ยืนยันสิทธิ์  TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระบบได้เริ่มเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 – 25 เมษายน 2562 

2 วันเท่านั้น  โดยสามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้ใน www.mytcas.com 

1.  เข้าระบบ  ผู้สมัครสามารถเข้ามายืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด  ซึ่งสามารถเลือกได้สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเพียงสาขาเดียวเท่านั้น

2.  ยืนยัน  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เข้าเข้าเรียนสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก  โดยเลือกได้เพียง 1 สาชาวิชาเท่านั้น  แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่เลือกยืนยันไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง  จนกว่าระบบจะปิดให้ยืนยันสิทธิ์

3.  ไม่ยืนยันสิทธิ์  ผู้สมัครไม่ต้องการเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก

4.  สละสิทธิ์  ผู้สมัครทำการสละสิทธิ์เพื่อขอยกเลิกสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว  ซึ่งจะทำได้ครั้งเดียวแล้วต้องการจะสมัครในรอบต่อไป