ปี 61 จะใช้ระบบ "TCAS"คัดเลือกเข้าม.รัฐ แทนระบบแอดมิชชั่นส์ แต่รุ่นพี่ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 60 มองว่าจะทำให้ "รุ่นน้องเสียโอกาส"

       ปี 2560 เป็นครั้งสุดท้ายระบบแอดมิชชั่นส์ ในปี 2561 จะใช้ระบบ TCAS แทนในการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งเลองมาดูกันว่าน้องๆ คนเก่งที่ทำคะแนนสูงสุดในแอดมิชชั่นส์ปีนี้ เขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ ระบบ TCAS เพราะว่ากันว่าระบบใหม่นี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้เด็กอยู่ในชั้นเรียนจนครบ และเกิดการกั๊กที่นั่ง...

       “จากที่ติดตามข่าวผมมองว่าระบบ TCAS นี้ น้องๆน่าจะค่อนข้างเสียโอกาส” เก๊ต - นายครองพิภพ วิรัตินันท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2560 โดยสอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหางิทยาลัย ให้ความเห็น

        เก๊ต บอกว่า ที่คิดเช่นนี้เพราะเมื่อเทียบกับระบบแอดมิชชั่นส์ ที่เด็กๆสามารถสมัครทดสอบความรู้ทั้วไป หรือ แกท และการทดสอบความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพท ได้ถึง 2 ครั้งและก็นำคะแนนที่ดีที่สุดไปยื่นสมัครเข้าเรียนในแต่ละคณะ แต่ระบบ TCAS นั้น น้องๆสอบเพียงครั้งเดียวและให้สิทธิ์เลือกครั้งเดียว เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ

    “ถ้าให้แนะนำเรื่องการเตรียมตัวจากประสบการณ์ของผมมองว่าวิชาสำคัญๆที่เราต้องทำคะแนนให้ดี คือ แกท ในส่วนของภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยให้ใช้ยื่นด้วย แต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเตรียมตัวของเราด้วย”เก๊ตกล่าว

       เช่นเดียวกับ นายจิรายุส ทองประสม หรือ บอมบ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนนสอบแอดมิชชั่าส์ อันดับ3 ได้ 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า ระบบ TCAS นี้จะทำให้น้องๆต้องเตรียมตัวกันให้ดี เพราะนอกจากที่จะสอบรอบเดียวแล้ว ทั้งยังเป็นช่วงเดือนที่เด็กๆต้องสอบหลายอย่าง จะเป็นช่วงที่ค่อนหนักสำหรับน้องพอสมควร ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดี ที่สำคัญต้องวางแผนไว้ด้วยเป็นทางเลือกในชีวิตให้ดี ถ้าทางแรกไม่ได้ก็ต้องมีทางที่สองไว้เผื่อเลือก

       ขณะที่ แป้ม - น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ได้คะแนนเป็นอันดับ 5 สอบติดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ให้ความเห็นว่า ระบบ TCAS ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 มองว่าเป็นระบบที่มีความยุติธรรม เนื่องจากมีการสอบเพียงครั้งเดียว ทุกคนก็มีสิทธิเท่ากัน แต่น้องๆ ที่จะได้ใช้ระบบนี้อาจจะมีความกดดันมากขึ้น เพราะสอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

       เป็นอีกเสียงสะท้อนทัศนะของเยาวชนต่อระบบ TCAS มีทั้งเห็นต่าง และเห็นด้วย แต่ผลลัพธ์ของระบบใหม่นี้จะเป็นไปอย่างเป้าที่วางไว้หรือไม่ เริ่มใช้ก็คงได้รู้กัน!!

      สำหรับปีการศึกษา 2561 จะเป็นปีแรกที่น้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) เป็นระบบใหม่ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของไทย จัดระบบการรับไว้ 5 รอบ ตั้งเป้ารับนักศึกษาทั้งสิ้น 206,506 คน เริ่มด้วย รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน (รับ 44,258 คน) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (รับ 68,050 คน) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (รับ44,390 คน) รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions (รับ 34,744 คน) และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (รับ 15,064 คน)

Credit   คมชัดลึก