มาแล้วจ้า ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ  ประจำปีการศึกษา 2560 

ข้อมูล Admissions 2560 

  ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 |  สำรอง SV1  สำรอง SV2

  ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 |  สำรอง SV1