ข้อสอบและเฉลย O-net ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51 UniGang

ได้พยายาม รวบรวมมาไว้ให้แล้วจะได้ไว้ใช้ทบทวน ทั้งสอบตรง และ Onet ครับ

ถ้าโหลด เฉลย แนะนำให้กด คลิกขวาแล้วค่อยกด save  ( 80 mb )

ข้อสอบ  O-net ปีการศึกษา48    เฉลย Download

ข้อสอบ  O-net ปีการศึกษา49    เฉลย  Download+ เฉลยภาษาไทย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา50     เฉลย   Download

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา51    เฉลย   Download

ข้อสอบจริง O-NET 2552 + เฉลย

ข้อสอบ O-NET 2553

 วิชาภาษาไทย รหัส 01 E  เฉลยภาษาไทย รหัส 01 E
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 02 E  เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส 02 E
 วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 E  เฉลยภาษาอังกฤษ รหัส 03 E
 วิชาคณิตศาสตร์ รหัส 04 E  เฉลยคณิตศาสตร์ รหัส 04 E
 วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05 E  เฉลยวิทยาศาสตร์ รหัส 05 E
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ /การงานอาชีพ รหัส 06 E  เฉลยสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ/การงานอาชีพ รหัส 06 E

ที่มา เฉลยonet53 http://www.rn.ac.th/onet_m6_53/index.htm

ข้อสอบ Entrance ปี 2547   Download    มีหลายวิชา เป็น word นะครับ

Credit  MooPoon แห่งเว็บ UniGang.com  ผู้ลอกเฉลยให้ ฮาฮา  และ  kengdee.com   http://forum.02dual.com   พี่ติวเตอร์ทั้งหลาย