#พ่อแม่ควรอ่าน...โรงเรียนประถมที่สิงคโปร์. ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองก่อนสอบ...

เรียนท่านผู้ปกครอง
การสอบของลูกๆคุณใกล้จะมาถึงแล้ว...
เรารู้ว่ามันทำให้ท่านวิตกกังวล
ว่าลูกของท่านจะทำสอบได้หรือไม่


แต่โปรดจำไว้ว่า...ในกลุ่มเด็กๆที่นั่งสอบอยู่นี้ 

มีศิลปินที่ไม่มีความจำเป็นที่จะรู้เรื่องคณิตศาสตร์

มีนักธุรกิจที่ไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์

หรือการประพันธ์ภาษาอังกฤษ

มีนักคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สนใจเรื่องคะแนนสอบวิชาเคมี

มีนักกีฬาที่สนใจเรื่องความสามารถทางร่างกายมากกว่าวิชาฟิสิกซ์

ถ้าลูกคุณทำคะแนนได้ท็อป,
นั่นสุดยอด แต่ถ้าเค้าทำไม่ได้, 
ได้โปรดอย่าทำลายความเชื่อมั่น
และความนับถือตัวเองของเค้าไป

บอกเค้าว่ามัน OK.  มันแค่การสอบ มันยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิตบอกเค้าว่า 
ไม่ว่าคะแนนสอบออกมาแบบไหน คุณก็รักเค้าและจะไม่ตัดสินเค้า 
โปรดทำตามนี้ และเมื่อคุณได้ทำมันแล้ว เฝ้าดูลูกของคุณพิชิตโลกนี้ 


การสอบเพียงครั้งเดียว
หรือคะแนนสอบที่ไม่ดี
จะไม่สามารถช่วงชิงความฝัน
และพรสวรรค์ของเค้าไป


และได้โปรดรับทราบด้วยว่า 
คนที่จะมีความสุขในโลกนี้ ไม่จำเป็นต้องจบหมอหรือวิศวะเท่านั้น

ด้วยรักและห่วงใย จากครูผู้ห่วงใย  ธานินทร์ จินดามณี กับ Ketsireeporn Nongkartock