

ด่วน รับตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2561 เปิดรับถึง 30 ม.ค. นี้

บริษัทชั้นนำให้การสนับสนุนรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป ดังพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

Read More

โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 40 คน ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม  คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน รับสมัคร 10 - 31 มกราคม 2561

Read More

ด่วน รับตรง เรียนฟรีมีทุนรายเดือน SIIT ธรรมศาสตร์ 61 ปิดรับ 8 ม.ค. นี้

รับตรงรอบ Portfolio 1/2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากโครงการสร้างปัญญาวิทยผลิตนักเทคโน YSTP  ทุนเต็มมีรายเดือน 5 พัน +ทุนเต็มจำนวน และ ทุนครึ่งจำนวน รวม 30 คน  รับแบบปกติ 100 คน

Read More

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 61

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 175 คน เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง ม.แม่โจ้ รอบที่ 1/2  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ 61

รับตรง ม.แม่โจ้ รอบที่ 1/2  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบ เปิดรับ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

Read More

รับตรง สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 61

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เปิดรับสมัคร 8-24 มกราคม 2561

Read More

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 61

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกาาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2561  ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 28 คน และ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 8 คน เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2561

Read More

รับตรง โควตา รอบ 2 ม.นเรศวร 61 รวม 3,905 คน เปิดรับ 4-10 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงโควตา เปิดรับสมัคร 4-10 มกราคม 2561 // ระบบรับตรง (โควตา) 3366 คน // แพทย์เพื่อชุมชน  70 คน // แพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ 20 คน

Read More