ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท
พร้อมชมนิทรรศการสาธิตการทดลองมากมาย

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555
ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รับสมัครวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555

 

รายละเอียด