ประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประจำปี 2557 หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เล่าไทย”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ประจำปี 2557 หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เล่าไทย” ชิงเงินรางวัล และเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 585,000 บาท 

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้เงินรับรางวัลจำนวน 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัลอีกรางวัลละ 5,000 บาท
  • ผู้เข้ารอบ 80 ผลงานสุดท้าย ได้รับค่าผลิตผลงานและประกาศนียบัตร

ผู้ที่สนใจเข้าประกวดการออกแบบ “บรรจุภัณฑ์เล่าไทย” สามารถเข้าร่วมฟังโจทย์และขอรับใบสมัครได้ตามรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 16 พฤษภาคม ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
  • วันที่ 20 พฤษภาคม ที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
  • วันที่ 23 พฤษภาคม ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จ.สงขลา
  • วันที่ 27 พฤษภาคม ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เข้าร่วมกิจกรรมเวลา 13.00 น - 16.00 น การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่ [email protected]

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดรอบแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4163

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเบญญา พิบูลย์พรสวัสดิ์

File attachments: