คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  Law Chula Quiz 2017 ระดับมัธยมปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานนิตินิทรรศน์  ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 307 อาคารพินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  Law Chula Quiz 2017 เปิดรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.docdroid.net/pzwFzvV/2017-law-chula-q.pdf   อีเมล์   [email protected]

 

หรือติดต่อได้ที่นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอตินุช นวมสันเทียะ โทร.087-550-5508

นางสาวณัฐชยา พิเชฐสัทธา โทร.086-414-5317

นายกอบลาภ มงคลทิพย์วาที โทร.098-285-6575

นางสาวชัญญาพร อรุณเนตรทอง โทร. 087-683-5482