ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับจดหมายแจ้งจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ลงนามโดยรศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการทปอ. เรื่องขอแจ้งยกเลิกการนำเสนอข่าวการประชุมสามัญทปอ.และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ครั้งที่ 3/2561 ที่จะมีขึ้นวันที่ 17 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องด้วยทปอ.จะจัดแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกทีแคส รอบที่ 4 ต้นเดือนกรกฎาคม จึงขอนำเสนอข่าวในคราวเดียวกัน

“ในการนี้ ทปอ.ขอแจ้งยกเลิกการนำเสนอข่าวในการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ. ในวันที่ 17 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มติการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคมทปอ. ครั้งที่ 3/2561 ทปอ.จะดำเนินการจัดส่งข้อสรุปเพื่อให้ท่านนำเสนอข่าวต่อไป”

ทั้งนี้หนังสือยกเลิกดังกล่าว มีขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่มีต่อระบบทีแคสซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความเครียดยาวนานกว่าที่ผ่านมา

Credit  matichon