บางครั้งแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล แต่ค่าเทอมบางคณะ/สาขา ค่าเทอมเท่ากับมหาวิทยาลัยของเอกชนเลยครับ เคยมีบางคงมาทราบที่หลังว่าค่าเทอมสูงมาก ถึงขนาดต้องสละสิทธ์ Admissions กลาง กันเลย นะ โดยผมขอยกตัวอย่าง ภาคปกติของรัฐบาลที่ค่าเทอมสูง  

ปล.น้องๆสามารถตรวจสอบค่าเทอมได้ที่ ท้ายระเบียบการ Admissions เลยจ้า


ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาค่าเทอม 26,100 บาท
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ   36,100 บาท

ม.ขอนแก่น
- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28,000 บาท

ม.เชียงใหม่
- อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  35,000 บาท
-  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  33,000 บาท
-วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 30,000 บาท

พระจอมเกล้าธนบุรี
- วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ตลอดหลักสูตร 383,500 บาท ( ประมาณ 4.8 หมื่น)
- วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)  42,000 บาท
-วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลังและพลังงาน) 42,000 บาท
-วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา 42000 บาท
-มีเดียอาตส์  ตลอดหลักสูตร 309000 บาท
-เทคโนโลยีมีเดีย 304500 บาท
-มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 34500 บาท

พระนครเหนือ
-สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาสถาปัตย์ ค่าเทอม 31,200 บาท

ธรรมศาสตร์
- เภสัชศาสตร์ 52,000 บาท
- สถาปัตยกรรม 50,000-60,000 บาท
- วิทยาลัยนวัตกรรม  48,000-53,000 บาท

นเรศวร
- ทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
- ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 32,000บาท

บูรพา
- กายภาพ    รายงานตัว 37000 บาท + ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 352,000 บาท
- เทคนิคการแพทย์   รายงานตัว 32000 บาท + ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 287,000 บาท
- พญาธิวิทยา  รายงานตัว 37000 บาท + ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 352,000 บาท

แม่ฟ้าหลวง  
ค่าเทอมแพงกว่ามหาวิทยาลัยรัฐปกติ เพราะทุกหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ
- อนามัยสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมวัสดุ  30000 บาท
- จีนศึกษา,พยาบาล 33000 บาท
- งานบริการการบิน ,ธุรกิจโลจิสติกส์การบิน 36000 บาท
- การปฎิบัติการทางการ บิน 36000 บาท  มีค่าใช้จ่าย ปฎิบัติการการบิน 760,000 บาท
- แพทย์แผนจีน 5 ปี  ปรับพื้นฐาน 60000 บาท ค่าเทอมละ 60000 บาท ชั้นปีที่ 5 ยังมีค่าใช้ในมหาวิทยาลัยประเทศจีน + ค่าที่พัก+ ค่าเดินทางเองด้วยจ้า

มศว
- ทันตแพทยศาสตร์ 28000 บาท
- เภสัชศาสตร์ 30000 บาท
- พยาบาลศาสตร์ 28000 บาท
- วิศวกรรมศาสตร์ 25000 บาท
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 40000 บาท

สงขลานครินทร์
- ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์  28000 บาท
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต 29000 บาท
- สถาปัตยกรรม 30000 บาท

อุบลราชธานี
- พยาบาลศาสตร์ 41500 บาท
- เภสัชศาสตร์ 29500 บาท

ลาดกระบัง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 32000 บาท
- วิทยาลัยนาโน 25000 บาท