คณะสัตวแพทย์ ใน Admissions 2560  ภาพรวมคะแนนขึ้นแน่นอนครับ
โดยในปี 59 จะเห็นได้ชัดเจนว่า คะแนนลดลงแบบภาพรวม ประมาณ 500 คะแนน
ดังนั้น ปี 60 ภาพรวมคะแนนน่าจะขึ้นโดยพร้อมเพียงเกือบทุกสถาบันจ้า

ข้ามมาดูช่วงคะแนน กันอีกสักครั้ง

PAT  ชัดเจนว่าคะแนนขึ้น แน่นอนจ้า 
GAT นั้นสำหรับผมถือว่า ปี 60 พอๆกับ 59 ไม่ได้ต่างกันชัดเจนมาก
O-NET โดยรวม ผมว่า O-NET คะแนน 60 ลดลงนะครับ

ปล. คะแนนสัตวแพทย์ ต่างจาก เภสัช เยอะมาก
สัตวแพทย์ รับน้อย ใช้ PAT2 30 %  แต่ เภสัช เปิดรับเยอะ PAT2 40% 

แต่ผลสุดท้ายผมมองว่า คะแนนสัตวแพทย์ จะเพิ่มขึ้น
โดยโอกาสที่คะแนนเพิ่มมากกว่า ปี 58 นั้นคงเป็นไปไม่ได้เลย
GAT/PAT2 ปี 60 นั้นยังน้อยกว่า ปี 58 เยอะมาก 

คะแนน Admissions 60  สัตวแพทย์ จะขึ้นเท่าไร ดี !!?

( ถ้าดู แค่ PAT2 ตีไปขึ้นสุดๆ ก็แค่ 300 คะแนน )
( แต่ O-NET ผมมองลดลงด้วย ครับ เลยทำให้ คะแนน หักไป 100 )

โดยรวมมองว่าคะแนนจะขึ้น  200-400 คะแนนครับ

ดังนั้น การจัดอันดับ สัตวแพทย์ ถ้าเลือกไว้เป็นอันดับ 4 ก็ขอให้คะแนนพอๆกับ 58 
1-2 ก็ตามใจฉันก็ได้ครับ

สำหรับ มหาสารคาม นี่ ผมนี่เดาทางไม่ถูกเท่าไร
คะแนนอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้  ช่องว่างคะแนนจากสถาบันอื่นๆ ยังเยอะมาก
ปี 59 คะแนนขึ้นสวนกระแส เพราะ คะแนนต่ำกว่าเพื่อนเยอะ
ดังนั้นใครจะเอาชัวร์คงเพื่อคะแนน ไว้สัก 600 เป็นอย่างน้อย
ปล แต่ เดาว่าคะแนนขึ้น 250 >..<