วันนี้ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีการประชุมชี้แจงเรื่องประกาศผลให้กับผู้ประกาศผลร่วม  
15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00น. จะมีการแถลงข่าวเรื่องการประกาศ เป็นการเสนอภาพรวมของการประกาศผล 
15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00น. จะเป็นการประกาศผลรายบุคล นะครับ โดยน้องจะใช้ เลขที่ใบสมัครในการตรวจผลสอบ
สำหรับคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดจะตามมาหลังจากประกาศผล ภายใน 1-3 ชั่วโมง

น้องๆ มั่นใจเรื่องการประกาศผลได้นะครับ ว่าถูกต้องแม่นย้ำ 100% มีการตรวจสอบซ้ำหลายรอบ ปี 59 ความถูกต้องของข้อมูล 100% เลยครับ น้องมั่นใจระบบประกาศผลได้จ้า 

ปัญหา ของความเข้าใจผิดเรื่องคะแนน เช่น สทศ มีการปรับคะแนนแต่เด็ก ไม่ได้ตามเรื่อง จิงทำให้คะแนนในระบบอาจจะไม่เท่ากับที่น้องๆ รับรู้ๆ  น้องๆต้องตรวจสอบของตัวเองให้ดี  อีกปัญหาหนึ่งคือการปรับเศษเกรด โรงเรียนจะปรับเกรดขั้น แต่ของกระทรวงจะปรับเกรดลง

ฝากถึงน้องๆ  ที่ Email เข้ามาในระบบ  อย่าทำซ้ำเยอะ เจ้าหน้าที่เค้าทำงานไม่ทัน บางคนส่งซ้ำถึง 10 รอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานซ้ำ ต้องเปิด Email ทุกฉบับ  >..<