การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระบบรับตรงร่วม TCAS รอบที่ 3 จำนวน 1,976 คน
 เปิดรับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

 

เว็บไซต์หลักระเบียบการ