เจาะลึก Admissions 60 :  เปรียบเทียบจำนวนรับ จุฬา 60 vs 59  
ปีนี้ที่รับน้อยลงเยอะ  : สัตวแพทย์ สถิติ อักษร  คะแนนนี่อาจะขึ้นเยอะก็ได้นะครับ  >..<
คณะที่รับเพิ่มขึ้นเยอะ : เคมี ครุศาสตร์สาขารวม วิศวกรรมศาสตร์รับเยอะมาก