คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 

มาแล้วนะครับ สามารถเข้าไปเชค คะแนนกันได้

http://admission.cuas.or.th/adm60maxmn/