ทปอ.แนะรอประกาศ TCAS รอบ 3/2 ฉบับจริง แต่ย้ำหลักการไม่เปลี่ยนแปลง ยัน นร.สละสิทธิ์รอบ 3/1 สาขาวิชานั้นไม่ได้รับการพิจารณาในรอบ 3/2 จะประมวลผลใหม่เฉพาะสาขาที่ไม่ติดเท่านั้น ย้ำ TCAS รอบ 3 ไม่มีการเลือกอันดับ 1-4 เป็นการให้สิทธิ์ 4 ตัวเลือก

วันนี้ (30 พ.ค.) รศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงการออกประกาศ TCAS รอบ 3/2 ว่า จริงๆ แล้ว ประกาศดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ต้องมีการปรับแก้รายละเอียดข้อความที่อาจทำให้เข้าใจผิดอีกเล็กน้อย ซึ่งจะมีการแถลงการณ์ในเวลา 15.00 น. อย่างไรก็ตาม หลักการของประกาศยังคงเดิมคือมีการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) รอบ 3/2

เมื่อถามถึงข้อกังวลว่าหากสละสิทธิ์สาขาวิชาที่เลือกไว้ในรอบ 3/1 แล้ว จะได้รับเลือกพิจารณาในรอบ 3/2 หรือไม่ รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ในรอบ 3/1 หากมีตัวเลือกใดที่นักเรียนคะแนนถึง ยกตัวอย่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่เมื่อสละสิทธิ์ไป ที่นั่งนั้นก็จะถูกมหาวิทยาลัยนำกลับมาประมวลผลใหม่ เพื่อพิจารณานักเรียนที่มีคะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาได้รับสิทธิ์แทนในรอบ 3/2 โดยนักเรียนคนนั้นที่สละสิทธิ์จะไม่ได้รับการพิจารณาสาขาวิชานั้นๆ ในรอบ 3/2 อีก แต่ตัวเลือกอื่นๆ ที่คะแนนไม่ถึงหรือไม่ได้รับเลือก จะยังได้รับการพิจารณาในรอบ 3/2 อยู่เช่นเดิม ซึ่งหากคะแนนถึงตามเกณฑ์และจำนวนที่มหาวิทยาลัยยังรับได้ ก็จะได้การคัดเลือกเพื่อมาเคลียริงเฮาส์รอบ 3/2

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้การเลือกทั้ง 4 อันดับ ควรติดแค่อันดับที่ 1 เพียงอันดับเดียว รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจาก TCAS รอบ 3 ไม่มีการเลือกอันดับ 1-4 ว่าจะต้องติดอันดับที่ 1 ก่อนเท่านั้น แต่ทั้งหมดเป็นตัวเลือกที่นักเรียนมีสิทธิ์เลือกได้ ดังนั้น เมื่อคะแนนถึงก็ถือว่าสอบติดทั้งหมด แล้วนักเรียนเลือกเองว่าจะเลือกตัวเลือกใด เพราะ ทปอ.ไม่สามารถเลือกแทนนักเรียนได้ว่าจะให้ติดที่ไหนหรือนักเรียนอยากติดที่ไหน

ผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแยก กสพท ออกไปตามข้อเรียกร้องหรือไม่ เพราะเป็นการไปกั๊กสิทธิ์คนที่คะแนนปานกลาง รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ปัญหาการกั๊กสิทธิ์ที่ผ่านมาก็มาจากเด็กคะแนนสูงที่ไปสอบติดทุกที่ แล้วก็ไปสอบ กสพท ซึ่งในอดีตส่วนของ กสทพ ไม่มีการเคลียริงเฮาส์ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่ทราบว่าเด็กที่ติดแพทย์ กสพท ไปแล้วสละสิทธิ์ จะมาทราบก็ตอนเปิดภาคเรียนไปแล้วและเด็ไม่มาเรียน ถามว่ามหาวิทยาลัยจะนำที่นั่งไปให้เด็กคนอื่นทันหรือไม่ จึงมีการนำ กสพท มารวมในการเคลียริงเฮาส์ด้วย ซึ่ง TCAS ต้องการแก้ปัญหา โดยให้เกิดการกั๊กสิทธิ์น้อยที่สุด ก็คือกั๊กได้หรือเลือกได้เพียง 4 ตัวเลือกหากคะแนนถึง ก็อยู่ที่นักเรียนว่าจะเลือกยืนยันสิทธิ์ในตัวเลือกใด

เมื่อถามว่า TCAS ปี 2562 ในรอบ 3 ก็จะแบ่งเป็นเคลียริงเฮาส์ย่อย 2 รอบหรือไม่ รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ถ้าทุกคนพอใจก็อาจจะไปกันแบบนี้ แต่ตนตอบแทนอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยไม่ได้ ต้องมีการหารือกันก่อน ซึ่งก็อาจจะมีการเคลียร์ระบบใหม่เล็กน้อยกันในอนาคต ซึ่งหากมีปัญหาก็ต้องแก้ไข ทั้งนี้ ยืนยันว่าสิ่งที่ ทปอ.ทำก็เพื่อประเทศ ซึ่งหากนักเรียนมีปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนก็สามารถสะท้อนออกมาได้ ทปอ.ก็จะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุด ซึ่งนักเรียนมีกว่า 3 แสนคน จะทำให้พอใจทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก แต่ ทปอ.ก็พร้อมแก้ปัญหา

Credit  /mgronline