Unigang : แอดมิชชั่น 59  มียอดสมัครและชำระเงิน จำนวน 104,265 คน  ตามข่าว  6 มีผู้สมัครเพียง  6 หมื่นกว่าคนเท่านั้น แถมชำระเงินเพียงครึ่งเดียว !!!! ถ้ายอดผู้สมัครลดลงแบบนี้ คะแนนหลายคณะอาจจะลดลงก็ได้นะครับ ว๊าว ๆ ๆ 

ยอดสมัครแอดมิชชั่นปี 60 ยังน้อย แค่ 6หมื่นกว่าคน ชำระเงินไม่ถึงครึ่ง ประธานทปอ.ไม่แปลกใจ ชี้เด็กสมัครน้อย เนื่องจากเด็กเกิดน้อย ขณะที่เด็กบางคนก็มีที่เรียนแล้วจากการรับตรง โควตาพิเศษ ย้ำยังมีเวลาสมัครถึงวันที่ 27 พ.ค.นี้ เตือนอย่าลืมจ่ายเงินด้วย

วันนี้( 26 พ.ค.)ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า  ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สมาคม ทปอ.)ได้กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 78 แห่ง รับนิสิตนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน  ซึ่งสอท.ได้รับสมัครผ่านทางเว็บไซด์https://a.cupt.net  ตั้งแต่วันที่ 20-27 พ.ค.นั้น ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 พ.ค.เวลา 14.00 น.มีผู้สมัครจำนวน  63,344 คน แต่ชำระเงินยังไม่ถึงครึ่งของผู้สมัคร


  ศ.ดร.สุชัขวีร์  กล่าวต่อไปว่า   จำนวนผู้สมัครในปีนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมาย  โดยสาเหตุน่าจะเกิดจาก 1. จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนรับของมหาวิทยาลัยรัฐ แต่กระทบต่อการรับของมหาวิทยาลัยเอกชน  2. นักเรียนจำนวนหนึ่งตอบรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในระบบรับตรง โควต้า โครงการช้างเผือก และโครงการพิเศษต่างๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ก็ได้มีการเผื่อจำนวนรับนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลางไว้เกินจำนวนรับ  จึงอาจจะทำให้จำนวนผู้สมัครน้อยกว่าที่นั่งที่จะรับจริง  อย่างไรก็ตาม สอท.ยังเปิดรับสมัครแอดมิชชั่นกลางจนถึงวันที่ 27 พ.ค.นี้ ซึ่งยังพอมีเวลาให้นักเรียนตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียน และชำระเงินได้ถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้ ทั้งนี้การสมัครจะสมบูรณ์ได้ผู้สมัครจะต้องชำระเงินระยะเวลาที่กำหนดด้วย... 

Credit  https://www.dailynews.co.th/education/576231