รายละเอียดการแข่งขัน

            แข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C/C++โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์โดยใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

            นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (หรือเทียบเท่า)
หมายเหตุ: นักเรียนที่เพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังรอเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสามารถเข้าแข่งขันได้

 

กำหนดการแข่งขัน

            SciTech Code++ Online Contest 2014เป็นการแข่งขันทางออนไลน์โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่ใดก็ได้ที่สะดวก เพียงแต่ต้องมี Internet Connection และ login เข้าระบบ เพื่อรับโจทย์คำถามและส่งโปรแกรมคำตอบทาง Online

การแข่งขันMini Contest จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00-12:00 น.

 

การสมัครการแข่งขัน SciTech Code++ Mini Contest 2014

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันSciTech Code++ Online Contest 2014 สามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ที่ CodePlusPlus Facebook Page ที่http://www.facebook.com/codeplusplusโดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

 

            ผู้จัดการแข่งขันจะประกาศชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 7วันก่อนแข่งขันบน CodePlusPlus Facebook Pageและจะส่งusername และ password ให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอย่างน้อยs5 วันก่อนการแข่งขันไปทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับ username และ password  สามารถติดต่อผู้จัดการแข่งขันได้ผ่านทาง CodePlusPlus Facebook Message

 

ช่องทางการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

1.       CodePlusPlus Facebook Pageที่ http://www.facebook.com/codeplusplusผู้เข้าแข่งขันควรจะ กด LikeCodePlusPlus Page เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

2.       Websiteที่ http://codeplusplus.scitech.au.edu

3.       Facebook Message: ผ่านทาง CodePlusPlus Facebook Page