มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นข้อมูล จำนวนรับ ระบบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วจ้า
โดยปี 60 รับทั้งสิ้น 9,759 คน  ซึ่งปี 58 ตามระเบียบการรับ  9,106 คน จ้า 

น้องๆ สามารถเข้าไปดู สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับได้เลย ที่ 

http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/admission/index/96

ปล. เหมือนเว็บไซต์ ยังขึ้นข้อมูลไม่ครบทุกคณะ >.<