ช่วงคะแนนจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน
ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

แม้ปี 61 จำนวนักเรียนที่เข้าสอบลดลงอย่างมาก
แต่ผลคะแนนหลายวิชากลับสูงขึ้น !! เช่น GAT,PAT5

เรามาดูช่วงคะแนน เปรียบเทียบระหว่างปีสอบ 2560 vs 2561 กันนะครับ

GAT ชัดเจนเลยว่า ปี 61 คะแนนสูงกว่า 60 แบบเยอะมาก !! น่าจะทำให้คะแนนรับตรงจุฬา คณะที่ใช้ GAT เป็นองค์ประกอบคะแนนขึ้นเยอะมากแน่นอน
PAT1 แม้คนสอบจะลดลงเยอะ แต่ผลคะแนนปี 60 และ 61 ถิือว่าใกล้เคียงกันมาก
PAT2 ปี 61 คะแนนลดลงเยอะมากใน ช่วงคะแนน 90 + มีผลต่อรับตรง คณะดังๆแน่นอนครับ
PAT3  แม้คะแนนลดลง แต่ในช่วงคะแนน 150 + จำนวนคนไม่ได้ลดลงเยอะ โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ลุ้นสอบติด วิศวะ จุฬา ดังนั้นคะแนน จุฬาปีนี้อาจจะไม่ได้ลดลง
PAT5  สำหรับรับตรง จุฬา หรือสถาบันดังๆ ผมว่าคะแนนขึ้นนะครับ

เดียวจะมาเจาะลึกคะแนนรับตรงจุฬาให้อีกครั้งรายคณะ 
ขออภัยช่วงนี้ติดงานทางบ้าน ไม่ค่อยอัพเดทข้อมูล T__T