งานนี้ ผมก็ประเมินผลกระทบไม่ถูกเลยครับ เพราะจำนวนรับ ของ ม.บูรพา หายไปเยอะมาก ดูจากรับจริงมากเป็นพันคน เลยครับ โดยเฉพาะสายบริหาร ปกติก็รับสาขาไม่เยอะ แต่ ปีนี้งดรับไปเกือบทุกสาขาของภาคปกติ ทั้ง บัญชี การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว เหลือเพียง การเงินเท่านั้น ดังนั้น  อาจทำให้สาขาใกล้เคียงกับ ของ ม.บูรพาคะแนนขึ้น !!

+ สาขาการเงิน ภาคปกติ ยังไงคะแนนก็น่าจะขึ้น นะครับ ต้องเพื่อคะแนนไว้บ้าง -...-

+ ภาคพิเศษ สายบริหารและการท่องเที่ยว ของ บูรพาเองก็น่าจะคะแนนขึ้น ด้วย

+ รัฐศาสตร์ อาจจะโดน ไปด้วย เพราะคนไม่รู้จะไปเลือกอะไร ................